Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

I рівень

1. Прочитайте записи: SO22S3SеO3NaСl, ZnS, АlСl3, КВг, НNO3, МgSO43РO4.

Ес-о-2, ферум-2-ес-3, селен-о-3, натрій-хлор, цинк-ес, алюміній-хлор-3, калій-бром, аш-ен-о-3, магній-ес-о-4, аш-3-пе-о-4.

 

2. Поясніть, що означають записи: 2Na2O (натрій оксид); 8МgSO4 (магній сульфат); 5СuСl2 (купрум(ІІ) хлорид); ЗАl2O3 (алюміній оксид); 7Н2SO4 (сульфатна кислота).

Дві молекули натрій оксидувісім формульних одиниць магній сульфатуп'ять формульних одиниць купрум (ІІ) хлориду; три молекули алюміній оксиду; cім молекул сульфатної кислоти.

II рівень

3. Напишіть формули сполук, до складу яких входять: 

а) один атом Карбону і два атоми Оксигену; CuO2

б) один атом Феруму і два атоми Хлору; FeCl2

в) один атом Карбону і чотири атоми Гідрогену; CH4

г) один атом Хрому і три атоми Оксигену. CrO3

 

4. Підкресліть індекси у формулах сполук із завдання 2 однією рискою та коефіцієнти у завданні 2 (формули завдання 3 не містять коефіцієнтів) — двома рисками (позначені рожевим кольором).

2Na2O; 8МgSO4; 5СuСl2; ЗАl2O3; 7Н2SO4 

 

5. Напишіть формули та поставте коефіцієнтами за словесним прочитанням.

І варіант                                                      ІІ варіант

N Вирази Формули N Вирази Формули
1. два ферум-два-о-три 2Fe2O3 1. три-кальцій-ес-о-три 2CaSO3
2. п'ять-о-два 5O2 2. вісім-ен-о-два 8NO2
3. сім калій-два-це-о-три 7K2CO3  3. п'ять-аргентум-хлор 5AgCl
4. три аш-два-ес-о-чотири 3H2SO4
4. шість-барій-це-о-три 6BaCO3
5. шість-калій-ен-о-три 6KNO3
5. два-натрій-ен-о-три 2NaNO3
6. чотири-натрій-хлор 4NaCl
6. хром-ес-o-чотири CrSO4

III рівень

6. Заповніть таблицю формулами сполук та напишіть їхнє словесне прочитання.

І варіант

  Склад речовини Формула Читається
1

Два атоми Алюмінію і

три атоми Оксигену

 Al2O3  алюміній-два-о-три
2

Два атоми Карбону і

шість атомів Гідрогену

 C2H6  це-два-аш-шість
3

Два атоми Нітрогену і

п'ять атомів Оксигену

 N2O5  ен-два-о-п'ять

II варіант

  Склад речовини Формула Читається
1

Два атоми Мангану і

сім атомів Оксигену

  Mn2О7
манган-два-о-сім
2

Два атоми Аргентуму і

один атом Сульфуру

 Ag2S
аргентум-два-ес
3

Шість атомів Карбону і

шість атомів Гідрогену

 C6H6 це-шість-аш-шість

IV рівень

7. Впишіть у таблицю дані про речовини за їхніми формулами.

І варіант

Формула

Якісний

склад

Кількісний

склад

Читається

Відношення

мас 

елементів

FeS

Ферум

Сульфур

1 атом Феруму

1 атом Сульфуру

 ферум-ес

 7:4

Al2O3

Алюміній

Оксиген

2 атоми Алюмінію

3 атоми Оксигену

 алюміній-2-о-3

 9:8

CaCO3

Кальцій

Карбон

Оксиген

1 атом Кальцію

1 атом Карбону

3 атоми Оксигену

 кальцій-це-о-3  10:3:12
CuSO4

Купрум

Сульфур

Оксиген

1 атом Купруму

1 атом Сульфуру

4 атоми Оксигену

 купрум-ес-о-4  2:1:2

Пояснення. Якісний склад речовини: вказує, які елементи входять до її складу.

Кількісний склад:  вказує, скільки атомів кожного елемента входить до її складу.

Відношення мас елементів обчислюють за їхніми відносними атомними масами, враховуючи кількість атомів кожного елемента.

FeS m(Fe):m(S)= Ar(Fe):Ar(S)= 56:32=7:4

Al2O3 m(Al):m(O)= (2Ar(Al)):(3Ar(O))=(227):(316)=54:48=9:8

CaCO3 m(Ca):m(C):m(O)=Ar(Са):Ar(С):(3Ar(O))= 40:12:(316)=40:12:48=10:3:12

CuSO4 m(Cu):m(S):m(O)=Aru):Ar(S):(4Ar(O))= 64:32:(416)=64:32:64=2:1:2

II варіант

Формула

Якісний

склад

Кількісний

склад

Читається

Відношення

мас

елементів

CuS

Купрум

Сульфур

1 атом Купруму

1 атом Сульфуру

 купрум-ес  2:1
Mg3N2

Магній

Нітроген

3 атоми Магнію

2 атоми Нітрогену

 магній-3-ен-2  18:7
Na2SO4

Натрій

Сульфур

Оксиген

2 атоми Натрію

1 атом Сульфуру

4 атоми Оксигену

 натрій-2-ес-о-4  23:16:32
FePO4

Ферум

Фосфор

Оксиген

1 атом Феруму

1 атом Фосфору

4 атоми Оксигену

 ферум-пе-о-4  56:31:64

Пояснення. Якісний склад речовини: вказує, які елементи входять до її складу.

Кількісний склад:  вказує, скільки атомів кожного елемента входить до її складу.

Відношення мас елементів обчислюють за їхніми відносними атомними масами, враховуючи кількість атомів кожного елемента.

CuS m(Cu):m(S)= Ar(Cu):Ar(S)= 64:32=2:1

Mg3N2 m(Mg):m(N)= (3Ar(Mg)):(2Ar(N))=(324):(214)=72:28=18:7

Na2SO4 m(Na):m(S):m(O)=(2Ar(Na)):Ar(S):(4Ar(O))=(223):32:(416)=46:32:64=23:16:32

FePO4 m(Fe):m(P):m(O)=Ar(Fe):Ar(P):(4Ar(O))=56:31:(416)=56:31:64

Інші завдання дивись тут...