Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (В ПАРАХ)

І та II рівні

1. Використовуючи таблицю 1 у підручнику, знайдіть значення атомних мас та повторіть знання про символи і вимову хімічних елементів, заповніть таблицю.

Назва

елемента

Символ Вимова Ar

Назва

елемента

Символ Вимова Ar
Алюміній Al алюміній 27 Ферум Fe ферум 56
Карбон C це 12 Оксиген O о 16
Цинк Zn цинк 65 Купрум Cu купрум 64
Силіцій Si силіцій 28 Сульфур S ес 32
Натрій Na натрій 23 Калій K калій 39
Нітроген N ен 14 Фосфор P пе 31

2. Ідентифікуйте назву та символ хімічного елемента за його вимовою. Проставте їхні відносні атомні маси.

І варіант                                                     II варіант

Вимова

Назва

елемента

Символ Ar Вимова

Назва

елемента

Символ Ar
Йод Йод I 127 Бор Бор B 11
Аурум Аурум Au 197 Аш Гідроген H 1
Це Карбон C 12 Аргентум Аргентум Ag 108
Купрум Купрум Cu 64 Ен Нітроген N 14
Пе Фосфор P 31 Плюмбум Плюмбум Pb 207
Гідраргірум Меркурій Hg 201 Ес Сульфур S 32
Флуор Флуор F 19 Силіцій Силіцій Si 28

3. Заповніть таблицю відповідними даними про хімічні елементи.

І варіант                                                        II варіант

Назва

елемента

Символ Вимова Ar

Назва

елемента

Символ Вимова Ar
Силіцій Si Силіцій 28 Сульфур S Ес 32
Фосфор P Пе 31 Нітроген N Ен 14
Магній Mg Магній 24 Алюміній Al Алюміній 27
Оксиген O О 16 Купрум Cu Купрум 64
Гідроген H Аш 1 Ферум Fe Ферум 56
Меркурій Hg Гідраргірум 201 Флуор F Флуор 19
Калій K Калій 39 Цинк Zn Цинк 65

Інші завдання дивись тут...