Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І та II рівні

1. Впишіть у таблицю символи хімічних елементів з даного переліку, вказавши їхню вимову та відносну атомну масу. 

                                                          І варіант

Металічні

елементи

Символ Вимова Ar

Неметалічні

елементи

Символ Вимова Ar
Аурум  Au  Аурум  197 Бром  Br  Бром  80
Калій  K  Калій  39 Нітроген  N  Ен  14
Купрум  Cu  Купрум  64 Сульфур  S  Ес  32
Плюмбум  Pb  Плюмбум  207 Силіцій  Si  Силіцій  28
Цинк  Zn  Цинк  65 Гідроген  H  Аш  1
Меркурій  Hg  Гідраргірум  201 Флуор  F  Фтор  19

II варіант

Металічні

елементи

Символ Вимова Ar

Неметалічні

елементи

Символ Вимова Ar
 Аргентум  Ag  Аргентум  108  Бор  B  Бор  11
 Кальцій  Ca  Кальцій  40  Бром  Br  Бром  80
 Натрій  Na  Натрій  23  Йод  I  Йод  127
 Станум  Sn  Станум  119  Оксиген  O  О  16
 Ферум  Fe  Ферум  56  Фосфор  P  Пе  31
 Магній  Mg  Магній  24  Карбон  C  Це  12

III та IV рівні

2. Заповніть таблицю відповідними даними про хімічні елементи.

Символ

Назва

елемента

Ar Вимова Ar Символ Вимова

Назва

елемента

Mn Манган 55 Манган 55 Mn Манган Манган
Al Алюміній 27 Алюміній 207 Pb Плюмбум Плюмбум
Hg Меркурій 201 Гідраргірум 27 Al Алюміній Алюміній
Ag Аргентум 108 Аргентум 119 Sn Станум Станум
Fe Ферум 56 Ферум 40 Ca Кальцій Кальцій
Sn Станум 119 Станум 197 Au Аурум Аурум
Cu Купрум 64 Купрум 14 N Ен Нітроген
Cl Хлор 35,5 Хлор 64 Cu Купрум Купрум
O Оксиген 16 О 1 H Аш Гідроген
P Фосфор 31 Пе 14 N Ен Нітроген

Інші завдання дивись тут...