Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА. Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Структура періодичної системи. Періоди і групи.

І та II рівні

1. Укажіть правильну відповідь про розташування Натрію і Калію у періодичній системі.

A. Головна підгрупа II групи.     Б. Побічна підгрупа І групи.

B. Побічна підгрупа II групи.      Г. Головна підгрупа І групи.

Відповідь: Г

2. Укажіть найповнішу правильну відповідь про розташування Фосфору і Нітрогену у періодичній системі.

A. Другий, малий період.

Б. Головна підгрупа V групи.

B. Побічна підгрупа V групи.

Г. Третій, малий період, головна підгрупа V групи.

Відповідь: Б

3. Позначте два неметалічні елементи третього періоду.

A. Алюміній, Силіцій.      Б. Магній, Алюміній.

B. Сульфур, Хлор.          Г. Натрій, Магній.

Відповідь: В

III рівень

4. Установіть відповідність між назвою хімічного елемента, його символом та порядковим номером у періодичній системі.

A. Нітроген.                  1.Вг                     І. 7

Б. Купрум.                    2. Сu                   ІІ. 35

B. Неон.                       3. N                    ІІІ. 10

Г. Бром.                       4. Ne                   IV. 29

А 3 1
Б 2 4
В 4 3
Г 1 2

5. Установіть відповідність між назвою хімічного елемента, його символом та порядковим номером у періодичній системі.

A. Бор.                             1. Fe.                 І. 47.

Б. Аргентум.                      2. В.                  II. 26.

B. Оксиген.                       3. Аg.                 III.5.

Г. Ферум.                        4. О.                IV. 8.

А 2 3
Б 3 1
В 4 4
Г 1 2

6. Позначте зміну властивостей елементів на проміжку Na-Аl.

A. Металічні властивості посилюються.

Б. Неметалічні властивості послаблюються.

B. Металічні властивості послаблюються.

Г. Неметалічні властивості посилюються.

Відповідь: В

IV рівень

7. Впишіть у таблицю відомості про хімічні елементи за періодичною системою.

І варіант

Назва

елемента

Символ

Номер

періоду

Малий чи

великий період

Номер

групи

Головна чи 

побічна

підгрупа

Ряд

Порядковий

номер

 Бром  Br  4  великий  VII  головна    35
 Меркурій  Hg  6  великий  ІІ  побічна    80
 Цинк  Zn  4  великий  ІІ  побічна    30
 Йод  І  5  великий  VII  головна    53
 Хром  Сr  4  великий  VI  побічна    24
 Силіцій  Si  3  малий  ІV  головна    14

 II варіант

 

Назва

елемента

Символ

Номер

періоду

Малий чи

великий період

Номер

групи

Головна чи

побічна

підгрупа

Ряд

Порядковий

номер

 Манган  Mn  4  великий  VII  побічна   25
Селен  Se  4 великий  VI  головна    34
 Аурум Au  6  великий  І  побічна    79
Станум  Sn  5  великий   ІV  головна    50
 Хлор  Cl  3  малий   VII  головна   17
 Цезій Sc  6  великий  І  головна    55

Інші завдання дивись тут...

  • ProAstRin
    Спасибі допомогли з самостійною...
    22 жовтня 2019 16:54