Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І та II рівні

1. Випишіть окремо назви речовин і фізичних тіл з даного переліку:

       І варіант

Мідь, цинк, ложка, цукор, цвях,

дротина, олівець, графіт.

           ІІ варіант

Алюміній, книжка, сіль, папка, 

ручка, сірка, залізо, крохмаль.

Речовини Фізичні тіла Речовини Фізичні тіла

Мідь

цинк

цукор

графіт

 

Ложка

цвях

дротина

олівець

 

Алюміній

сіль

сірка

залізо

крохмаль

Книжка

папка

ручка

 

 

2. Допишіть вираз. Атом складається з:

а) ядра;

б) електронів.

III рівень

3. Наведіть приклади речовин та фізичних тіл, виготовлених з цих речовин. Впишіть у табличку:    

І варіант II варіант
Речовини Фізичні тіла Речовини Фізичні тіла
алюміній ложка залізо цвях
целюлоза зошит графіт олівець
гума м'яч поліетилен пляшка
скло колба пластмаса ручка

4. Наведіть приклади не менше ніж чотирьох речовин, що використовують як матеріали у побуті.

Алюміній, скло, пластмаса, поліетилен, целюлоза.

IV рівень

5. Випишіть окремо назви речовин, фізичних тіл і матеріалів з даного переліку:

І варіант

Азот, стіл, целюлоза, файл, зошит, шафа, закладка, пластмаса, телефон, дротина.

Речовина Фізичне тіло Матеріал
азот стіл пластмаса
целюлоза файлик  
  зошит  
  шафа  
  закладка  
  телефон  
  дротина  

II варіант

Залізо, книжка, відро, крижина, скло, ампула, сніговик, вода, цвях, склянка.

Речовина Фізичне тіло Матеріал
вода книжка залізо
  відро скло
  крижина  
  ампула  
  сніговик  
  цвях  
  склянка  

6. Виберіть речовини, що є одночасно матеріалами і вкажіть, які фізичні тіла з них виготовляють, використовуючи перелік у І і II варіантах, та впишіть у таблицю.

Речовини, що є одночасно

матеріалами

Матеріали, з яких виготовляють

відповідні їм фізичні тіла

1. вода 1.

крижина, сніговик

2. пластмаса 2. телефон, відро
3. залізо 3. дротина, цвях
4. скло 4. ампула, склянка

Інші завдання дивись тут...