Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Оберіть самостійно посильний рівень та обчисліть, заповнивши таблицю.

І рівень

1. Обчисліть масову частку Магнію у магній оксиді, якщо до його складу входять: один атом Магнію і один атом Оксигену.

2. Обчисліть масову частку Купруму у купрум(ІІ) сульфіді, якщо до його складу входять: один атом Купруму і один атом Сульфуру.

Формула та відносна

молекулярна маса

Математичний вираз

для конкретного

випадку

Обчислення

MgO

Mr(MgO)=Ar(Mg)+Ar(O)=

=24+16=40

w(Mg)=Ar(Mg):Mr(MgO)

w(Mg)=24:40=0,6,

або 60%

CuS

Mr(CuS)=Ar(Cu)+Ar(S)=

=64+32=96

w(Cu)=Ar(Cu):Mr(CuS)

w(Cu)=64:96=0,67,

або 67%

II рівень

3. Сполука містить один атом Алюмінію і три атоми Хлору. Напишіть її хімічну формулу та обчисліть масову частку Хлору в ній.

4. Пірит містить один атом Феруму і два атоми Сульфуру. Напишіть його хімічну формулу та обчисліть масову частку Сульфуру в ньому.

5. Сполука містить два атоми Феруму і три атоми Оксигену. Напишіть їх хімічну формулу сполуки та обчисліть масову частку Феруму в ній.

Формула та відносна

молекулярна маса

 

Математичний

вираз для конкрет-

ного випадку

Обчислення

 

 

3. AlCl3

Mr(AlCl3)=Ar(Al)+3Ar(Cl)=

=27+335,5=133,5

w(Cl)=

=3•Ar(Cl):Mr(AlCl3)

w(Cl)=335,5:133,5=0,798,

або 79,8%

4. FeS2

Mr(FeS2)=Ar(Fe)+2Ar(S)=

=56+232=120

 w(S)=

=2•Ar(S):Mr(FeS2)

w(S)=2•32:120=0,53,

або 53%

5. Fe2O3

Mr(Fe2O3)=2Ar(Fe)+3Ar(O)=

=256+316=160

 w(Fe)=

=2Ar(Fe):Mr(Fe2O3)

 w(Fe)=2•56:160=0,7,

або 70%

III рівень

6. Сполука, що використовується як нітратне добриво, містить один атом Калію, один атом Нітрогену і три атоми Оксигену. Напишіть її хімічну формулу та обчисліть масові частки елементів у ній.

Відомо: KNO3                    

Знайти: w(K)-?, w(N)-?, w(O)-?

Розв'язування

Mr(KNO3)=Ar(K)+Ar(N)+3Ar(O)=39+14+316=101

w(K)=Ar(K)/Mr(KNO3)=39:101=0,39, або 39%

w(N)=Ar(N)/Mr(KNO3)=14:101=0,14, або 14%

w(O)=3Ar(O)/Mr(KNO3)=316:101=0,47, або 47%

Масову частку Оксигену у сполуці КNO3 можна знайти ще так:

w(O)=1-w(K)-w(N)=1-0,39-0,14=0,47, 

або 

w(O)=100%-w(K)-w(N)=100%-39%-14%=47%

Відповідь: w(K)=0,39, або 39%; w(N)=0,14, або 14%; w(O)=0,47, або 47%

IV рівень

7. Сполука містить два атоми Натрію, один атом Сульфуру та чотири атоми Оксигену. Напишіть її хімічну формулу та обчисліть масові частки елементів у ній.

Відомо: Na2SO4                    

Знайти: w(Na)-?, w(S)-?, w(O)-?

Розв'язування

Mr(Na2SO4)=2Ar(Na)+Ar(S)+4Ar(O)=223+32+416=142

w(Na)=2Ar(Na)/Mr(Na2SO4)=223:142=0,32, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 32%

w(S)=Ar(S)/Mr(Na2SO4)=32:142=0,23, або 23%

w(O)=100%-w(Na)-w(S)=100%-32%-23%=45%

Відповідь: w(Na)=32%; w(S)=23%; w(O)=45%

 

8. Сполука містить два атоми Гідрогену, один атом елемента з порядковим номером 14 і три атоми Оксигену. Напишіть хімічну формулу та обчисліть масові частки елементів у ній.

Відомо: H2SiO3                    

Знайти: w(H)-?, w(Si)-?, w(O)-?

Розв'язування

Mr(H2SiO3)=2Ar(H)+Ar(Si)+3Ar(O)=21+28+316=78

w(H)=2Ar(H)/Mr(H2SiO3)=21:78=0,03, або 3%

w(Si)=Ar(Si)/Mr(H2SiO3)=28:78=0,36, або 36%

w(O)=100%-w(H)-w(Si)=100%-3%-36%=61%

Відповідь: w(H)=0,03, або 3%; w(Si)=0,36, або 36%; w(O)=0,61, або 61%

Інші завдання дивись тут...

  • viktoria
    в 8 завданні неправильно Si-14 а не 28 ----> Правильно, Ar(Si)=28
    14 грудня 2019 10:55