Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І та II рівні

1. Напишіть, як читаються формули поданих речовин.

І варіант                        II варіант

1. CaO кальцій-о 1. MgS магній-ес
2. Fe2O3 ферум-два-о-три 2. AlCl3 алюміній-хлор-три
3. Mg3P2 магній-три-пе-два 3. Ca3N2  кальцій-три-ен-два
4. H2SO4 аш-два-ес-о-чотири 4. H3PO4   аш-три-пе-о-чотири
5. CaSO3 кальцій-ес-о-три 5. CuSO4 купрум-ес-о-три

2. Запишіть вирази, використовуючи коефіцієнти.

I варіант

а) п'ять атомів Нітрогену; 5N

б) три молекули водню; 3H2

в) шість молекул метану; 6CH4

г) чотири атоми Купруму; 4Cu

ґ) дві молекули фосфор(V) оксиду. 2P2O5

II варіант

а) десять молекул води; 10H2O

б) вісім атомів Сульфуру; 8S

в) п'ять молекул Озону; 5O3

г) одинадцять молекул вуглекислого газу; 11CO2

ґ) три атоми Аргентуму. 3Ag

III рівень

3. Запишіть у таблицю дані про речовини за їхніми формулами, вкажіть, у якому періоді, групі, підгрупі розташовані елементи, що входять до їхнього складу.

Формула Якісний склад Кількісний склад Період

Група, підгрупа

CaCl2

Кальцій

Хлор

1 атом Кальцію

2 атоми Хлору

Ca 4

Cl 3

ІІ , головна

VІІ, головна

Ag2O

Аргентум

Оксиген

2 атоми Аргентуму

1 атом Оксигену

Ag 5

2

І, побічна

VІ, головна

CH4

Карбон

Гідроген

1 атом Карбону

4 атоми Гідрогену

2

1

ІV, головна

І, головна

Mg3P2

Магній

Фосфор

3 атоми Магнію

2 атоми Фосфору

Mg 3

P 3

ІІ, головна

V, головна

Fe2S3

Ферум

Сульфур

2 атоми Феруму

3 атоми Сульфуру

Fe 4

3

VІІІ, побічна

VІ, головна

NaBr

Натрій

Бром

1 атом натрію

1 атом Брому

Na 3

Br 4

І, головна

VІІ, головна

IV рівень

4. Впишіть у таблицю дані про речовини за їхніми формулами, вкажіть, у якому періоді, групі, підгрупі розташовані елементи, що входять до їхнього складу, вкажіть порядкові номери елементів. Як читається формула?

Формула Якісний склад

Кількісний

склад

Період Група, підгрупа

Порядковий

номер

елемента

Читається формула
H2PO4

Гідроген

Фосфор

Оксиген

2 атоми Гідрогену

1 атом Фосфору

4 атоми Оксигену

H   1

P   3

O   2

І головна

V головна

VІ головна

1

15

8

аш-2-пе-о-4
MgCO3

Магній

Карбон

Оксиген

1 атом Магнію

1 атом Карбону

3 атоми Оксигену

Mg  3

C    2

O    2

ІІ головна

ІV головна

VІ головна

12

6

8

магній-це-о-3
AgNO3

Аргентум

Нітроген

Оксиген

1 атом Аргентуму

1 атом Нітрогену

3 атоми Оксигену

Ag   5

N    2

O    2

І побічна

V головна

VІ головна

47

7

8

аргентум-ен-о-3
K2MnO4

Калій

Манган

Оксиген

2 атоми Калію

1 атом Мангану

4 атоми Оксигену

K    4

Mn  4

O    2

І головна

VІІ побічна

VІ головна

19

25

8

калій-2-манган-о-4

Інші завдання дивись тут...

  • lol
    lol
    14 листопада 2016 17:53