Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА.

І рівень

1. Обчисліть масову частку Купруму в купрум (ІІ) оксиді (СuО).

Відомо: СuО            

Знайти: w(Сu)-?

Розв'язування

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80

w(Cu)=Ar(Cu)/Mr(CuO)=64:80=0,8, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 80%

Відповідь: w(Cu)=0,8, або 80%

 

2. Обчисліть масову частку Цинку в цинк сульфіді (ZnS).

Відомо: ZnS            

Знайти: w(Zn)-?

Розв'язування

Mr(ZnS)=Ar(Zn)+Ar(S)=65+32=97

w(Zn)=Ar(Zn)/Mr(ZnS)=65:97=0,67, або 67%

Відповідь: w(Zn)=0,67, або 67%

 

3. Обчисліть масову частку Феруму у ферум(ІІ) оксиді (FеО).

Відомо: FеО            

Знайти: w(Fе)-?

Розв'язування

Mr(FeO)=Ar(Fe)+Ar(O)=56+16=72

w(Fe)=Ar(Fe)/Mr(FeO)=56:72=0,78, або 78%

Відповідь: w(Fe)=0,78, або 78%

II рівень

4. Обчисліть масову частку Натрію в натрій сульфіді (Na2S).

Відомо: Na2S        

Знайти: w(Na)-?

Розв'язування

Mr(Na2S)=2Ar(Na)+Ar(S)=223+32=78

w(Na)=2Ar(Na)/Mr(Na2S)=223:78=0,59, або 59%

Відповідь: w(Na)=0,59, або 59%

 

5. Обчисліть масову частку Оксигену в нітроген (ІV) оксиді (NO2).

Відомо: NO2              

Знайти: w(О)-?

Розв'язування

Mr(NO2)=Ar(N)+2Ar(O)=14+2•16=46

w(O)=2Ar(O)/Mr(NO2)=216:46=0,696, або 69,6%

Відповідь: w(O)=0,696, або 69,6%

 

6. Обчисліть масову частку Гідрогену у фосфіні (РН3).

Відомо: РН3           

Знайти: w(H)-?

Розв'язування

Mr(PH3)=Ar(P)+3Ar(H)=31+3•1=34

w(H)=3Ar(H)/Mr(PH3)=31:34=0,09, або 9%

Відповідь: w(H)=0,09, або 9%

III рівень

7. Обчисліть масові частки елементів у фосфор(V) оксиді (Р2O5).

Відомо: Р2O5             

Знайти: w(Р)-?, w(O)-?

Розв'язування

Mr(P2O5)=2Ar(P)+5Ar(O)=231+5•16=142

w(P)=2Ar(P)/Mr(P2O5)=2•31:142=0,44, або  44%

w(O)=5Ar(O)/Mr(P2O5)=516:142=0,56, або 56%

Масову частку Оксигену у фосфор (V) оксиді можна знайти ще так:

w(O)=1-w(Р)=1-0,44=0,56,

або w(O)=100%-w(Р)=100%-44%=56%

Відповідьw(P)=0,44, або 44%; w(O)=0,56, або 56%

 

8. Обчисліть масові частки елементів у хром(ІІІ) оксиді (Сг2O3).

Відомо: Сг2O3            

Знайти: w(Сг)-?, w(O)-?

Розв'язування

Mr(Сг2O3)=2Ar(Cr)+3Ar(O)=252+3•16=152

w(Cr)=2Ar(Cr)/Mr(Cr2O3)=2•52:152=0,68, або 68%

w(O)=100%-w(Cr)=100%-68%=32%

Відповідь: w(Cr)=0,68; w(O)=32%

 

9. Обчисліть масові частки елементів у бром (VІІ) оксиді (Вг2O7).

Відомо: Вг2O7          

Знайти: w(Вг)-?, w(O)-?

Розв'язування

Mr(2O7)=2Ar(Br)+7Ar(O)=280+7•16=272

w(Br)=2Ar(Br)/Mr(Br2O7)=2•80:272=0,59, або 59%

w(O)=100%-w(Вr)=100%-59%=41%

Відповідь: w(Br)=0,59, або 59%; w(O)=0,41, або 41%

IV рівень

10. Обчисліть, в якому з оксидів, купрум (І) оксиді (Сu2O) чи купрум (ІІ) оксиді (СuО), масова частка Оксигену є більшою.

Відомо: Сu2O, СuО      

Знайти: w(O)-?  

Розв'язування

Mr(Cu2O)=2Ar(Cu)+Ar(O)=264+16=144

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80

w(O)=Ar(O)/Mr(Cu2O)=16:144=0,11, або 11%

w(O)=Ar(O)/Mr(CuO)=16:80=0,2, або 20%

Відповідь: масова частка Оксигену більша в купрум (ІІ) оксиді (СuO)

 

11. До складу речовини входять: Барій  69,54%, Карбон  6,1% і Оксиген  24,36%. Знайдіть формулу речовини.

Відомо:

w(Ва)=69,54%, w(C)=б,1%, w(O)=24,36%

Знайти? ВахСуОz-?

Розв'язування

1. Позначимо число атомів Барію через х, Карбону ― у, Оксигену ― z.

2. Уважатимемо, що є 100 г речовини, тоді маса атомів Барію становить 69,54 г, маса атомів Карбону ― 6,1 г, маса атомів Оксигену ― 24,36 г.

3. Знаходимо число атомів Барію, Карбону і Оксигену. Для цього їх масу поділимо на відповідні відносні атомні маси кожного з елементів:

х:у:z=(69,54:137) : (6,1:12) : (24,36:16)=0,508:0,508:1,522

Якщо відношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то менше число (0,508) беремо за одиницю, а більше число ділимо на нього:

х:у:z=(0,508:0,508):(0,508:0,508):(1,522:0,508)=1:1:3

Отже, формула сполуки BaCO3

Відповідь: BaCO3

 Інші завдання дивись тут...

 • остап
  ура
  19 листопада 2019 13:57
 • Николай
  боже спасибо вам огромное :)
  люблю вас теперь я отличник ))0000)
  15 грудня 2019 18:41