Інші завдання дивись тут...

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

1. Установіть послідовність розташування сполук із зростанням валентності атомів елемента.

А. МпO2. Б. МпО. В. Мп2O7. Г. МпO3. Відповідь: Б А Г В

2. Позначте хімічну формулу та обчисліть масову частку елемента з порядковим номером 16, якщо він утворює сполуку, до складу якої входять два атоми Гідрогену, один атом цього елемента.

А. SO2, 50%. Б. SO3, 60%. В. Н2S, 94,12%. Г. Н2Sе, 97,53%.

Відповідь:   B  .

Відомо: H2S            Знайти: W(S) - ?

Розв'язування:

Mr(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34

W(S)=Ar(S)/Mr(H2S)=32/34=0,9412 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 94,12%.

Відповідь: W(S)=0,9412 або 94,12%.

3. Обчисліть та позначте масову частку Натрію у натрій сульфіді Na2S.

А. 59%. Б. 60,1%. В. 58,7%. Г.58,1%.

Відповідь:  A   

Відомо: Na2S            Знайти: W(Na) - ?

Розв'язування:

Mr(Na2S)=2Ar(Na)+Ar(S)=223+32=78

W(Na)=2Ar(Na)/Mr(Na2S)=223/78=0,59 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 59%.

Відповідь: W(Na)=0,59 або 59%.

4. Обчисліть та позначте масову частку Алюмінію у алюміній оксиді Аl2O3.

А. 54, 32%. Б. 62,12%. В. 52,94%. Г. 56,44%.

Відповідь:   B  .

Відомо: Al2O3            Знайти: W(Al) - ?

Розв'язування:

Mr(Al2O3)=2Ar(Al)+3Ar(O)=227+316=102

W(Al)=2Ar(Al)/Mr(Al2O3)=227/102=0,5294 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 52,94%.

Відповідь: W(Al)=0,5294 або 52,94%.

5. Обчисліть та позначте масову частку Нітрогену у нітратній кислоті НNO3.

А. 24,33%. Б. 22,66%. В. 22,44%. Г. 22,22%.

Відповідь:   Г   .

Відомо: HNO3            Знайти: W(N) - ?

Розв'язування:

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+316=63

W(N)=Ar(N)/Mr(HNO3)=14/63=0,2222 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 22,22%.

Відповідь: W(N)=0,2222 або 22,22%.

6. Обчисліть та позначте масові частки елементів у ферум(ІІІ) оксиді Fе2O3.

А. 68%, 32%. Б. 62%, 38%. В. 70%, 30%. Г. 69%, 31%.

Відповідь:   B  .

Відомо: Fe2O3            Знайти: W(Fe) - ? W(O)-?

Розв'язування:

Mr(Fe2O3)=2Ar(Fe)+3Ar(O)=256+316=160

W(Fe)=2Ar(Fe)/Mr(Fe2O3)=256/160=0,7 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 70%.

W(O)=3Ar(O)/Mr(Fe2O3)=316/160=0,3 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 30%.

Масову частку Оксигену у сполуці Fe2O3 можна знайти ще так:

W(O)=1-W(Fe)=1-0,7 =0,3 ,

або W(O)=100%-(W(Fe))=100%-70%=30%.

Відповідь: W(Fe)=70%; W(O)=30%.

7. Обчисліть та позначте масові частки елементів у сульфатній кислоті Н2SO4.

A. 2,04%, 32,65%, 65,31 %.

Б. 2,08%, 38,4%, 59,52%.

B. 4,4%, 30,6%, 65%.

Г. 4,8%, 31,2%, 64%.

Відповідь:  A  .

Відомо: H2SO4            Знайти: W(H) - ? W(S)-? W(O)-?

Розв'язування:

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+416=98

W(H)=2Ar(H)/Mr(H2SO4)=21/98=0,0204 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 2,04%.

W(S)=Ar(S)/Mr(H2SO4)=32/98=0,3265 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 32,65%.

W(O)=4Ar(O)/Mr(H2SO4)=416/98=0,6531 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 65,31%.

Масову частку Оксигену у сполуці H2SO4 можна знайти ще так:

W(O)=1-(W(H)+W(S))=1-(0,0204+0,3265) =1 - 0,3469=0,6531 ,

або W(O)=100%-(W(H)+W(S))=100 %-(2,04%+32,65%)=100%-34,69%=65,31%.

Відповідь: W(H)=2,04%; W(S)=32,65%; W(O)=65,31%.

8. Обчисліть та позначте, відповідно, масові частки Калію, Мангану та Оксигену в калій перманганаті КМnO4.

A. 24,78%, 34,71 %, 40,51 %.

Б. 24,88%, 34,71 %, 40,4%.

B. 24,68%, 34,81 %, 40,51 %.

Г. 25%, 35%, 40%.

Відповідь:  B  .

Відомо: KMnO4            Знайти: W(K) - ? W(Mn)-? W(O)-?

Розв'язування:

Mr(KMnO4)=Ar(K)+Ar(Mn)+4Ar(O)=39+55+416=158

W(K)=Ar(K)/Mr(KMnO4)=39/158=0,2468 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 24,68%.

W(Mn)=Ar(Mn)/Mr(KMnO4)=55/158=0,3481 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 34,81%.

W(O)=4Ar(O)/Mr(KMnO4)=416/158=0,4051 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 40,51%.

Масову частку Оксигену у сполуці КMnO4 можна знайти ще так:

W(O)=1-(W(K)+W(Mn))=1-(0,2468+0,3481) =1 - 0,5949=0,4051 ,

або W(O)=100%-(W(K)+W(Mn))=

=100 %-(24,68%+34,81%)=100%-59,49%=40,51%.

Відповідь: W(K)=24,68%; W(Mn)=34,81%; W(O)=40,51%.

Інші завдання дивись тут...

  • Алла
    Будь ласка швидке видавайте гдз наступних сторінок
    8 грудня 2015 19:45