Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ФРОНТАЛЬНЕ). Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви та символи.

1. Впишіть у таблицю назви хімічних елементів та вимову за поданими символами.

Символ Вимова Назва Символ Вимова Назва
Pb плюмбум Плюмбум Ag аргентум Аргентум
Sn станум Станум Au аурум Аурум
Hg гідраргірум Меркурій Cl хлор Хлор
S ес Сульфур N ен Нітроген
Cu купрум Купрум K калій Калій
Ca кальцій Кальцій O о Оксиген
Zn цинк Цинк P пе Фосфор
Si силіцій Силіцій F флуор Флуор
Mn манган Манган Mg магній Магній
H аш Гідроген Al алюміній Алюміній
Br бром Бром Zn цинк Цинк

І рівень

2. Позначте назву частинки, що є складовою атома. А. Йон. Б. Протон. В. Електрон. Г. Молекула.

Відповідь: __В__

3. Закінчіть речення. Хімічний елемент - це вид атомів з певним зарядом ядра.

II рівень

4. Позначте назву електронейтральної частинки, що входить до складу атома. А. Йон. Б. Протон. В. Електрон. Г. Нейтрон.

Відповідь: __Г__

III рівень

5. Установіть відповідність між: І варіант - символами і назвами хімічних елементів; II варіант - назвами і символами.

1 варіант                II варіант

А. Нg 1. Кальцій. А. Гідроген. 1. Аg
Б. Сu 2. Сульфур Б. Алюміній 2. Н.
В. S 3. Меркурій. В. Аргентум 3. Нg
Г. P 4. Фосфор. Г. Гелій 4. Нe
  5. Купрум   5. Аl

Відповідь: А 3; Б 5; В 2; Г 4.         Відповідь: А 2; Б 5; В 1; Г 4.

IV рівень

6. Установіть відповідність між назвою, символом і вимовою хімічного елемента:

A. Карбон. 1. Sі. І. Станум.
Б. Силіцій 2. Рb. II. Це.
B. Плюмбум. 3. С. III. Силіцій.
  4. Sn. IV. Плюмбум.

Відповідь: A 3 II; Б 1 ІІІ; В 2 IV.

Інші завдання дивись тут...