Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА. Як вивчають хімічні сполуки і явища, спостереження і експеримент в хімії.

І та II рівні

1. Впишіть назви та дайте визначення відомих вам методів: а) наукового дослідження; б) навчального експерименту.

І варіант                                II варіант

Назви Визначення Назви Визначення
1. Аналіз

Розкладання на

складові частини 

1. Демонстрації

Слугують наочністю,

формують вміння

спостерігати і

виконувати досліди

2. Синтез

Знаходження

взаємозв'язків

між частинами і

об'єднання їх в

єдину цілість

2.

Лабораторні

досліди

Короткочасний 

учнівський

експеримент

(за допомогою

вчителя,

інструкції)

3.

Експеримент

Вивчення явищ,

хімічної реакції у

спеціально

створених умовах

3.

Практичні

роботи

Тривалий

експеримент,

що виконується

учнями самостійно 

4.

Спостереження

Спеціально

організоване

сприймання предметів

і явищ

     

2. Наведіть приклад за допомогою відомих вам явищ: а) аналізу; б) синтезу.

а) під дією електричного струму молекули води розкладаються на дві речовини - водень і кисень.

б) воду можна синтезувати в лабораторних умовах, використавши спеціальний прилад: через суміш водню і кисню, узятих у об'ємних співдношеннях 2:1, пропускають електричну іскру. Суміш вибухає з утворенням нової речовини - води.

III рівень

3. Проаналізуйте відому вам з природознавства суміш - повітря. 

Повітря - це природна суміш газів: азот (78 %), кисень (21 %),  вуглекислий газ (0, 03%), аргон (0,9%) і інші. 

4. Поясніть ваші спостереження за явищем, яке відбувається під час доливання оцту до харчової соди. З якою метою це використовують у побуті?

Спостерігаємо інтенсивне виділення бульбашок вуглекислого газу. Сода і оцет реагують між собою з утворенням газу, що піднімає тісто. 

IV рівень

5. Поясніть спостережуване вами явище горіння деревини та проаналізуйте, для чого його найчастіше використовують у побутових умовах.

Спостерігаємо, що при горінні деревини виділяється тепло і світло. Найчастіше використовують у побутових умовах для отримання великої кількості теплоти, щоб обігріти приміщення і зварити їжу.

6. У дві склянки по черзі ви налили холодної і теплої води. До кожної з них поклали чайну ложку кухонної солі і ретельно перемішали. Поясніть спостережувані явища. Чи можливо з одержаного розчину знову виділити сіль?

Спостерігаємо, що у склянці з теплою водою кухонна сіль розчиняєть значно швидше, ніж у склянці з холодною водою. На перебіг (швидкість) хімічної реакції впливає температура. З одержаного розчину можна знову виділити сіль. Методом випарювання.

 Інші завдання дивись тут...

  • про
    Дякую.
    26 лютого 2019 19:38