Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І та II рівні

1. Розгляньте уважно видані вам порошки — сірки та заліза. Впишіть у таблицю відомості про їхні фізичні властивості і агрегатний стан.

Фізичні властивості Сірка Залізо
1. Колір жовтий сріблясто-сірий
2. Блиск відсутній металічний

3. Густина (більша

чи менша за 1 г/см3)

більша більша
4. Розчинність у воді не розчиняється не розчиняється
5. Теплопровідність ні так
б. Електропровідність ні так
Агрегатний стан твердий твердий

III рівень

2. Розгляньте уважно видані вам шматок міді та графітовий стержень. Порівняйте їхні фізичні властивості і агрегатний стан, вказавши подібність та відмінність, і впишіть у таблицю.

Фізичні

властивості

Мідь

 

Графіт

 

Подібність та

відмінність

1. Колір червонуватий чорний -
2. Блиск металічний металічний +

3. Густина (більша

чи менша за 1 г/см3)

більша більша +
4. Розчинність у воді

не розчи-

няється

не розчи-

няється

+
5. Теплопровідність  так  так +
б. Електропровідність  так  так +
Агрегатний стан твердий твердий +

IV рівень

3. Оберіть самостійно речовини, що можуть перебувати у різних агрегатних станах. Впишіть у таблицю відомості про їхні фізичні властивості та вкажіть одну-дві ознаки, за якими можна відрізнити кожну з речовин.

Фізичні

властивості

Золото

Вода

дистильована

Азот

Характерні

ознаки

1. Колір яскраво-жовтий безбарвний безбарвний  
2. Блиск металічний відсутній відсутній  
3. Смак без смаку без смаку без смаку  

4. Густина (більша

чи менша за 1 г/см3)

 більша дорівнює більша  

5. Розчинність

у воді

 не розчиняється

є розчинником

для багатьох

речовин

розчиняється

мало

+
б. Теплопровідність так 
ні ні  
7. Електропровідність так ні ні  
Агрегатний стан твердий  рідкий газоподібний +

 Інші завдання дивись тут...