Інші завдання дивись тут...

Самостійна робота (фронтальна). Прості й складні речовини. Метали й неметали. Багатоманітність речовин.

Завдання 1. Впишіть у таблицю окремо прості та складні речовини з даного переліку. І варіант. Кисень, купрум(ІІ) оксид, скло, вода, цукор, алюміній, сірка,  крохмаль, бром, залізо. ІІ варіант. Водень, азот, алюміній оксид, оцтова кислота, фосфор, натрій хлорид, хлор, крейда, вуглець, вуглекислий газ.

І варіант                                 II варіант   

Прості Складні Прості Складні
Кисень Купрум (ІІ) оксид Водень Алюміній оксид
Алюміній Скло Азот Оцтова кислота
Сірка Вода Фосфор Натрій хлорид
Бром Цукор Хлор Крейда
Залізо Крохмаль Вуглець Вуглекислий газ

Завдання 2. Хімічний диктант. Вставте пропущені слова.

1. Залежно від того, які атоми входять до складу речовин, їх поділяють на прості і складні.

2.Речовини, утворені атомами одного елемента, називають простими.

3.Речовини, утворені атомами двох чи більше хімічних елементів називають складними.

4.Простими речовинами є: кисень; азот; водень.

5.До складних речовин належать: кухонна сіль; вода; вуглекислий газ, поліетилен.

6.Прості речовини поділяють на метали і неметали.

III рівень

Завдання 3. Впишіть у таблицю окремо прості та складні речовини з даного переліку. Класифікуйте прості речовини. І варіант. Натрій, водень, цинк, метан, азот, магній оксид, поліетилен, силіцій, ртуть, крейда, фосфор. ІІ варіант. Вуглекислий газ, кальцій, фосфор, озон, магній, кальцій оксид, пісок, золото, хлор, йод, спирт, мідь, вуглець.

І варіант                                          ІІ варіант

Складні

речовини

Прості

речовини.

 Метали

Прості

речовини.

 Неметали

Складні

речовини

Прості

речовини.

 Метали

Прості

речовини.

 Неметали

Метан Натрій Водень Вуглекислий газ Кальцій Фосфор
Магній оксид Цинк Азот Кальцій оксид Магній Озон
Поліетилен  Ртуть Силіцій Пісок Золото Хлор
Крейда   Фосфор Спирт Мідь Йод
           Вуглець

IV рівень

Завдання 4. Впишіть у таблицю окремо прості та складні речовини з даного переліку: срібло, скло, оцтова кислота, йод, алюміній, азот, поліетилен, мило, хром, манган, сірка, фтор. Класифікуйте прості речовини та охарактеризуйте фізичні властивості з кожної групи.

Складні

речовини

Метали Неметали

Фізичні властивості металів

Фізичні властивості неметалів

Скло

Оцтова кислота

Поліетилен

Мило

Срібло

Алюміній

Хром

Манган

Йод

Азот

Сірка

Фтор

1. Мають металічний блиск.

2. Електропровідні.

3. Теплопровідні.

4. Мають високу 

температуру плавлення.

5. Пластичні, ковкі.

1. Не мають металічного блиску (виняток йод).

2. Неелектропровідні.

3. Нетеплопровідні.

4. Температури

плавлення низькі.

5. Крихкі.

Інші завдання дивись тут...