Інші завдання дивись тут...

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

Мета: ознайомитися з фізичними властивостями речовин, описати спостереження, зробити висновки.

Виконайте запропоновані вам завдання, дотримуючись правил безпеки під час роботи у хімічному кабінеті.

* На смак речовини не пробувати, вписати те, що вам відомо з побуту.

1. Розгляньте видані вам речовини з написами та опишіть ваші спостереження про них, заповнюючи таблицю:

І варіант кухонна сіль, порошок сірки, мідні ошурки; 

II варіант — порошок заліза, розтерта крейда, цукор-пісок.

І варіант

Фізичні

властивості

Кухонна

сіль

Сірка Мідь
1. Колір  білий жовтий червонуватий
2. Блиск скляний відсутній металічний
3. Смак солона без смаку без смаку

4. Густина (більша

чи менша за 1 г/см3)

більша більша більша

5. Розчинність

у воді

 розчиняється

не

розчиняється

не

розчиняється

б. Теплопровідність ні ні  так
7. Електропровідність ні ні  так
Агрегатний стан  твердий твердий твердий

II варіант

Фізичні властивості Залізо Крейда Цукор
1. Колір сріблясто-сірий білий білий
2. Блиск металічний  відсутній скляний
3. Смак без смаку без смаку солодкий

4. Густина (більша

чи менша за 1 г/см3)

 більша  більша  більша

5. Розчинність

у воді

 не

розчиняється

 не

розчиняється

 

розчиняється

б. Теплопровідність так ні ні
7. Електропровідність так ні ні
Агрегатний стан твердий твердий твердий

2. Порівняйте, чим подібні між собою: І варіант - сірка, крейда;

II варіант - кухонна сіль, цукор. Дані запишіть у таблицю.

І варіант

Назви речовин Подібні фізичні властивості
Сірка

1. Відсутній блиск.

2. Не розчиняються у воді.

Крейда

3. Нетеплопровідні.

4. Неелектропровідні.

II варіант

Назви речовин Подібні фізичні властивості
Кухонна сіль

1. Білого кольору.

2. Розчиняються у воді.

3. Мають кристалічну будову.

Цукор

4. Нетеплопровідні.

5. Неелектропровідні.

3. Виявіть властивості, за якими відрізняються:

І варіант - вода і олія;

II варіант - порошки заліза і сірки. Дані запишіть у таблицю.

І варіант

Назви речовин Відмінні фізичні властивості
Вода

1. Колір.

2. Смак.

Олія

3. Запах.

4. Густина.

II варіант

Назви речовин Відмінні фізичні властивості
Порошок заліза

1. Колір.

2. Густина.

Порошок сірки

3. Залізо має магнітні властивості, а сірка — ні.

4. Теплопровідність: залізо — теплопровідне,

а сірка — нетеплопровідна.

5. Електропровідність: залізо — електропровідне,

а сірка — неелектропровідна.

4. Напишіть характерні ознаки, за якими можна розпізнати:

І варіант  оцтову кислоту;

За запахом. 

ІІ варіант  олію.

За кольором, за запахом.

Інші завдання дивись тут... 

  • umnik
    Цукор безбарвний ? ---------- Сахароза, яку ще називають цукром, безбарвна кристалічна речовина, яка у подрібненому стані має білий колір.
    29 вересня 2015 21:46
  • Петя
    Дякую. Зробив домашку за один вечір.
    26 лютого 2019 19:22