Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

1 Хімічний диктант (фронтально). Поставте знак «+» (плюс), якщо твердження є правильним, і знак «—» (мінус), якщо хибним.

1. Усі тіла складаються з речовин. +

2. Сіль, цукор, дистильована вода, оцтова кислота — це суміші речовин. 

3. Алюміній, кисень, цинк, сірка — це чисті речовини.  +

4. З поліетилену виготовляють лише пляшки для води. 

5. Цукор, розчинений у воді — це чиста речовина. 

6. Кухонна сіль, розчинена у воді — це суміш речовин. +

7. У природі частіше зустрічаються суміші речовин. +

8. Суміш порошку крейди з водою можна розділити відстоюванням. +

9. 3 розчину сіль можна виділити фільтруванням. 

І та II рівні

2. Випишіть окремо назви чистих речовин і сумішей з даного переліку та впишіть їх у табличку: фосфор, глина, вода, нафта, цинк, повітря, залізна руда, скло, розчин цукру у воді, срібло, молоко, вуглець, мідь, кока-кола.

Чисті речовини Суміші
1. фосфор 1. глина
2. вода 2. нафта
3. цинк 3. повітря
4. срібло 4. залізна руда
5. вуглець 5. скло
6. мідь 6. розчин цукру у воді
  7. молоко
  8. кока-кола

 II рівень

3. Позначте спосіб розділення суміші води з порошком крейди.

А. Випалювання.

Д. Кристалізація.

Б. Відстоювання.

Г. Дія магнітом.

III рівень

4. Класифікуйте на чисті речовини і суміші: бензин, граніт, дистильована вода, цукор, природний газ, нафта, водень, азот, морська вода, золото та сформулюйте визначення чистих речовин та сумішей.

Чисті речовини - це речовини,

які не містять домішок інших

речовин.

Суміші - це суміші речовин,

що складаються з двох і

більше компонентів.

1. Дистильована вода 1. Бензин
2. Цукор 2. Граніт
3. Водень 3. Природний газ
4. Азот 4. Нафта
5. Золото 5. Морська вода

5. Запропонуйте способи розділення сумішей та опишіть послідовність ваших дій:

а) мідні ошурки і вода б) розчин кухонної солі.
 Відстоювання  Випарювання

6. Установіть послідовність дій розділення суміші цукру, піску і тирси.

A. Відфільтрувати пісок.

Б. Зібрати тирсу, що спливла і просушити.

B. Випарити розчин до утворення кристалів.

Г. Долити до суміші води.

Відповідь:  Г Б А В 

IV рівень

7. Запропонуйте способи розділення сумішей та опишіть послідовність ваших дій:

а) залізних ошурок, порошків

крейди та сірки

б) кухонної солі, піску і подрібленого

деревного вугілля

1. Дією магніту забираємо

залізні ошурки.

2. Доливаємо води.

3. Відстоюванням розділяємо

крейду та сірку, крейда осяде

на дно, а сірка плаватиме зверху.

4. Збираємо сірку, фільтруван-

ням отримуємо крейду з води.

1. Доливаємо води, кухонна сіль

розчиниться, а пісок і вугілля - ні.

2. Відстоюванням розділяємо пісок і

деревне вугілля, пісок осяде на дно,

а деревне вугілля плаватиме зверху.

3. Фільтруванням отримуємо пісок з

водного розчину кухонної солі.

4. Випарюванням отримуємо сіль з води.

8. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між групами сумішей та їхніми прикладами:

А. Однорідні. 1. Мармур.
Б. Неоднорідні. 2. Морська вода.
  3. Суміш порошків заліза з сіркою.
  4. Порошок сірки з водою.

9. Установіть взаємозв'язки між складовими, поданими в опорній схемі.

   Речовини

                

чисті <---> суміші →  однорідні

               ↓  

                 неоднорідні 

Інші завдання дивись тут...

 • Влад
  прикольный сайт
  29 вересня 2016 21:34
 • влад
  круто
  3 жовтня 2017 19:46
 • Олександр
  Прикольно) Дякую за відповіді
  4 жовтня 2017 18:27
 • zoom
  thanks
  7 жовтня 2017 14:40
 • Анна
  Як роздилити олію и металевий пил. И пісок і шматочки корку------> У двох випадках маємо неоднорідні суміші, утворені нерозчинними у воді речовинами з різною густиною. Доливаємо води, відстоюємо суміші. Металевий пил і пісок осядуть на дно. Шматочки корку спливуть, а олія утворить шар над водою зверху.
  5 листопада 2018 16:30
 • Софа
  Дякую
  20 вересня 2019 17:53
 • Zahar
  Установіть послідовність дій під час розділення суміші дерев‘яних стружок та піску. ----------------> 1. Долити до суміші води. 2. Зібрати дерев'яні стружки, що спливли. 3. Відфільтрувати пісок.
  3 листопада 2020 13:28