Домашнє завдання. Добування кисню у лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатор.

За новою програмою 2015 року тут... 

Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми. 

1.  2КМnО4=K2MnO4+MnO2+O2

2.  2КClO3=2KCl+3O2 (t=150-3000C, каталізатор MnO2)

3.  2NaNO3=2NaNO2+O2

4.  2H2O=2H2+O2-

5.  2KNO3=2KNO2+O2

6.  2CaCl(OCl)=2CaCl2+O2

7.  Ca(NO3)2=Ca(NO2)2+O2

8.  3PbO2=Pb3O4+O2

9.  2O2=2Н2+ 2O2↑  (каталізатор MnO2)

10. 2HgO=2Hg+O2