Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

І та II рівні

1. Хімічний диктант. Поставте знак плюс «+», якщо твердження правильним, і знак «-», якщо хибним.

1. Прості та складні речовини, утворені атомами одного виду.   

2. До складу простих речовин входять атоми двох або більше видів. 

3. До складу простих речовин входять атоми одного хімічного елемента. +

4. Сіль, цукор, вода, оцтова кислота — складні речовини.  +

5. Натрій, кальцій, алюміній, залізо — метали.   +

6. Сірка, кисень, азот, озон — метали.  

7. Неметали мають металічний блиск.   

8. Метали електро- і теплопровідні.  +

III та IV рівні

2. Оберіть самостійно приклад одного металу й одного неметалу; та охарактеризуйте їхні фізичні властивості. Дані впишіть у таблицю.

Метал:   залізо Неметал: сірка
сріблясто-білого кольору жовтого кольору
має металічний блиск не має металічного блиску
пластичне, ковке крихке
теплопровідний нетеплопровідний
електропровідний неелектропровідний

густина більша за густину води

 і дорівнює 7,8 г/см3

густина більша за густину води 

і дорівнює 2,07 г/см3

температура плавлення висока температура плавлення низька

3. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) простих і складних речових їхнім хімічним формулам та назвам за складом:

А. Прості. 1. СО2. I. Сірка.
Б. Складні. 2. Сl2. II. Вода.
  3. Н2O. III. Вуглекислий газ.
  4. S8. IV. Хлор.

Інші завдання дивись тут...