Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

І та II рівні

1. Впишіть у таблицю назви хімічних елементів та їхні відносні атомні маси за символом, використовуючи періодичну систему.

І варіант                                       II варіант

Символ

Назва

елемента

Аr Символ

Назва

елемента

Аr
Na Натрій 23 Zn Цинк 65
Ca Кальцій 40 K Калій 39
S Сульфур 32 Mn Манган 55
Ba Барій 137 Br Бром 80
I Йод 127 Ar Аргон 40

2. Впишіть у таблицю символи та порядкові номери елементів за їхніми назвами, використовуючи періодичну систему.

І варіант                                                 II варіант

Назва

елемента

Символ

Порядковий

номер

Назва

елемента

Символ

Порядковий

номер

Калій K 19 Купрум Cu 29
Берилій Be 4 Алюміній Al 13
Карбон C 6 Нітроген N 7
Ферум Fe 26 Нікель Ni 28
Криптон Kr 36 Аргон Ar 18

3. Впишіть у таблицю символ, групу та підгрупу, в якій знаходяться зазначені елементи.

І варіант                                                   II варіант

Назва

елемента

Символ Група Підгрупа

Назва

елемента

Символ Група Підгрупа
Фосфор P V головна Цинк Zn II побічна
Кобальт Co VIII побічна Арсен As V головна
Алюміній Al III головна Бор B III головна
Хром Cr VI побічна Селен Se VI головна
Оксиген O VI головна Флуор F VII головна

III рівень

4. З'ясуйте назву елемента, символ та відносну атомну масу за його порядковим номером. Впишіть їх у таблицю.

І варіант                                                  II варіант

Порядковий

номер 

елемента

Назва Символ Аr

Порядковий

номер 

елемента

Назва Символ Аr
3 Літій Li 7 19 Калій K 39
12 Магній Mg 24 15 Фосфор P 31
29 Купрум Cu 64 33 Арсен As 75
9 Флуор F 19 16 Сульфур S 32
56 Барій Ba 137 35 Бром Br 80
34 Селен Se 79 10 Неон Ne 20

5. Укажіть символи хімічних елементів з порядковими номерами 22, 23, 24 та відповідні їм відносні атомні маси.

A. Аl, Sі, Р

Б. Ті, V, Сг

B. Gа, Gе, Аs

Г. В, С, N

1. 70, 73, 75

2. 27, 28, 31

3. 48, 51, 52

4. 11, 12, 14

6. Укажіть порядкові номери Флуору, Хлору, Брому та відповідні їм відносні атомні маси.

A. 7, 8, 9

Б. 14, 15, 16

B. 9, 17, 35

Г. 8, 16, 24

1. 14, 16, 19

2. 19; 35,5; 80

3. 28, 31, 32

4. 16, 32, 52

IV рівень

7. Поясніть, як змінюються металічні властивості елементів від Літію до Рубідію у головній підгрупі І групи.  Металічні властивості посилюються.

 

8. Оберіть самостійно один металічний і один неметалічний хімічні елементи в періодичній системі та опишіть усі його характеристики.

Купрум — символ Cu, назва простої речовини мідь, порядковий номер 29, заряд ядра атома +29, кількість протонів в ядрі атома 29, кількість електронів в атомі 29, розташований у 4 великому періоді, в побічній підгрупі І групи, відносна атомна маса 64, метал. 

Сульфур — символ S, назва простої речовини сірка, порядковий номер 16, заряд ядра атома +16, кількість протонів в ядрі атома 16, кількість електронів в атомі 16, розташований у 3 малому періоді, в головній підгрупі VI групи, відносна атомна маса 32, неметал. 

Інші завдання дивись тут...