Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

І рівень

1. Впишіть у таблицю вимову поданих формул.

І варіант                                                    II варіант

1. Fe2O3 ферум-2-о-3 1. MnO2 манган-о-2
2. HNO3 аш-ен-о-3 2. K2CO3 калій-2-це-о-3
3. Mg3P2 магній-3-пе-2 3. HClO3 аш-хлор-о-3
4. H2SO4 аш-2-ес-о-4 4. H3PO4 аш-3-пе-о-4
5. CuSO3 купрум-ес-о-3 5. CaSO4 кальцій-ес-о-4

2. Запишіть формулу сполуки за її вимовою.

І варіант                                   II варіант

Вимова Формула Вимова Формула
1. Пе-два-о-п'ять P2O5 1. Ес-о-три SO3
2. Ферум-хлор-три FeCl3 2. Алюміній-два-ес-три Al2S3
3. Натрій-два-ес-о-три Na2SO3 3. Кальцій-це-о-три CaCO3
4. Ен-два-о-п'ять N2O5 4. Хром-два-о-три Cr2O3
5. Цинк-бром-два ZnBr2 5. Купрум-хлор-два CuCl2

II рівень

3. Визначте валентність атомів елементів за формулами сполук та впишіть назву кожного елемента.

І варіант                                        II варіант

Форму-

ла

Назва

елемента

Валент-

ність

Форму-

ла

Назва

елемента

Валент-

ність

1. Li2O

Літій

Оксиген

І

ІІ

1. Na2O

Натрій

Оксиген

I

II

2. CO2

Карбон

Оксиген

IV

II

2. CrO3

Хром

Оксиген

VI

II

3. Fe2O3

Ферум

Оксиген

ІІІ

ІІ

3. CO

Карбон

Оксиген

II

II

4. CH4

Карбон

Гідроген

IV

I

4. Al2O3

Алюміній

Оксиген

III

II

5. PH3

Фосфор

Гідроген

III

I

5. MgH2

Магній

Гідроген

II

I

б. H2O

Гідроген

Оксиген

I

II

б. NH3

Нітроген

Гідроген

III

I

7. AlH3

Алюміній

Гідроген

III

I

7. H2S

Гідроген

Сульфур

I

II

8. NaH

Натрій

Гідроген

I

I

8. SiH4

Силіцій

Гідроген

IV

I

9. CuCl2

Купрум

Хлор

II

I

9. PCl3

Фосфор

Хлор

III

I

10. PCl5

Фосфор

Хлор

V

I

10. CrCl3

Хром

Хлор

III

I

11. MgS

Магній

Сульфур

II

II

11. Fe2S3

Ферум

Сульфур

III

II

12. Cr2S3

Хром

Сульфур

III

II

12. BaS

Барій

Сульфур

II

II

III та IV рівні

4. Напишіть символи хімічних елементів 2 періоду періодичної системи. Складіть формули сполук з Гідрогеном та Оксигеном, використовуючи періодичну систему.

Символи Li   Be  C  N  F Ne 

Сполуки з

Гідрогеном

 LiH  BeH2  BH3  CH4  NH3 H2  HF  ―

Сполуки з

Оксигеном

 Li2O  BeO  B2O3  CO2  N2O5  ― OF2  -

Пояснення. У короткому варіанті таблиці Менделєєва наведені леткі сполуки з Гідрогеном. Оскільки в умові завдання не вказано слово "леткі", тому вписані усі сполуки, бо метали також утворюють сполуки з Гідрогеном, але вони не є леткими.

Пам'ятаємо, що значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, в якій він розташований. Напр., N - елемент V групи має валентність III, бо 8-5=3, тому формула сполуки NH3.

5. Заповніть таблицю відомостями про речовини.

Рів-

ні

 

Записи

сполук

 

Що

означають

записи

Якісний

склад

сполуки

Кількісний

склад

сполуки

Відношен-

ня мас

елементів

III

3ZnSO4

цинк

сульфат

3

формульні

одиниці

цинк

сульфату

Цинк

Сульфур

Оксиген

1 атом Цинку

1 атом Сульфуру

4 атоми Оксигену

 65:32:64
III

2BaCO3

барій

карбонат

2

формульні

одиниці

барій

карбонату

Барій

Карбон

Оксиген

1 атом Барію

1 атом Карбону

3 атоми Оксигену

 137:12:48
IV

4Mg(NO3)2

магній

нітрат

4

формульні

одиниці

магній

нітрату

Магній

Нітроген

Оксиген

1 атом Магнію

2 атоми Нітрогену

6 атомів Оксигену

 6:7:24
IV

(NH4)2SO4

амоній

сульфат

формульна

одиниця

амоній

сульфату

Нітроген

Гідроген

Сульфур

Оксиген

2 атоми Нітрогену

8 атомів Гідрогену

1 атом Сульфуру

4 атоми Оксигену

  7:2:8:16

Пояснення. Якісний склад речовини вказує, які елементи входять до її складу.

Кількісний склад  вказує, скільки атомів кожного елемента входить до її складу.

Відношення мас елементів обчислюють за їхніми відносними атомними масами, враховуючи кількість атомів кожного елемента.

Для ZnSO4 маємо m(Zn):m(S):m(O)=Ar(Zn):Ar(S):4Ar(O)=65:32:416=65:32:64

Для ВаСО3 маємо m(Ba):m(C):m(O)=Ar(Ba):Ar(C):3Ar(O)=137:12:48

Для Mg(NO3)2 маємо m(Mg):m(N):m(O)=Ar(Mg):2Ar(N):6Ar(O)= 24:28:96=6:7:24

Для (NH4)2SO4 маємо (N):m(H):m(S):m(O)=2Ar(N):8Ar(H):Ar(S):4Ar(O)=

=214:81:32:416=28:8:32:64=7:2:8:16

IV рівень

б. Визначте валентність елементів II і III періодів періодичної системи за формулами сполук з Гідрогеном, Оксигеном та Хлором. Порівняйте результати.

Сполуки

з Гідро-

геном

 

формули

валент-

ність

LiH

I

BeH2

II

BH3

ІІI

CH4

IV 

NH3

III

H2O

II 

HF

I

Сполуки

з Окси-

геном

 

формули

валент-

ність

Na2O

I

MgO

II

Al2O3

III

SiO2

IV

P2O5

V

SO3

VI

Cl2O7

VII

Сполуки

з Окси-

геном

 

формули

валент-

ність

Li2O

I

BeO

II

Al2O3

III

CO2

IV

N2O5

V

OF2

I

Сполуки

з Хло-

ром

формули

валент-

ність

NaCl

I

MgCl2

II

AlCl3

III

SiCl4

IV

PCl3

III 

SCl4

IV

Інші завдання дивись тут...

  • romaan
    ДЯКУЮ
    дяяяякую
    22 листопада 2016 19:46