Інші завдання дивись тут...

Самостійна робота (фронтальна)

Завдання 1. Впишіть у таблицю окремо прості та складні речовини з даного переліку.

І варіант кисень, купрум(ІІ) оксид, 

скло, вода, цукор, алюміній, сірка,

крохмаль, бром, залізо.

ІІ варіант водень, азот, алюміній оксид,

оцтова кислота, фосфор, натрій хлорид,

хлор, крейда, вуглець, вуглекислий газ.

Прості Складні Прості Складні
Кисень Купрум (ІІ) оксид Водень Алюміній оксид
Алюміній Скло Азот Оцтова кислота
Сірка Вода Фосфор Натрій хлорид
Бром Цукор Хлор Крейда
Залізо Крохмаль Вуглець Вуглекислий газ

Завдання 2. Хімічний диктант. Вставте пропущені слова.

1. Залежно від того, які атоми входять до складу речовин, їх поділяють на прості і складні.

2. Речовини, утворені атомами одного елемента, називають простими.

3. Речовини, утворені атомами двох чи більше хімічних елементів називають складними.

4. Простими речовинами є: кисень, азот, водень.

5. До складних речовин належать: кухонна сіль, вода, вуглекислий газ, поліетилен.

6. Прості речовини поділяють на метали і неметали.

III рівень

Завдання 3. Впишіть у таблицю окремо прості та складні речовини з даного переліку. Класифікуйте прості речовини.

І варіант. Натрій, водень, цинк, метан,

азот, магній оксид, поліетилен, силіцій,

ртуть, крейда, фосфор.

 

ІІ варіант. Вуглекислий газ, кальцій, 

фосфор, озон, магній, кальцій оксид,

пісок, золото, хлор, йод, спирт, мідь,

вуглець.

Складні

речовини

Прості

речовини.

 Метали

Прості

речовини.

 Неметали

Складні

речовини

Прості

речовини.

 Метали

Прості

речовини.

 Неметали

Метан

 

Натрій

 

Водень

 

Вуглекис-

лий газ

Кальцій

 

Фосфор

 

Магній

оксид

Цинк Азот

Кальцій

оксид

Магній Озон
Поліетилен   Силіцій Пісок Золото Хлор
Крейда   Ртуть Спирт Мідь Йод
    Фосфор      Вуглець

IV рівень

Завдання 4. Впишіть у таблицю окремо прості та складні речовини з даного переліку: срібло, скло, оцтова кислота, йод, алюміній, азот, поліетилен, мило, хром, манган, сірка, фтор. Класифікуйте прості речовини та охарактеризуйте фізичні властивості з кожної групи.

Складні

речовини

Метали

Неме-

тали

Фізичні

властивості 

металів

Фізичні

властивості

неметалів

Скло

Оцтова

кислота

Поліетилен

Мило

Срібло

Алюміній

Хром

Манган

Йод

Азот

Сірка

Фтор

Металічний блиск;

електропровідні;

теплопровідні;

високі темпера-

тури плавлення;

пластичні, ковкі.

Без металічного

блиску (окрім йоду); 

неелектропровідні;

нетеплопровідні;

низькі температури

плавлення; крихкі.

Інші завдання дивись тут...