Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І та II рівні

1. Укажіть правильну відповідь про розташування Натрію і Калію у періодичній системі.

A. Головна підгрупа II групи.     

Б. Побічна підгрупа І групи.

B. Побічна підгрупа II групи.      

Г. Головна підгрупа І групи.

 

2. Укажіть найповнішу правильну відповідь про розташування Фосфору і Нітрогену у періодичній системі.

A. Другий, малий період.

Б. Головна підгрупа V групи.

B. Побічна підгрупа V групи.

Г. Третій, малий період, головна підгрупа V групи.

 

3. Позначте два неметалічні елементи третього періоду.

A. Алюміній, Силіцій.      

Б. Магній, Алюміній.

B. Сульфур, Хлор.          

Г. Натрій, Магній.

III рівень

4. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між назвою хімічного елемента, його символом та порядковим номером у періодичній системі.

A. Нітроген

Б. Купрум

B. Неон

Г. Бром

1. Вг

2. Сu

3. N

4. Ne

І. 7

ІІ. 35

ІІІ. 10

IV. 29

5. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між назвою хімічного елемента, його символом та порядковим номером у періодичній системі.

A. Бор

Б. Аргентум

B. Оксиген

Г. Ферум

1. Fe

2. В

3. Аg

4. О

І. 47

II. 26

III. 5

IV. 8

6. Позначте зміну властивостей елементів на проміжку NaАl.

 

A. Металічні властивості посилюються.

Б. Неметалічні властивості послаблюються.

B. Металічні властивості послаблюються.

Г. Неметалічні властивості посилюються.

IV рівень

7. Впишіть у таблицю відомості про хімічні елементи за періодичною системою.

І варіант

Назва

елемента

Символ

Номер

періоду

Малий

чи

великий

період

Номер

групи

Головна

чи 

побічна

підгрупа

Ряд

Поряд-

ковий

номер

 Бром  Br  4  великий  VII  головна    35
 Меркурій  Hg  6  великий  ІІ  побічна    80
 Цинк  Zn  4  великий  ІІ  побічна    30
 Йод  І  5  великий  VII  головна    53
 Хром  Сr  4  великий  VI  побічна    24
 Силіцій  Si  3  малий  ІV  головна    14

 II варіант

Назва

елемента

Символ

Номер

періоду

Малий

чи

великий

період

Номер

групи

Головна

чи

побічна

підгрупа

Ряд

Поряд-

ковий

номер

 Манган  Mn  4  великий  VII  побічна   25
Селен  Se  4 великий  VI  головна    34
 Аурум Au  6  великий  І  побічна    79
Станум  Sn  5  великий   ІV  головна    50
 Хлор  Cl  3  малий   VII  головна   17
 Цезій Sc  6  великий  І  головна    55

Інші завдання дивись тут...

  • ProAstRin
    Спасибі допомогли з самостійною...
    22 жовтня 2019 16:54