Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)

1. Визначте та впишіть валентність атомів елементів у сполуках з Гідрогеном.

І варіант                                                       II варіант

Формула

Назва

елемента

Валент-

ність

Формула

Назва

елемента

Валент-

ність

1 Н2S Сульфур II 1 РН3 Фосфор III
2 НВг Бром I 2 НF Флуор I
3 АsН3 Арсен III 3 Н2 Селен II
4 SiН4 Силіцій IV 4 СН4 Карбон IV

2. Визначте та впишіть валентність атомів елементів у сполуках з Оксигеном.

                 І варіант                                           II варіант

Формула Назва елемента

Валент-

ність

Формула Назва елемента

Валент-

ність

1 2O Натрій I 1 СаО Кальцій II
2 2O3 Ферум III 2 SO3 Сульфур VI
3 SiO2 Силіцій IV 3 Sc2O3 Скандій III
4 СгO3 Хром VI 4 Вг2O7 Бром VII
5 Мn2O7 Манган VII 5 Аl2O3 Алюміній III

3. Визначте валентність атомів елементів у сполуках з Хлором, якщо останній — одновалентний.

І варіант                                                   II варіант

Формула

Назва

елемента

Валент-

ність

Формула

Назва

елемента

Валент-

ність

1  МgСl2 Магній II 1 АlСl3 Алюміній III
2 КСl Калій I 2 СuСl2 Купрум II
3 FеСl3 Ферум III 3 АgСl Аргентум I
4 ТіСl4 Титан IV 4 SnСl4 Станум IV

4. Визначте валентність атомів елементів у сполуках з Сульфуром, якщо останній — двовалентний.

1 варіант                                             II варіант

Формула

Назва

елемента

Валент-

ність

Формула

Назва

елемента

Валент-

ність

1 СS2 Карбон IV 1 SnS2 Станум IV
2 FеS Ферум II 2 Sb2S5 Стибій V
3 Sb2S3 Стибій III 3 МgS Магній II
4 Ag2S
Аргентум I 4 Al2S3
Алюміній III

5. Визначте максимальну валентність атомів за Оксигеном, використовуючи періодичну систему, та впишіть символи елементів.

І варіант                                                     II варіант

Символ

Назва

елемента

Валент-

ність

Символ

Назва

елемента

Валент-

ність

1 Br

Бром

 VII 1 Fe

Ферум

III
2 Sc
Скандій III 2 I Йод VII
3 Si Силіцій IV 3 Sc Скандій III
4 Zn Цинк  II 4 P Фосфор V
5 Mn Манган VII 5 Ba Барій II
6 C Карбон IV 6 B Бор III

б. Назвіть елементи та випишіть із даного переліку з валентністю: а) постійною; б) змінною.

І варіант                                             II варіант

Сим-

вол

Назва

елемента

Вален-

тність

постійна

Вален-

тність

змінна

Сим-

вол

Назва

елемента

Вален-

тність

постійна

Вален-

тність

змінна

1 Cu Купрум   + 1 Be Берилій +  
2 Na Натрій +   2 S Сульфур   +
3 B Бор +   3 N Нітроген   +
4 Zn Цинк +   4 Ca Кальцій +  
5 O Оксиген +   5 Al Алюміній +  
6 Fe Ферум   + 6 Sn Станум   +
7 Mn Манган   + 7 Mg Магній +  
8 Cl Хлор   + 8 P Фосфор   +

 Інші завдання дивись тут...