Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Валентність хімічних елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук.

І рівень

1. Впишіть у таблицю вимову поданих формул.

І варіант                                                    II варіант

1. Fe2O3 ферум-2-о-3 1. MnO2 манган-о-2
2. HNO3 аш-ен-о-3 2. K2CO3 калій-2-це-о-3
3. Mg3P2 магній-3-пе-2 3. HClO3 аш-хлор-о-3
4. H2SO4 аш-2-ес-о-4 4. H3PO4 аш-3-пе-о-4
5. CuSO3 купрум-ес-о-3 5. CaSO4 кальцій-ес-о-4

2. Запишіть формулу сполуки за її вимовою.

І варіант                                   II варіант

Вимова Формула Вимова Формула
1. Пе-два-о-п'ять P2O5 1. Ес-о-три SO3
2. Ферум-хлор-три FeCl3 2. Алюміній-два-ес-три Al2S3
3. Натрій-два-ес-о-три Na2SO3 3. Кальцій-це-о-три CaCO3
4. Ен-два-о-п'ять N2O5 4. Хром-два-о-три Cr2O3
5. Цинк-бром-два ZnBr2 5. Купрум-хлор-два CuCl2

II рівень

3. Визначте валентність атомів елементів за формулами сполук та впишіть назву кожного елемента.

І варіант                                        II варіант

Формула Назва елемента

Валент-

ність

Формула Назва елемента

Валент-

ність

1. Li2O

Літій

Оксиген

І

ІІ

1. Na2O

Натрій

Оксиген

I

II

2. CO2

Карбон

Оксиген

IV

II

2. CrO3

Хром

Оксиген

VI

II

3. Fe2O3

Ферум

Оксиген

ІІІ

ІІ

3. CO

Карбон

Оксиген

II

II

4. CH4

Карбон

Гідроген

IV

I

4. Al2O3

Алюміній

Оксиген

III

II

5. PH3

Фосфор

Гідроген

III

I

5. MgH2

Магній

Гідроген

II

I

б. H2O

Гідроген

Оксиген

I

II

б. NH3

Нітроген

Гідроген

III

I

7. AlH3

Алюміній

Гідроген

III

I

7. H2S

Гідроген

Сульфур

I

II

8. NaH

Натрій

Гідроген

I

I

8. SiH4

Силіцій

Гідроген

IV

I

9. CuCl2

Купрум

Хлор

II

I

9. PCl3

Фосфор

Хлор

III

I

10. PCl5

Фосфор

Хлор

V

I

10. CrCl3

Хром

Хлор

III

I

11. MgS

Магній

Сульфур

II

II

11. Fe2S3

Ферум

Сульфур

III

II

12. Cr2S3

Хром

Сульфур

III

II

12. BaS

Барій

Сульфур

II

II

III та IV рівні

4. Напишіть символи хімічних елементів II періоду періодичної системи. Складіть формули сполук з Гідрогеном та Оксигеном, використовуючи періодичну систему.

Символи Li   Be  C  N  F Ne 

Сполуки з

Гідрогеном

 LiH  BeH2  BH3  CH4  NH3 H2  HF  -

Сполуки з

Оксигеном

 Li2O  BeO  B2O3  CO2  N2O5  - OF2  -

Значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, в якій він розташований. Напр., N - елемент V групи має валентність III, бо 8-5=3, тому формула сполуки NH3.

5. Заповніть таблицю відомостями про речовини.

Рівні Записи сполук

Що означають

записи

Якісний

склад

сполуки

Кількісний склад

сполуки

Відношення

мас елементів

III

3ZnSO4

цинк сульфат

3 формульні

одиниці

цинк

сульфату

 Цинк

Сульфур

Оксиген

1 атом Цинку

1 атом Сульфуру

4 атоми Оксигену

 65:32:64
III

2BaCO3

барій карбонат

2 формульні

одиниці

барій

карбонату

 Барій

Карбон

Оксиген

1 атом Барію

1 атом Карбону

3 атоми Оксигену

 137:12:48
IV

4Mg(NO3)2

магній нітрат

4 формульні

одиниці

магній

нітрату

Магній

Нітроген

Оксиген

1 атом Магнію

2 атоми Нітрогену

6 атомів Оксигену

 6:7:24
Iv

(NH4)2SO4

амоній сульфат

формульна

одиниця

амоній

сульфату

Нітроген

Гідроген

Сульфур

Оксиген

2 атоми Нітрогену

8 атомів Гідрогену

1 атом Сульфуру

4 атоми Оксигену

  7:2:8:16

Якісний склад речовини вказує, які елементи входять до її складу.

Кількісний склад  вказує, скільки атомів кожного елемента входить до її складу.

Відношення мас елементів обчислюють за їхніми відносними атомними масами, враховуючи кількість атомів кожного елемента.

ZnSO4           

m(Zn):m(S):m(O)Ar(Zn):Ar(S):4Ar(O)=65:32:416=65:32:64

BaCO3             

m(Ba):m(C):m(O)= Ar(Ba):Ar(C):3Ar(O)=137:12:48

Mg(NO3)2       

m(Mg):m(N):m(O)=Ar(Mg):2Ar(N):6Ar(O)= 24:28:96=6:7:24

(NH4)2SO4       

m(N):m(H):m(S):m(O)=2Ar(N):8Ar(H):Ar(S):4Ar(O) =214:81:32:416 = 28:8:32:64 = 7:2:8:16

IV рівень

б. Визначте валентність елементів II і III періодів періодичної системи за формулами сполук з Гідрогеном, Оксигеном та Хлором. Порівняйте результати.

Сполуки з Гідрогеном

формули

валентн.

 

 LiH

I

 BeH2

II

 BH3

ІІI

CH4

IV 

 NH3

III

H2O

II 

 HF

I

Сполуки з Оксигеном

формули

валентн.

 Na2O

I

 MgO

II

 Al2O3

III

 SiO2

IV

 P2O5

V

SO3

VI

 Cl2O6

VI

 

Сполуки з Оксигеном

формули

валентн.

 Li2O

I

 BeO

II

 Al2O3

III

 CO2

IV

 N2O5

V

 -

 OF2

I

Сполуки з Хлором

формули

валентн.

 NaCl

I

 MgCl

II

 AlCl3

III

 SiCl4

IV

PCl5

 SCl4

IV

 -

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...

  • romaan
    ДЯКУЮ
    дяяяякую
    22 листопада 2016 19:46