Інші завдання дивись тут...

1. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин за їхніми формулами. Закінчивши завдання І рівня, переходьте до обчислення завдань II рівня.

         І рівень                                          II рівень

І варіант       II варіант                     III варіант              IV варіант

Формули Мг Формули Мг Формули Мг Формули Мг
O3 48 P4 124 CO 28 CaO 56
N2 28 O2 32 NaCl 58,5 KBr 119
Cl2 71 I2 254 CuS 96 FeO 72
N2 28 H2 2 NO 30 ZnS 97

Mr(O3)=3•Ar(O)=3•16=48

Mr(N2)=2•Ar(N)=2•14=28

Mr(Cl2)=2•Ar(Cl)=2•35,5=71

Mr(P4)=4•Ar(P)=4•31=124

Mr(O2)=2•Ar(O)=2•16=32

Mr(I2)=2•Ar(I)=2•127=254

Mr(H2)=2•Ar(H)=2•1=2

Mr(CO)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28

Mr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5

Mr(CuS)=Ar(Cu)+Ar(S)=64+32=96

Mr(NO)=Ar(N)+Ar(O)=14+16=30

Mr(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56

Mr(KBr)=Ar(K)+Ar(Br)=39+80=119

Mr(FeO)=Ar(Fe)+Ar(O)=56+16=72

Mr(ZnS)=Ar(Zn)+Ar(S)=65+32=97

III рівень

2. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин за їхніми формулами.

І варіант                     II варіант                 III варіант          IV варіант

Формули Мг Формули Мг Формули Мг Формули Мг
SO3 80 P2O5 142 SiO2 60 H2S 34
N2O5 76 CO 28 PCl5 208,5 PBr3 271
PCl3 137,5 I2O7 366 AsH3 78 NO2 46
SiH4 31 NH3 17 NO 30 SeO3 127

Mr(SO3)=Ar(S)+3•Ar(O)=32+3•16=80

Mr(N2O5)=2Ar(N)+5•Ar(O)=2•14+3•16=76

Mr(PCl3)=Ar(P)+3•Ar(Cl)=31+3•35,5=137,5

Mr(SiH3)=Ar(Si)+3•Ar(H)=28+3•1=31

Mr(P2O5)=2Ar(P)+5•Ar(O)=2•31+5•16=142

Mr(CO)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28

Mr(I2O7)=2Ar(I)+7•Ar(O)=2•127+7•16=366

Mr(NH3)=Ar(N)+3•Ar(H)=14+3•1=17

Mr(SiO2)=Ar(Si)+2•Ar(O)=28+2•16=60

Mr(PCl5)=Ar(P)+5•Ar(Cl)=31+5•35,5=208,5

Mr(AsH3)=Ar(As)+3•Ar(H)=75+3•1=78

Mr(NO)=Ar(N)+Ar(O)=14+16=30

Mr(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=2•1+32=34

Mr(PBr3)=Ar(P)+3•Ar(Br)=31+3•80=271

Mr(NO2)=Ar(N)+2•Ar(O)=14+2•16=46

Mr(SeO3)=Ar(Se)+3•Ar(O)=79+3•16=127

IV рівень

3. Обчисліть відносні молекулярні (формульні) маси речовин за їхніми формулами.

                      I варіант                                    II варіант

Формула

сполуки

Обчислення

Мг

Формула

сполуки

Обчислення

Мг

KNO3  101 CaCO3  100
Al2(SO4)3  342 Na3PO4  164
MgSiO3  100 Fe2(SO4)3  400
Ag3PO4  419 Zn(OH)2  99
Al(OH)3  78 K2SiO3  154

Mr(KNO3)=Ar(K)+Ar(N)+3•Ar(O)=39+14+3•16=101

Mr(Al2(SO4)3)=2Ar(Al)+3Ar(S)+12•Ar(O)=2•27+332+12•16=342

Mr(MgSiO3)=Ar(Mg)+Ar(Si)+3•Ar(O)=24+28+3•16=100

Mr(Ag3PO4)=3Ar(Ag)+Ar(P)+4•Ar(O)=3•108+31+4•16=419

Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3Ar(O)+3•Ar(H)=27+316+3•1=78

Mr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3•Ar(O)=40+12+3•16=100

Mr(Na3PO4)=3Ar(Na)+Ar(P)+4•Ar(O)=3•23+31+4•16=164

Mr(Fe2(SO4)3)=2Ar(Fe)+3Ar(S)+12•Ar(O)=2•56+332+12•16=400

Mr(Zn(OH)2)=Ar(Zn)+2Ar(O)+2•Ar(H)=65+216+2•1=99

Mr(K2SiO3)=2Ar(K)+Ar(Si)+3•Ar(O)=239+28+3•16=154

Інші завдання дивись тут...