Інші завдання дивись тут...

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

1. Вкажіть відповідність між найменшим спільним кратним і, відповідно, валентністю атомів елементів для заданих сполук.

І варіант                                        II варіант

A. Mg3P2

Б. N2O

В. As2O5

1. 2

2. 10

3. 4

4. 6

I. 2,3

II. 5,2

III. 1,2

IV. 2,2

A. CO2

Б. Cr2O3

В. Cl2O7

1. 14

2. 4

3. 6

4. 8

I. 3,2

II. 5,2

III. 4,2

IV. 7,2

Відповідь: A―4―I; Б―1―ІІІ; В―2―ІІ

Відповідь. А―2―ІІІ; Б―3―І; В―1―IV

 

 2. Знайдіть та проставте валентність атомів елементів у сполуках, поданих формулами. Закінчивши швидше свій варіант, переходьте до іншого.

І варіант              II варіант         III варіант          IV варіант

СаВг2, II,I

РbS2, IV,II

Na3N, I,III

AlCl3, III,I

SiO2, IV,II

АlІ3, III,I

SO3, VI,II

Zn3N2, II,III

N2O5, V,II

СrСІ3, III,I

РСl3, III,I

Zn3N2, II,III

K2S, I,II

MgBr2, II,I

SO2, IV,II

Mg3N2, II,III

FeC3, III,I

PCl5, V,I

NO2, IV,II

Al2S3, III,II

3. Складіть формули речовин за валентністю атомів елементів, враховуючи всі можливі варіанти.

1 варіант                   II варіант               III варіант             IV варіант

CrCl, PS, NH,FeO MnO, SiH, CaN, PbCl CaN, NO, FeS, SeO CO, BaCl, CrN, FeCl
 CrCl2CrCl3CrCl6
 MnO, MnO2Mn2O7  Ca3N2  CO, CO2
 P2S3P2S5  SiH4  NO, N2O, N2O3, NO2, N2O5  BaCl2
 NH3
 Ca3N2  FeS, Fe2S3  CrN, CrN3
 FeO, Fe2O3  PbCl2PbCl4  SeO2, SeO3  FeCl2FeCl3

4. Укажіть відповідність між формулою сполуки і значенням валентності металічного елемента у ній.

І варіант                         II варіант               III варіант              IV варіант

А. Аg2O

Б. Мn2O7

В. НgО

Г. РbСl4

1. IV

2. II

З. VІI

4. V

5. I

А. СuО

Б. К2O

В. Fе2O3

Г. РbS2

1. I

2. III

З. ІІ

4. ІV

5. VI

А. СrO3

Б. МnO2

В. FеСl2

Г. Nа2S

1. II

2. I

3. IV

4. V

5. VI

А. СrСl3

Б. SnСl4

В. МgS

Г. КВr

1. І

2. III

3. II

4. IV

5. VI 

Варіант І. Відповідь: А―5; Б―3; B―2; Г―1

Варіант ІІ. Відповідь: А―3; Б―1; В―2; Г. 4

Варіант ІІІ. Відповідь: А―5; Б―3; В―1; Г―2

Варіант IV. Відповідь: А―2; Б―4; В―3; Г―1

5. Укажіть відповідність між формулою сполуки і значенням валентності неметалічного елемента у ній.

І варіант                      II варіант                III варіант                IV варіант

А. SO3   

Б. N2O5

В. РСl3

Г. SiН4

 

І. V

2. IV

З. VIІ

4. VI

5. III

 

А. Р2O5

Б. СО2

В. І2O7

Г. NН3

 

1. II

2. III

З. V

4. IV

5. VII

 

А. SiO2

Б. PCl5

В. AsH3

Г. NO

 

 

1. III

2. II

З. I

4. IV

5. V

 

А. H2S

Б. PBr3

В. NO2

Г. SeO3

 

1. III

2. IV

З. VI

4. II

5. V

Варіант І. Відповідь: А―4; Б―I; B―5; Г―2

Варіант ІІ. Відповідь: А―3; Б―4; В―5; Г―2

Варіант ІІІ. Відповідь: А―4; Б―5; В―1; Г―2

Варіант IV. Відповідь: А―4; Б―1; В―2; Г―3

Інші завдання дивись тут...