Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Прості й складні речовини. Метали й неметали. Багатоманітність речовин.

І та II рівні

1. Хімічний диктант. Поставте знак плюс «+», якщо твердження правильним, і знак «-», якщо хибним.

1. Прості та складні речовини, утворені атомами одного виду.   -  

2. До складу простих речовин входять атоми двох або більше видів.   -

3. До складу простих речовин входять атоми одного хімічного елемента.  +

4. Сіль, цукор, вода, оцтова кислота - складні речовини.  +

5. Натрій, кальцій, алюміній, залізо - метали.   +

6. Сірка, кисень, азот, озон - метали.  -

7. Неметали мають металічний блиск.   -

8. Метали електро- і теплопровідні.  +

III та IV рівні

2. Оберіть самостійно приклад одного металу й одного неметалу; та охарактеризуйте їхні фізичні властивості. Дані впишіть у таблицю.

Метал:   залізо Неметал: сірка
сріблясто-білого кольору жовтого кольору
має металічний блиск не має металічного блиску
пластичне, ковке крихке
теплопровідний нетеплопровідний
електропровідний неелектропровідний

густина більша за густину води

 і дорівнює 7,8 г/см3

густина більша за густину води 

і дорівнює 2,07 г/см3

температура плавлення висока температура плавлення низька

3. Установіть відповідність простих і складних речових їхнім хімічним формулам та назвам за складом:

А. Прості. 1. СО2. I. Сірка.
Б. Складні. 2. Сl2. II. Вода.
  3. Н2O. III. Вуглекислий газ.
  4. S8. IV. Хлор.

Відповідь: A. 2. IV., A. 4. I.;  Б. 1. ІІІ.; Б. 3. ІІ.

Інші завдання дивись тут...