Домашнє завдання. Хімічні властивості кисню. Реакції сполучення. Оксиди.

Зверніть увагу, що      За новою програмою 2015 року тут... 

1) Оксиген завжди двовалентний;     

2) максимальне значення валентності хімічних елементів головних підгруп у сполуках з Оксигеном збігається з номером групи, в якій вони перебувають.

 

І рівень

Завдання 1. Поставте коефіцієнти у реакціях, поданих схемами.

І варіант                         II варіант

а) 2Sr+О2=2SrO;           а) 2Ва + O2 =2ВаО;

б) 2Li2+O2=2Li2O;          б) 2+O2=2Н2O;

в) 4V + 5O2= 2V205       в) 2W + 3O2= 2WО3

Завдання 2. Назвіть усі сполуки, утворені внаслідок реакцій, запропонованих у завданні 1.

І варіант                                 II варіант

а) стронцій оксид;              а) барій оксид;

б) літій оксид;                   б) вода;

в) ванадій (V) оксид        в) вольфрам (VI) оксид

II рівень

Завдання 3. Складіть формули продуктів реакцій, напишіть відповідні рівняння реакцій. 

І варіант

а) 4As+5O2=2As2O5,     As2O5

б) 2Ca+O2=2CaO,        CaO 

в) Si+O2=SiO2,            SiO2 

г) Li+O2=Li2O,             Li2

ІІ варіант

а) Hg+O2=HgO,           HgO 

б) Na+O2=Na2O,          Na2

в) Al+O2=Al2O3,           Al2O3 

г) Bi+O2=Bi2O5,            Bi2O5 

Завдання 4. Назвіть усі сполуки, утворені внаслідок реакцій, запропонованих у завданні 3.

І варіант

а) As2O5-арсен(V) оксид 

б) CaO - кальцій оксид;  

в) SiO2 - сіліцій (IV) оксид;

г) Li2O - літій оксид.

ІІ варіант

а) HgO - меркурій (ІІ) оксид;

б) Na2O - натрій оксид;

в) Al2O3 - aлюміній оксид

г) Bi2O5 - бісмут (V) оксид.

III та IV рівні

Завдання 5. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна добути оксиди, запропоновані у поданій нижче схемі. 

1. 4Ta+5O2=2Ta2O5                        5. 2W+3O2=2WO3 

2. Mn+O2=MnO2                             6. 4V+5O2=2V2O5

3. 4Fe+3O2=2Fe2O3                    7. Si+O2=SiO2              

4. 2Se+3O2=2SeO3                         8. 2Zn+O2=2ZnO

Завдання 6. Назвіть оксиди, утворені внаслідок реакцій, запропонованих у завданні 5. Охарактеризуйте тип реакцій.

а) тантал (V) оксид;                    г) вольфрам (VІ) оксид;

б) манган (ІV)оксид;                    д) ванадій (V) оксид;

в) ферум (ІІІ) оксид;                   е) силіцій (ІV) оксид;

г) селен (VI)оксид;                      є) цинк оксид.

Усі запропоновані реакції - це реакції сполучення.

Реакції, під час яких з двох або більше вихідних речовин утворюється складна речовина, називають реакцією сполучення.