Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І рівень

1. Хімічний диктант. Продиктуйте один одному назви елементів та запишіть їхні символи, використовуючи таблицю, подану в підручнику.

Назва Символ Назва Символ
1. Калій K 1. Цинк Zn
2. Барій Ba 2. Магній Mg
3. Кальцій Ca 3. Манган Mn
4. Гідроген H 4. Нітроген N
5. Оксиген O 5. Меркурій Hg
6. Ферум Fe 6. Аурум Au
7. Алюміній Al 7. Плюмбум Pb
8. Флуор F 8. Сульфур S
9. Силіцій Si 9. Хлор Cl
10. Карбон C 10. Йод I

2. Продиктуйте один одному вимову хімічного символа і запишіть символи (бажано інші, ніж у завданні 1).

Вимова Символ Вимова Символ
1.  аш H 1. фосфор P
2. гідраргірум Hg 2. натрій Na
3. це C 3. бром Br
4. натрій Na 4. бор B
5. о O 5. купрум Cu
6. ен N 6. алюміній Al
7. плюмбум Pb 7. хлор Cl
8. пе P 8. кальцій Ca
9. станум Sn 9. магній Mg
10. манган Mn 10. барій Ba

II рівень

3. Перевірте свої знання назв та символів хімічних елементів. Впишіть символи та вимову хімічних елементів за назвами, поданими у таблиці.

І варіант                                                 II варіант

Назва елемента Символ Вимова Назва елемента Символ Вимова
Меркурій Hg гідраргірум Магній Mg магній
Калій K калій Гідроген H аш
Флуор F флуор Купрум Cu купрум
Цинк Zn цинк Фосфор P пе
Оксиген O о Кальцій Ca кальцій
Сульфур S ес Натрій Na натрій
Аргентум Ag аргентум Хлор Cl хлор
Нітроген N ен Ферум Fe ферум
Плюмбум Pb плюмбум

Йод

I йод
Карбон C це Аурум Au аурум

III рівень

4. Впишіть самостійно у таблицю символи, назви та вимову хімічних елементів.

I варіант

Назва елемента Символ Вимова Символ Вимова Назва елемента
Йод I йод F флуор Флуор
Кальцій Ca кальцій Ag аргентум Аргентум
Бром Br бром C це Карбон
Ферум Fe ферум Al алюміній Алюміній
Хлор Cl хлор Mn манган Манган
Плюмбум Pb плюмбум Hg гідраргірум Меркурій
Нітроген N ен Au аурум Аурум

II варіант

Назва елемента Символ Вимова Символ Вимова Назва елемента
Аурум Au аурум B бор Бор
Барій Ba барій Fe ферум Ферум
Карбон C це Cl хлор Хлор
Манган Mn манган Pb плюмбум Плюмбум
Алюміній Al алюміній Br бром Бром
Станум Sn станум S ес Сульфур
Аргентум Ag аргентум F флуор флуор

Інші завдання дивись тут...