Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Складання формул сполук за валентністю елементів.

І та II рівні

1. Складіть формули сполук елементів з Бромом, знаючи, що він одновалентний.

І варіант

II варіант

Символ

елемента

Формула

Символ

елемента

Формула
1. Cu (II) CuBr2 1. Mg MgBr2
2. Na NaBr 2. Al AlBr3
3. B (III) BBr3 3. Cr(II) CrBr2
4. Ca CaBr2 4. Ag AgBr

II рівень

Елементи О S (II) Елементи N (III) F (I)
Cu (II) CuO CuS Mg Mg3N2 MgF2
Cr (III) Cr2O3 Cr2S3 H NH3 HF
Ba BaO BaS Al AlN AlF3
Li Li2O Li2S Ca Ca3N2 CaF2
Pb (IV) PbO2 PbS2 Na Na3N NaF

III рівень

2. Складіть формули сполук елементів з Хлором, знаючи, що він одновалентний, та Оксигеном, враховуючи всі можливі варіанти.

Елементи Cl О Елементи Cl О

Fe

(II, III)

FeCl2

FeCl3

FeO

Fe2O3

N

(III, IV)

NCl3

NCl4

N2O3 

NO2 

Zn ZnCl2 ZnO

C

(II, IV)

CСl2

CCl4

CO

CO2

S

(II, IV, VI)

SCl2

SCl4

SCl6 

SO 

SO2

SO3

Na NaCl Na2O
Ag AgCl Ag2O

Pb

PbCl4

PbO2

P

(III, V)

 PCl3

PCl5

P2O3

P2O5

Cu

(I, II)

CuCl

CuCl2

Cu2O

CuO 

IV рівень

3. Складіть формули сполук елементів з групами атомів, враховуючи всі можливі варіанти.

Елементи ОН (I) SiO3 (II) CO3 (II) PO4 (III)
Li  LiOH  Li2SiO3  Li2CO3  Li3PO4
Zn  Zn(OH)2  ZnSiO3  ZnCO3  Zn3(PO4)2

Hg

(І,ІІ)

HgOH

Hg(OH)2

Hg2SiO3

HgSiO3

Hg2СO3

HgСO3

Hg3PO4

Hg3(PO4)2

Cr

(ІІ,III,IV)

Cr(OH)2

Cr(OH)3

Cr(OH)6

CrSiO3

Cr2(SiO3)3

Cr(SiO3)3

CrCO3

Cr2(CO3)3

Cr(CO3)3

Cr3(PO4)2

CrPO4

Cr(PO4)2

Al  Al(OH)3  Al2(SiO3)3  Al2(CO3)3  AlPO4

Інші завдання дивись тут...