Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до робочого зошита Савчин М.М. "Хімія 7 клас"

2018, 2017 і 2015 років видання

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не для використання на інших сайтах!


ЗМІСТ ЗОШИТІВ 2017,2018 РОКІВ ВИДАННЯ

2015 року видання дивись нижче 

ВСТУП

Сторінка 9 Лабораторний дослід 1.

Сторінка 10 Лабораторний дослід 2.

Сторінка 12. Самостійна робота. Правила безпеки під час роботи в кабінеті хімії.

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ 

Сторінка 14 Самостійна робота. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини.

Сторінка 16 Домашнє завдання. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини.

Сторінка 17 Самостійна робота. Як вивчають хімічні сполуки і явища.

Сторінка 18 Домашнє завдання. Як вивчають хімічні сполуки і явища.

Сторінка 19 Самостійна робота. Фізичні властивості речовин.

Сторінка 21 Лабораторний дослід 3.

Сторінка 23 Домашнє завдання. Фізичні властивості речовин.

Сторінка 24 Самостійна робота. Властивості речовин. 

Сторінка 26 Домашнє завдання. Чисті речовини та суміші.

Сторінка 29 Самостійна робота. Хімічні елементи, їхні назви і символи. 

Сторінка 31 Домашнє завдання. Хімічні елементи, їхні назви і символи. 

Сторінка 32 Самостійна робота. Атомна одиниця маси. 

Сторінка 34 Домашнє завдання. Відносні атомні маси елементів.  

Сторінка 36 Самостійна робота. Періодична система хімічних елементів.

Сторінка 38 Домашнє завдання. Періодична система хімічних елементів. 

Сторінка 41 Самостійна робота. Прості й складні речовини.

Сторінка 42 Лабораторний дослід 4.

Сторінка 43 Домашнє завдання. Метали й неметали.

Сторінка 45 Самостійна робота. Хімічні формули речовин.

Сторінка 47 Домашнє завдання. Хімічні формули речовин.

Сторінка 49 Самостійна робота. Валентність хімічних елементів.

Сторінка 52 Домашнє завдання. Визначення валентності за формулами бінарних сполук.

Сторінка 54 Самостійна робота. Складання формул сполук за валентністю елементів.

Сторінка 55 Домашнє завдання. Складання формул сполук за валентністю елементів.

Сторінка 57 Тренувальні вправи. Складання формул сполук за валентністю елементів.

Сторінка 58 Домашня контрольна робота.

Сторінка 61 Самостійна робота. Відносна молекулярна маса речовини.

Сторінка 62 Домашнє завдання. Обчислення її за хімічною формулою.

Сторінка 64 Самостійна робота. Масова частка елемента в складній речовині.

Сторінка 66 Домашнє завдання. Масова частка елемента в складній речовині.

Сторінка 68 Тренувальні вправи. Масова частка елемента в складній речовині.

Сторінка 69 Самостійна робота. Фізичні та хімічні явища.

Сторінка 70. Домашнє завдання. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. 

Сторінка 72. Лабораторні досліди 5-9.

Сторінка 74 Домашнє завдання. Хімічні властивості речовин.

Сторінка 76 Самостійна робота. Закон як форма наукових знань.

Сторінка 77 Домашнє завдання. Закон збереження маси речовин.

Сторінка 79 Тренувальні вправи. Закон збереження маси речовин.

Сторінка 81 Узагальнення знань з теми «Початкові хімічні поняття». 

Сторінка 82. Домашня контрольна робота з теми "Початкові хімічні поняття".

ТЕМА 2. КИСЕНЬ

Сторінка 86 Самостійна робота. Повітря, його склад. Оксиген.

Сторінка 87 Домашнє завдання. Кисень, склад молекули.

Сторінка 88 Самостійна робота. Добуваная кисню.

Сторінка 89 Домашнє завдання. Реакції розкладу. Поняття про каталізатор.

Сторінка 91 Самостійна робота. Хімічні властивості кисню.

Сторінка 92 Домашнє завдання. Реакції сполучення.

Сторінка 94 Самостійна робота. Поняття про оксиди. Окиснення.

Сторінка 95 Домашнє завдання. Умови виникнення і припинення горіння.

Сторінка 97 Самостійна робота. Взаємодія кисню зі складними речовинами.

Сторінка 99 Домашнє завдання. Взаємодія кисню зі складними речовинами.

Сторінка 102 Самостійна робота. Поширення та колообіг Оксигену у природі. Озон.

Сторінка 104 Узагальнення знань з теми «Кисень».

Сторінка 105 Домашня контрольна робота з теми «Кисень».

Тема 3 ВОДА

Сторінка 108 Самостійна робота. Вода, її молекули.

Сторінка 109 Домашнє завдання. Фізичні властивості води.

Сторінка 110 Самостійна робота. Розчин.

Сторінка 112 Домашнє завдання. Компоненти розчину.

Сторінка 113 Самостійна робота. Кількісний склад розчину.

Сторінка 114. Домашнє завдання. Масова частка речовини в розчині.

Сторінка 116 Тренувальні вправи.Обчислення масової частки речовини в розчині.

Сторінка 118 Домашнє завдання..Обчислення масової частки речовини в розчині.

Сторінка 120 Самостійна робота. Обчислення маси розчиненої речовини в розчині.

Сторінка 122 Домашнє завдання. Обчислення маси розчиненої речовини в розчині.

Сторінка 123 Самостійна робота. Виготовлення водних розчинів речовин.

Сторінка 125 Домашнє завдання. Виготовлення водних розчинів речовин.

Сторінка 126 Самостійна робота. Взаємодія води з оксидами.

Сторінка 127 Лабораторний дослід 10.

Сторінка 129 Самостійна робота. Поняття про кислоти й основи.

Сторінка 130 Домашнє завдання. Поняття про кислоти й основи.

Сторінка 132 Самостійна робота. Значення води і водних розчинів.

Сторінка 133 Домашнє завдання. Значення води і водних розчинів.

Сторінка 135 Самостійна робота. Кислотні дощі. Проблема чистої води.

Сторінка 137 Домашнє завдання. Кислотні дощі. Проблема чистої води.

Сторінка 139 Узагальнення знань з теми «Вода». 

Сторінка 140 Домашня контрольна робота.

----------------------------------------------------------------------------------------------

ЗМІСТ ЗОШИТА 2015 РОКУ ВИДАННЯ 

2017, 2018 років видання дивись вище

ЗМІСТ

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Сторінка 8. Самостійна робота. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини

Сторінка 10. Домашнє завдання. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини

Сторінка 11. Самостійна робота. Як вивчають хімічні сполуки і явища

Сторінка 12. Домашнє завдання. Спостереження і експеримент в хімії

Сторінка 13. Самостійна робота. Фізичні властивості речовин

Сторінка 15. Лабораторні досліди 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин

Сторінка 17. Домошнє завдання (фронтальне). Фізичні властивості речовин

Сторінка 18. Самостійна робота. Властивості речовин. Чисті речовини та суміші

Сторінка 20. Домашнє завдання. Властивості речовин. Чисті речовини та суміші

Сторінка 23. Самостійна робота. Атом, його склад

Сторінка 25. Домашнє завдання. Хімічні елементи, їхні назви і символи

Сторінка 26. Самостійна робота. Атомна одиниця маси

Сторінка 28. Домашнє завданняВідносні атомні маси елементів

Сторінка 30. Самостійна робота. Періодична система хімічних елементів

Сторінка 32Домашнє завдання. Структура періодичної системи. Періоди і групи

Сторінка 35. Самостійна робота. Прості й складні речовини. Метали й неметали

Сторінка 36. Лабораторні досліди 2. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин

Сторінка 37. Домашнє завдання. Багатоманітність речовин

Сторінка 39. Самостійна робота. Хімічні формули речовин 

Сторінка 41. Домашнє завдання. Хімічні формули речовин

Сторінка 43. Самостійна робота (фронтальна). Валентність хімічних елементів

Сторінка 46. Домашнє завданняВалентність хімічних елементів

Сторінка 48. Самостійна робота. Складання формул сполук

Сторінка 49Домашнє завдання. Складання формул сполук

Сторінка 51.Тренувальні вправи. Складання формул сполук

Сторінка 52. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Сторінка 55. Самостійна робота. Відносна молекулярна маса речовини

Сторінка 56. Домашнє завдання. Обчислення відносної молекулярної маси за хімічною формулою

Сторінка 58. Самостійна робота. Масова частка елемента в речовині

Сторінка 60. Домашнє завданняМасова частка елемента в речовині

Сторінка 62. Тренувальні вправи

Сторінка 63. Самостійна робота. Фізичні та хімічні явища

Сторінка 64. Домашнє завданняХімічні реакції та явища, що їх супроводжують

Сторінка 66. Лабораторні досліди 3. Проведення хімічних реакцій

Сторінка 68. Домашнє завдання. Хімічні реакції. Хімічні властивості речовин

Сторінка 69. Узагальнення знань з теми «Початкові хімічні поняття»

Сторінка 70. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ 1

ТЕМА 2. КИСЕНЬ

Сторінка 74. Самостійна робота. Повітря, його склад. Оксиген

Сторінка 75. Домашнє завданняКисень, склад молекули та фізичні властивості

Сторінка 77. Самостійна робота. Закон як форма наукових знань

Сторінка 78. Домашнє завданняЗакон збереження маси речовин. Хімічні рівняння

Сторінка 80. Тренувальні вправиЗакон збереження маси речовин

Сторінка 82 Самостійна робота. Добування кисню у лабораторії та промисловості

Сторінка 83. Домашнє завданняРеакції розкладу. Поняття про каталізатор

Сторінка 85. Самостійна робота. Хімічні властивості кисню

Сторінка 86. Домашнє завдання. Реакції cполучення

Сторінка 88. Самостійна робота. Поняття про оксиди. Окиснення

Сторінка 89. Домашнє завданняУмови виникнення і припинення горіння

Сторінка 91. Самостійна робота. Взаємодія кисню зі складними речовинами

Сторінка 93. Домашнє завдання. Взаємодія кисню зі складними речовинами

Сторінка 96. Самостійна робота. Поширення та колообіг Оксигену у природі. Озон

Сторінка 97. Узагальнення знань з теми «Кисень» 

Сторінка 98. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ 2

ТЕМА 3. ВОДА

Сторінка 102. Самостійна робота. Вода, склад її молекули

Сторінка 103. Домашнє завдання. Поширеність у природі. Фізичні властивості води

Сторінка 104. Самостійна робота. Розчин і його компоненти

Сторінка 106Домашнє завдання. Розчинник, розчинена речовина

Сторінка 107. Самостійна робота. Кількісний склад розчину

Сторінка 108. Домашнє завданняМасова частка речовини в розчині

Сторінка 110. Тренувальні вправи. Обчислення масової частки речовини в розчині

Сторінка 112. Домашнє завдання. Обчислення масової частки речовини в розчині

Сторінка 114. Самостійна робота. Обчислення маси розчиненої речовини в розчині 

Сторінка 116. Домашнє завдання. Обчислення маси розчиненої речовини в розчині

Сторінка 117. Самостійна робота. Виготовлення водних розчинів речовин

Сторінка 118. Лабораторні досліди 4. Виготовлення водних розчинів речовин

Сторінка 119. Домашнє завданняВиготовлення водних розчинів речовин 

Сторінка 120. Самостійна робота (фронтальна). Взаємодія води з оксидами

Сторінка 121. Лабораторні досліди 5. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами

Сторінка 123. Самостійна робота. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи 

Сторінка 124. Домашнє завдання (дослідницьке).Поняття про індикатори

Сторінка 126. Самостійна робота. Значення води у природі та житті людини

Сторінка 127. Домашнє завдання. Значення водних розчинів у природі та житті людини

Сторінка 129. Самостійна робота. Кислотні дощі. Проблема чистої води

Сторінка 131. Домашнє завданняОхорона водойм від забруднення

Сторінка 133. Узагальнення знань з теми "Вода"

Сторінка 134. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ 3

Зеленим кольором у всіх ГДЗ даються пояснення

Інші ГДЗ дивись тут...