Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА.

І та II рівні

1. Випишіть окремо назви чистих речовин і сумішей з даного переліку:

 

І варіант

Кисень, повітря, цукор, залізна руда,

мідь, газована вода, алюміній, молоко

Чиста речовина Суміш
1. Кисень 1. Повітря
2. Цукор 2. Залізна руда
3. Мідь 3. Газована вода
4. Алюміній 4. Молоко

II варіант

Ґрунт, сірка, алюміній, кухонна сіль,

джерельна вода, граніт, нафта, цинк

Чиста речовина Суміш 
1. Сірка 1. Грунт
2. Алюміній 2. Джерельна вода
3. Кухонна сіль 3. Граніт
4. Цинк 4. Нафта

III рівень

2. Пригадайте склад повітря, впишіть у таблицю назви речовин та їхній вміст (об'ємний) у повітрі.

Кисень — 21 %, азот — 78 %, інші гази — 1 % (з них, вуглекислий газ — 0,03%).

 

3. Випишіть, які, на ваш погляд, речовини входять до складу джерельної води та впишіть їх у таблицю.

І варіант  

1. 
вода
2. мінеральні солі
3. хімічні елементи
4. домішки

4. Впишіть у таблицю способи, за допомогою яких можна розділити суміші.

Суміші Способи розділення
1. Вода з піском фільтрування
2. Розчин кухонної солі  випарювання

3. Заліза і сірки

(двома способами)

1. дією магніту

2. відстоювання

4. Тирси із залізом

(двома способами)

1. дією магніту

2. відстоювання

IV рівень

5. Запропонуйте найраціональніший спосіб розділення сумішей, вказавши послідовність ваших дій.                 

І варіант 

II варіант

Порошки заліза, магнію та кухонної

солі на складові

Порошки заліза, сірки та піску на

складові

1. Дією магніту забираємо залізо. 1. Дією магніту забираємо залізо.
2. Доливаємо води, кухонна сіль

   розчиниться, а магній - ні.

2. Доливаємо води.

 

3. Фільтруванням отримуємо

    магній.

 

 

3. Відстоюванням розділяємо сірку

і пісок, пісок осідає на дно, а сірка

плаває зверху.

4. Випарюванням отримуємо

   кухонну сіль.

4. Фільтруванням розділяємо пісок

   і воду.

Інші завдання дивись тут...