Інші завдання дивись тут...

Домашнє завдання (фронтальне). Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми.

Виконайте завдання, розташовані в порядку зростання складності.

1. Сформулюйте визначення: а) речовини; б) молекули; в) атома.

а) Речовина  те, з чого складається фізичне тіло. Характеризується відповідною їй масою, властивостями й займає певний об'єм.

б) Молекули  найдрібніші частинки речовини, що зберігають її властивості.

в) Атом — електронейтральна частинка речовини, яка складається з позитивно зарядженого ядра та негативно

заряджених електронів, що рухаються навколо нього.

2. Напишіть не менше ніж три речовини, що використовують як матеріали.

Скло, пластмаса, целюлоза, залізо, поліетилен, пісок, гума, капрон, каучук, графіт, алюміній.

3. Напишіть назви не менше ніж п'ятьох фізичних тіл, що виготовлені з одного й того ж матеріалу

 

Матеріал Фізичні тіла
пластмаса

штатив для пробірок,

шпатель,

транспортир,

пенал для окулярів,

ручка,

лінійка,

мірний циліндр,

лійка,

відро

скло

колба,

склянка,

пляшка,

лійка,

мірний циліндр,

вітрина,

пробірка

папір

зошит,

коробка,

папка,

конверт,

альбом,

книжка,

аркуш паперу

деревина

шафа,

стіл,

стілець,

лінійка,

карніз,

штатив для пробірок,

двері

ящик,

ложка

4. Вставте пропущені слова у виразі.

1) Фізичні тіла характеризуються певною масою й об'ємом.

2) Речовини, з яких складаються фізичні тіла ма­ють певну масу, властивості та займають певний об'єм у просторі.

5. Оберіть самостійно одне з оточуючих вас фізичних тіл та здійсніть усі можли­ві вимірювання й обчислення, враховуючи його розташування в просторі:

а) назва тіла дерев'яна шафа-пенал ;

б) довжина а 40 см;

в) ширина b 40 см;

г) висота h 2 м 10 см ;

ґ) об'єм 0,336 м3 (обчислюється за формулою V=abh=4040•210 = 336000 cм3)

6. Установіть відповідність між: а) речовинами та фізичними тілами; б) матеріа­лом та фізичним тілом:

а)  

A. Скло.  1. Кулон.
Б. Мідь.  2. Скріпка.
B. Залізо. 3. Пробірка.
Г. Золото.     4. Скульптура.
  5. Перстень.
  6. Ваза.
  7. Монета.
  8. Шуруп.                           
A. 3, 6
Б. 4, 7
B. 2, 8
Г.  1, 5

б)  

 A. Целюлоза. 1. Бляха.
 Б. Нейлон.  2. Кульчики.
 B. Срібло.  3. Книжка.
 Г. Алюміній. 4. Тканина.
  5. Лавка.
  6. Ланцюжок.
  7. Шнур.
  8. Тарілка.     
A. 3, 5
Б. 4, 7
B. 2, 6
Г. 1, 8

 Інші завдання дивись тут...

  • Оля
    Легко
    Легко
    7 жовтня 2018 18:55