Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ФРОНТАЛЬНЕ).

1. Впишіть у таблицю назви хімічних елементів та вимову за поданими символами.

Символ Вимова Назва Символ Вимова Назва
Pb плюмбум Плюмбум Ag аргентум Аргентум
Sn станум Станум Au аурум Аурум
Hg гідраргірум Меркурій Cl хлор Хлор
S ес Сульфур N ен Нітроген
Cu купрум Купрум K калій Калій
Ca кальцій Кальцій O о Оксиген
Zn цинк Цинк P пе Фосфор
Si силіцій Силіцій F флуор Флуор
Mn манган Манган Mg магній Магній
H аш Гідроген Al алюміній Алюміній
Br бром Бром Zn цинк Цинк

І рівень

2. Позначте назву частинки, що є складовою атома.

А. Йон.

Б. Протон.

В. Електрон.

Г. Молекула.

 

3. Закінчіть речення.

Хімічний елемент - це вид атомів з певним зарядом ядра.

II рівень

4. Позначте назву електронейтральної частинки, що входить до складу атома.

А. Йон.

Б. Протон.

В. Електрон.

Г. Нейтрон.

III рівень

5. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між:

І варіант — символами і

назвами хімічних елементів;

II варіант  назвами

і символами.

А. Нg 1. Кальцій. А. Гідроген. 1. Аg
Б. Сu 2. Сульфур Б. Алюміній 2. Н.
В. S 3. Меркурій. В. Аргентум 3. Нg
Г. P 4. Фосфор. Г. Гелій 4. Нe
  5. Купрум   5. Аl

IV рівень

6. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між назвою, символом і вимовою хімічного елемента:

A. Карбон. 1. Sі. І. Станум.
Б. Силіцій 2. Рb. II. Це.
B. Плюмбум. 3. С. III. Силіцій.
  4. Sn. IV. Плюмбум.

Інші завдання дивись тут...