Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І та II рівні

1. Впишіть назви та дайте визначення відомих вам методів:

а) наукового дослідження; б) навчального експерименту.

І варіант                                       II варіант

Назви Визначення Назви Визначення
1. Аналіз

Розкладання

на складові

частини 

1.

Демонстра-

ції

Слугують наочністю,

формують вміння

спостерігати і вико-

нувати досліди

2. Синтез

Знаходження

взаємозв'язків

між частинами і

об'єднання їх в

єдину цілість

2.

Лабораторні

досліди

Короткочасний 

учнівський

експеримент

(за допомогою

вчителя,

інструкції)

3.

Експери-

мент

Вивчення явищ,

хімічної реакції у

спеціально

створених умовах

3.

Практичні

роботи

Тривалий

експеримент,

що виконується

учнями самостійно 

4.

Спосте-

реження

Спеціально

організоване

сприймання

предметів і явищ

     

2. Наведіть приклад за допомогою відомих вам явищ:

а) аналізу;

Під дією електричного струму молекули води розкладаються на дві речовини  водень і кисень.

б) синтезу.

Воду можна синтезувати в лабораторних умовах, використавши спеціальний прилад: через суміш водню і кисню, узятих у об'ємних співдношеннях 2:1, пропускають електричну іскру. Суміш вибухає з утворенням нової речовини — води.

III рівень

3. Проаналізуйте відому вам з природознавства суміш — повітря. 

Повітря — це природна суміш газів: азот (78%), кисень (21%),  вуглекислий газ (0,03%), аргон (0,9%) і інші.

 

4. Поясніть ваші спостереження за явищем, яке відбувається під час доливання оцту до харчової соди. З якою метою це використовують у побуті? Спостерігаємо інтенсивне виділення бульбашок вуглекислого газу. Дана реакція використовується під час приготування випічки  бульбашки вуглекислого газу "піднімають" тісто і воно стає ще пухкіше і пишніше

IV рівень

5. Поясніть спостережуване вами явище горіння деревини та проаналізуйте, для чого його найчастіше використовують у побутових умовах. Спостерігаємо, що при горінні деревини виділяється тепло і появляється світло. Найчастіше використовують у побутових умовах для отримання великої кількості теплоти, щоб обігріти приміщення і зварити їжу.

 

6. У дві склянки по черзі ви налили холодної і теплої води. До кожної з них поклали чайну ложку кухонної солі і ретельно перемішали. Поясніть спостережувані явища. Чи можливо з одержаного розчину знову виділити cіль?Спостерігаємо, що у склянці з теплою водою, кухонна сіль розчиняєть значно швидше, ніж у склянці з холодною водою. На перебіг (швидкість) хімічної реакції впливає температура. З одержаного розчину можна знову виділити сіль методом випарювання (кристалізація).

 Інші завдання дивись тут...

  • про
    Дякую.
    26 лютого 2019 19:38