Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І рівень

1. Поставте коефіцієнти у реакціях, поданих схемами.

      I варіант                      II варіант

1. 2Sr + О2=2SrO 1. 2Ва + O2 =2ВаО
2. 2Ca + O2=2CaO 2. + O2=2Н2O
3. 4V + 5O2= 2V2O5
3. 2W + 3O2= 2WО3
4. 4P + 5O2= 2P2O5 4. 2Hg + O2= 2HgO
5. 4Li + O2= 2Li2O 5. S + O= SO2
6. Si + O2= SiO2 6. 4Al + 3O= 2Al2O3
7. 4B + 3O= 2B2O3 7. N2 + O= 2NO

III та IV рівні

3. Напишіть праві частини схем реакцій за формулами продуктів реакцій, що запропоновані нижче, та поставте коефіцієнти.

         I варіант                         II варіант

1. 2Са + O2 = 2СаО 1. 2Se + 3O2 = 2SeO3
2. 4Аl + 3O2 = 2Аl2О3 2. 4As + 5O2 = 2As2О5
3. 4P + 5O2 = 2P2О5
3. 2Ba + O2 = 2BaО
4. 2K + O2 =
2K2О
3. 3Fe + 2O2 = Fe3О4
5. Ti + O2 =
TiO2
4. 2Na + O2 = Na2О2

4. Напишіть рівняння реакцій за поданими схемами:

а) Н2O2 → O2 → Сl2O7 б) НgО  O2  Al2O3

1. 2H2O2 = 2H2O + O2 

2. 7O2 + 2Cl2 = 2Cl2O7

1. 2HgO = 2Hg + O2 

2. 3O2 + 4Al = 2Al2O3

Інші завдання дивись тут...