Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА). Валентність хімічних елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук.

1. Визначте та впишіть валентність атомів елементів у сполуках з Гідрогеном.

І варіант                                                       II варіант

Формула

Назва

елемента

Валент-

ність

Формула

Назва

елемента

Валент-

ність

1. Н2S Сульфур II 1. РН3 Фосфор III
2. НВг Бром I 2. НF Флуор I
3. АsН3 Арсен III 3. Н2 Селен II
4. SiН4 Силіцій IV 4. СН4 Карбон IV

2. Визначте та впишіть валентність атомів елементів у сполуках з Оксигеном.

                 І варіант                                           II варіант

Формула Назва елемента

Валент-

ність

Формула Назва елемента

Валент-

ність

1. 2O Натрій I 1. СаО Кальцій II
2. 2O3 Ферум III 2. SO3 Сульфур VI
3. SiO2 Силіцій IV 3. Sc2O3 Скандій III
4. СгO3 Хром VI 4. Вг2O7 Бром VII
5. Мп2O7 Манган VII 5. Аl2O3 Алюміній III

3. Визначте валентність атомів елементів у сполуках з Хлором, якщо останній - одновалентний.

І варіант                                                   II варіант

Формула

Назва

елемента

Валент-

ність

Формула

Назва

елемента

Валент-

ність

1.  МgСl2 Магній II 1. АlСl3 Алюміній III
2. КСl Калій I 2. СuСl2 Купрум II
3. FеСl3 Ферум III 3. АgСl Аргентум I
4. ТіСl4 Титан IV 4. SnСl4 Станум IV

4. Визначте валентність атомів елементів у сполуках з Сульфуром, якщо останній - двовалентний.

1 варіант                                             II варіант

Формула

Назва

елемента

Валент-

ність

Формула

Назва

елемента

Валент-

ність

1. СS2 Карбон IV 1. SnS2 Станум IV
2. FеS Ферум II 2. Sb2S5 Стибій V
3. Sb2S3 Стибій III 3. МgS Магній II
4. Ag2S
Аргентум I 4. Al2S3
Алюміній III

 

5. Визначте максимальну валентність атомів за Оксигеном, використовуючи періодичну систему, та впишіть символи елементів.

І варіант                                                     II варіант

Символ

Назва

елемента

Валент-

ність

Символ

Назва

елемента

Валент-

ність

1. Br

Бром

 VII 1. Fe

Ферум

III
2. Sc
Скандій III 2. I Йод VII
3. Si Силіцій IV 3. Sc Скандій III
4. Zn Цинк  II 4. P Фосфор V
5. Mn Манган VII 5. Ba Барій II
6. C Карбон IV 6. B Бор III

б. Назвіть елементи та випишіть із даного переліку з валентністю: а) постійною; б) змінною.

І варіант                                             II варіант

Сим-

вол

Назва

елемента

Валент-

ність

постійна

Вален-

тність

змінна

Сим-

вол

Назва

елемента

Валент-

ність

постійна

Вален-

тність

змінна

1. Cu Купрум   + 1. Be Берилій +  
2. Na Натрій +   2. S Сульфур   +
3. B Бор +   3. N Нітроген   +
4. Zn Цинк +   4. Ca Кальцій +  
5. O Оксиген +   5. Al Алюміній +  
6. Fe Ферум   + 6. Sn Станум   +
7. Mn Манган   + 7. Mg Магній +  
8. Cl Хлор   + 8. P Фосфор   +

 Інші завдання дивись тут...