Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Масова частка елемента в речовині.

Оберіть самостійно посильний рівень та обчисліть, заповнивши таблицю.

І рівень

1. Обчисліть масову частку Магнію у магній оксиді, якщо до його складу входять: один атом Магнію і один атом Оксигену.

2. Обчисліть масову частку Купруму у купрум(ІІ) сульфіді, якщо до його складу входять: один атом Купруму і один атом Сульфуру.

Формула та відносна

молекулярна маса

Математичний вираз

для конкретного випадку

Обчислення

MgO

Mr(MgO)=Ar(Mg)+Ar(O)

=24+16=40

W(Mg)=Ar(Mg)/Mr(MgO)

W(Mg)=24/40=0,6

або 60%

CuS

Mr(CuS)=Ar(Cu)+Ar(S)

=64+32=96

W(Cu)=Ar(Cu)/Mr(CuS)

W(Cu)=64/96=0,67

або 67%

II рівень

3. Сполука містить один атом Алюмінію і три атоми Хлору. Напишіть її хімічну формулу та обчисліть масову частку Хлору в ній.

4. Пірит містить один атом Феруму і два атоми Сульфуру. Напишіть його хімічну формулу та обчисліть масову частку Сульфуру в ньому.

5. Сполука містить два атоми Феруму і три атоми Оксигену. Напишіть їх хімічну формулу сполуки та обчисліть масову частку Феруму в ній.

Формула та відносна

молекулярна маса

Математичний вираз

для конкретного випадку

Обчислення

3. AlCl3

Mr(AlCl3)=Ar(Al)+3Ar(Cl)

=27+335,5=133,5

W(Cl)=3Ar(Cl)/Mr(AlCl3)

W(Cl)=335,5/133,5=0,798

або 79,8%

4. FeS2

Mr(FeS2)=Ar(Fe)+2Ar(S)

=56+232=120

 W(S)=2Ar(S)/Mr(FeS2)  W(S)=232/120=0,53

або 53%

5. Fe2O3

Mr(Fe2O3)=2Ar(Fe)+3Ar(O)

=256+316=160

 W(Fe)=2Ar(Fe)/Mr(Fe2O3)  W(Fe)=256/160=0,7

або 70%

III рівень

6. Сполука, що використовується як нітратне добриво, містить один атом Калію, один атом Нітрогену і три атоми Оксигену. Напишіть її хімічну формулу та обчисліть масові частки елементів у ній.

Відомо: KNO3                    Знайти: W(K)-? W(N)-? W(O)-?

Розв'язування:

Mr(KNO3)=Ar(K)+Ar(N)+3Ar(O)=39+14+316=101

W(K)=Ar(K)/Mr(KNO3)=39/101=0,39 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 39%.

W(N)=Ar(N)/Mr(KNO3)=14/101=0,14 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 14%.

W(O)=3Ar(O)/Mr(KNO3)=316/101=0,47 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 47%.

Масову частку Оксигену у сполуці КNO3 можна знайти ще так:

W(O)=1-(W(K)+W(N))=1-(0,39+0,14) =1 - 0,53=0,47 ,

або W(O)=100%-(W(K)+W(N))=100 %-(39%+14%)=100%-53%=47 %.

Відповідь: W(K)=0,39 або 39%; W((N)=0,14 або 14%; W((O)=0,47 або 47%.

IV рівень

7. Сполука містить два атоми Натрію, один атом Сульфуру та чотири атоми Оксигену. Напишіть її хімічну формулу та обчисліть масові частки елементів у ній.

Відомо: Na2SO4                    Знайти: W(Na)-? W(S)-? W(O)-?

Розв'язування:

Mr(Na2SO4)=2Ar(Na)+Ar(S)+4Ar(O)=223+32+416=142

W(Na)=2Ar(Na)/Mr(Na2SO4)=223/142=0,32 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 32%.

W(S)=Ar(S)/Mr(Na2SO4)=32/142=0,23 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 23%.

W(O)=4Ar(O)/Mr(Na2SO4)=416/142=0,45 або,

помноживши на 100%, одержимо 45%.

Масову частку Оксигену у сполуці Na2SO4 можна знайти ще так:

W(O)=1-(W(Na)+W(S))=1-(0,32+0,23) =1 - 0,55=0,45 ,

або W(O)=100%-(W(Na)+W(S))=100 %-(32%+23%)=100%-55%=45 %.

Відповідь: W(Na)=0,32 або 32%; W((S)=0,23 або 23%; W((O)=0,45 або 45%.

8. Сполука містить два атоми Гідрогену, один атом елемента з порядковим номером 14 і три атоми Оксигену. Напишіть хімічну формулу та обчисліть масові частки елементів у ній.

Відомо: H2SiO3                    Знайти: W(H)-? W(Si)-? W(O)-?

Розв'язування:

Mr(H2SiO3)=2Ar(H)+Ar(Si)+3Ar(O)=21+28+316=78

W(H)=2Ar(H)/Mr(H2SiO3)=21/78=0,03 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 3%.

W(Si)=Ar(Si)/Mr(H2SiO3)=28/78=0,36

W(Si)=0,36 або, помноживши на 100%, одержимо 36%.

W(O)=3Ar(O)/Mr(H2SiO3)=316/78=0,61 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 61%.

Масову частку Оксигену у сполуці H2SiO3 можна знайти ще так:

W(O)=1-(W(H)+W(Si))=1-(0,03+0,36) =1 - 0,39=0,61 ,

або W(O)=100%-(W(H)+W(Si))=100 %-(3%+36%)=100%-39%=61 %.

Відповідь: W(H)=0,03 або 3%; W((Si)=0,36 або 36%; W((O)=0,61 або 61%.

Інші завдання дивись тут...

 

Загрузка...