Домашнє завдання. Прості й складні речовини. Метали й неметали.

І та II рівні

Завдання 1. Хімічний диктант. Поставте знак плюс «+», якщо твердження правильним, і знак «-», якщо хибним.

1. Прості та складні речовини, утворені атомами одного виду.   -  

2. До складу простих речовин входять атоми двох або більше видів.   -

3. До складу простих речовин входять атоми одного хімічного елемента.  +

4. Сіль, цукор, вода, оцет - складні речовини.  +

5. Натрій, кальцій, алюміній, залізо - метали.   +

6. Сірка, кисень, азот, озон - метали.  -

7. Неметали мають металічний блиск.   -

8. Метали електро- і теплопровідні.  +

III та IV рівні

Завдання 2. Оберіть самостійно приклад одного металу й одного неметалу; та охарактеризуйте їхні фізичні властивості. Дані впишіть у таблицю.

Метал:   залізо Неметал: сірка
сріблясто-білого кольору жовтого кольору
має металічний блиск не має металічного блиску
пластичне, ковке крихке
теплопровідний нетеплопровідний
електропровідний неелектропровідний

густина більша за густину води

 і дорівнює 7,8 г/см3

густина більша за густину води

і дорівнює 2,07 г/см3

температура плавлення висока температура плавлення низька

 

.

.