Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Структура періодичної системи. Періоди і група.

І та II рівні

1. Впишіть у таблицю назви хімічних елементів та їхні відносні атомні маси за символом, використовуючи періодичну систему.

І варіант                                       II варіант

Символ Назва елемента Аr Символ Назва елемента Аr
Na Натрій 23 Zn Цинк 65
Ca Кальцій 40 K Калій 39
S Сульфур 32 Mn Манган 55
Ba Барій 137 Br Бром 80
I Йод 127 Ar Аргон 40

2. Впишіть у таблицю символи та порядкові номери елементів за їхніми назвами, використовуючи періодичну систему.

І варіант                                                 II варіант

Назва елемента Символ

Порядковий

номер

Назва елемента Символ

Порядковий

номер

Калій K 19 Купрум Cu 29
Берилій Be 4 Алюміній Al 13
Карбон C 6 Нітроген N 7
Ферум Fe 26 Нікель Ni 28
Криптон Kr 36 Аргон Ar 18

3. Впишіть у таблицю символ, групу та підгрупу, в якій знаходяться зазначені елементи.

І варіант                                                   II варіант

Назва

елемента

Символ Група Підгрупа

Назва

елемента

Символ Група Підгрупа
Фосфор P V головна Цинк Zn II побічна
Кобальт Co VIII побічна Арсен As V головна
Алюміній Al III головна Бор B III головна
Хром Cr VI побічна Селен Se VI головна
Оксиген O VI головна Флуор F VII головна

III рівень

4. З'ясуйте назву елемента, символ та відносну атомну масу за його порядковим номером. Впишіть їх у таблицю.

І варіант                                                  II варіант

Порядковий

номер 

елемента

Назва Символ Аr

Порядковий

номер 

елемента

Назва Символ Аr
3 Літій Li 7 19 Калій K 39
12 Магній Mg 24 15 Фосфор P 31
29 Купрум Cu 64 33 Арсен As 75
9 Флуор F 19 16 Сульфур S 32
56 Барій Ba 137 35 Бром Br 80
34 Селен Se 79 10 Неон Ne 20

5. Укажіть символи хімічних елементів з порядковими номерами 22, 23, 24 та відповідні їм відносні атомні маси.

A. Аl, Sі, Р.          1. 70, 73, 75.

Б. Ті, V, Сг.         2. 27, 28, 31.

B. Gа,Gе,Аs.         3. 48, 51, 52.

Г. В, С, N.           4. 11, 12, 14.

Відповідь: Б 3.

6. Укажіть порядкові номери Флуору, Хлору, Брому та відповідні їм відносні атомні маси.

A. 7, 8, 9.               1. 14, 16, 19.

Б. 14, 15, 16.           2. 19; 35,5; 80.

B. 9, 17, 35.            3. 28, 31, 32.

Г. 8, 16, 24.            4. 16, 32, 52.

Відповідь: В 2.

IV рівень

7. Поясніть, як змінюються металічні властивості елементів від Літію до Рубідію у головній підгрупі І групи.

Металічні властивості посилюються.

8. Оберіть самостійно один металічний і один неметалічний хімічні елементи в періодичній системі та опишіть усі його характеристики.

Купрум - символ Cu, назва простої речовини мідь, порядковий номер 29, заряд ядра атома +29, кількість протонів в ядрі атома 29, кількість електронів в атомі 29, розташований в 4 великому періоді, у побічній підгрупі І групи, відносна атомна маса 64, метал. 

Сульфур - символ S, назва простої речовини сірка, порядковий номер 16, заряд ядра атома +16, кількість протонів в ядрі атома 16, кількість електронів в атомі 16, розташований в 3 малому періоді, у головній підгрупі VI групи, відносна атомна маса 32, неметал. 

Інші завдання дивись тут...