Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА. Масова частка елемента в речовині.

І рівень

1. Обчисліть масову частку Купруму в купрум(ІІ) оксиді (СuО).

Відомо: СuО            Знайти: W(Сu) - ?

Розв'язування:

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80

W(Cu)=Ar(Cu)/Mr(CuO)=64/80=0,8 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 80%.

Відповідь: W(Cu)=0,8 або 80%.

2. Обчисліть масову частку Цинку в цинк сульфіді (ZnS).

Відомо: ZnS              Знайти: W(Zn) - ?

Розв'язування:

Mr(ZnS)=Ar(Zn)+Ar(S)=65+32=97

W(Zn)=Ar(Zn)/Mr(ZnS)=65/97=0,67 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 67%.

Відповідь: W(Zn)=0,67 або 67%.

3. Обчисліть масову частку Феруму у ферум(ІІ) оксиді (FеО).

Відомо: FеО             Знайти: W(Fе) - ?

Розв'язування:

Mr(FeO)=Ar(Fe)+Ar(O)=56+16=72

W(Fe)=Ar(Fe)/Mr(FeO)=56/72=0,78 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 78%.

Відповідь: W(Fe)=0,78 або 78%.

II рівень

4. Обчисліть масову частку Натрію в натрій сульфіді (Na2S).

Відомо: Na2S         Знайти: W(Na) - ?

Розв'язування:

Mr(Na2S)=2Ar(Na)+Ar(S)=223+32=78

W(Na)=2Ar(Na)/Mr(Na2S)=223/78=0,59 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 59%.

Відповідь: W(Na)=0,59 або 59%.

5. Обчисліть масову частку Оксигену в нітроген (ІV) оксиді (NO2).

Відомо: NO2              Знайти: W(О) - ?

Розв'язування:

Mr(NO2)=Ar(N)+2Ar(O)=14+2•16=46

W(O)=2Ar(O)/Mr(NO2)=216/46=0,696 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 69,6%.

Відповідь: W(O)=0,696 або 69,6%.

6. Обчисліть масову частку Гідрогену у фосфіні (РН3).

Відомо: РН3            Знайти: W(H) - ?

Розв'язування:

Mr(PH3)=Ar(P)+3Ar(H)=31+3•1=34

W(H)=3Ar(H)/Mr(PH3)=31/34=0,09 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 9%.

Відповідь: W(H)=0,09 або 9%.

III рівень

7. Обчисліть масові частки елементів у фосфор(V) оксиді (Р2O5).

Відомо: Р2O5             W(Р) - ?, W(O) - ?

Розв'язування:

Mr(P2O5)=2Ar(P)+5Ar(O)=231+5•16=142

W(P)=2Ar(P)/Mr(P2O5)=2•31/142=0,44 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 44%.

W(O)=5Ar(O)/Mr(P2O5)=516/142=0,56 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 56%.

Масову частку Оксигену у фосфор (V) оксиді можна знайти ще так:

W(O)=1-W(Р)=1-0,44=0,56 ,

або W(O)=100%-W(Р)=100 %-44 %=56 %.

ВідповідьW(P)=0,44 або 44%; W((O)=0,56 або 56%.

8. Обчисліть масові частки елементів у хром(ІІІ) оксиді (Сг2O3).

Відомо: Сг2O3             Знайти: W(Сг) - ? W(O) - ?

Розв'язування:

Mr(Сг2O3)=2Ar(Cr)+3Ar(O)=252+3•16=152

W(Cr)=2Ar(Cr)/Mr(Cr2O3)=2•52/152=0,68 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 68%.

W(O)=3Ar(O)/Mr(Cr2O3)=316/152=0,32 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 32%.

Масову частку Оксигену у хром (ІІІ) оксиді можна знайти ще так:

W(O)=1-W(Cr)=1-0,68=0,32 ,

або W(O)=100%-W(Cr)=100 %-68 %=32 %.

Відповідь: W(Cr)=0,68 або 68%; W((O)=0,32 або 32%.

9. Обчисліть масові частки елементів у бром (VІІ) оксиді (Вг2O7).

Відомо: Вг2O7           Знайти: W(Вг) - ? W(O) - ?

Розв'язування:

Mr(2O7)=2Ar(Br)+7Ar(O)=280+7•16=272

W(Br)=2Ar(Br)/Mr(Br2O7)=2•80/272=0,59 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 59%.

W(O)=7Ar(O)/Mr(Br2O7)=716/272=0,41 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 41%.

Масову частку Оксигену у бром (VIІ) оксиді можна знайти ще так:

W(O)=1-W(Вr)=1-0,59=0,41 ,

або W(O)=100%-W(Вr)=100 %-59 %=41 %.

Відповідь: W(Br)=0,59 або 59%; W((O)=0,41 або 41%.

IV рівень

10. Обчисліть, в якому з оксидів, купрум (І) оксиді (Сu2O) чи купрум (ІІ) оксиді (СuО), масова частка Оксигену є більшою.

Відомо: Сu2O, СuО      Знайти:  W(O) - ?  

Розв'язування:

Mr(Cu2O)=2Ar(Cu)+Ar(O)=264+16=144

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80

W(O)=Ar(O)/Mr(Cu2O)=16/144=0,11 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 11%.

W(O)=Ar(O)/Mr(CuO)=16/80=0,2 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 20%.

Відповідь: масова частка Оксигену більша в купрум (ІІ) оксиді (СuO).

11. До складу речовини входять: Барій - 69,54%, Карбон - 6,1% і Оксиген - 24,36%. Знайдіть формулу речовини.

Відомо:

W/(Ва) - 69,54%

W(C) - б,1% 

W/(O) - 24,36%

Знайти? ВахСуОz-?

Розв'язування:

1. Позначимо число атомів Барію через х, Карбону - у, Оксигену - z.

2. Уважатимемо, що є 100 г речовини, тоді маса атомів Барію становить 69,54 г, маса атомів Карбону - 6,1 г, маса атомів Оксигену - 24,36 г.

3. Знаходимо число атомів Барію, Карбону і Оксигену. Для цього їх масу поділимо на відповідні відносні атомні маси кожного з елементів:

х:у:z=(69,54:137):(6,1:12):(24,36:16)

х:у:z=0,508:0,508:1,522

4. Якщо відношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то менше число (0,508) беремо за одиницю, а більше число ділимо на нього:

х:у:z=(0,508:0,508):(0,508:0,508):(1,522:0,508)=1:1:3

Отже, формула сполуки BaCO3

Відповідь: BaCO3.

 Інші завдання дивись тут...

Загрузка...