Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА.

І та II рівні

1. Заповніть вільні клітинки формулами речовин.

І варіант                                                  II варіант

Елементи S (II) Cl (I) O Елементи Br (I) O H
Ag Ag2S AgCl Ag2O Zn ZnBr2 ZnO ZnH2
Fe (III) Fe2S3 FeCl3 Fe2O3 K KBr K2O KH
Ca CaS CaCl2 CaO Al AlBr3 Al2O3 AlH3
Na Na2S NaCl Na2O C CBr4 CO2 CH4

2. Складіть формули сполук елементів з Сульфуром, знаючи, що він двовалентний.

І варіант                        II варіант                III варіант               IV варіант

Символ Формула Символ Формула Символ Формула Символ Формула
Hg (II) HgS C (IV) CS2
Ba BaS Na Na2S
Al Al2S3 Cu (II) CuS Si (IV) SiS2 Cr (III) Cr2S3
Pb (IV) PbS2 Na Na2S Hg (I) Hg2S Mg MgS
K K2S Zn ZnS Fe (III) Fe2S3 Sn (IV) SnS2
Ca CaS H H2S Cr (II) CrS Mn (IV) MnS2
Ag Ag2S Pb (II) PbS Cu (I) Cu2S Fe (II) FeS
Sn (II) SnS Zn ZnS Li Li2S Sr SrS

III та IV рівні

3. Напишіть символи хімічних елементів II і III періодів періодичної системи. Складіть формули сполук з Гідрогеном та Оксигеном, використовуючи періодичну систему.

Символи

елементів

II

III

Li

Na

Be

Mg

B

Al

C

Si

N

P

O

S

F

Cl

Сполуки

з Гідрогеном

II

III

LiH

NaH

BeH2

MgH2

BH3

AlH3

CH4

SiH4

NH3

PH3

H2O

H2S

HF

HCl

Сполуки

з Оксигеном

II

III

Li2O

Na2O

BeO

MgO

B2O3

Al2O3

CO2

SiO2

N2O5

P2O5

SO3

OF2

Cl2O7

IV рівень

4. Складіть формули сполук, до складу яких входять відповідні групи атомів.

Елементи NO3 (I)

SO4 (II)

SO3 (II) PO4 (III)
Na NaNO3 Na2SO4 Na2SO3 Na3PO4
Ba Ba(NO3)2 BaSO4 BaSO3 Ba3(PO4)2
Al Al(NO3)3 Al2(SO4)3 Al2(SO3)3 AlPO4

Інші завдання дивись тут...

  • Konon Iryna
    норм
    17 листопада 2016 17:54