Інші завдання дивись тут...

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

1. Установіть послідовність розташування сполук із зростанням валентності атомів елемента.

А. МnO2. Б. МnО. В. Мn2O7. Г. МnO3. Відповідь: БАГВ

 

2. Позначте хімічну формулу та обчисліть масову частку елемента з порядковим номером 16, якщо він утворює сполуку, до складу якої входять два атоми Гідрогену, один атом цього елемента.

А. SO2, 50%. Б. SO3, 60%. В. Н2S, 94,12%. Г. Н2Sе, 97,53%.

Відомо: H2S            

Знайти: w(S) - ?

Розв'язування

Mr(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34

w(S)=Ar(S)/Mr(H2S)=32:34=0,9412, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 94,12%

Відповідь: w(S)=0,9412 або 94,12%

 

3. Обчисліть та позначте масову частку Натрію у натрій сульфіді Na2S.

А. 59%. Б. 60,1%. В. 58,7%. Г.58,1%.

Відомо: Na2S            

Знайти: w(Na) - ?

Розв'язування

Mr(Na2S)=2Ar(Na)+Ar(S)=223+32=78

w(Na)=2Ar(Na)/Mr(Na2S)=223:78=0,59, або 59%

Відповідь: w(Na)=0,59, або 59%

 

4. Обчисліть та позначте масову частку Алюмінію у алюміній оксиді Аl2O3.

А. 54, 32%. Б. 62,12%. В. 52,94%. Г. 56,44%.

Відомо: Al2O3            

Знайти: w(Al) - ?

Розв'язування

Mr(Al2O3)=2Ar(Al)+3Ar(O)=227+316=102

w(Al)=2Ar(Al)/Mr(Al2O3)=227:102=0,5294, або 52,94%

Відповідь: w(Al)=0,5294, або 52,94%

 

5. Обчисліть та позначте масову частку Нітрогену у нітратній кислоті НNO3.

А. 24,33%. Б. 22,66%. В. 22,44%. Г. 22,22%.

Відомо: HNO3            

Знайти: w(N) - ?

Розв'язування

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+316=63

w(N)=Ar(N)/Mr(HNO3)=14/63=0,2222, або 22,22%

Відповідь: w(N)=0,2222, або 22,22%

 

6. Обчисліть та позначте масові частки елементів у ферум(ІІІ) оксиді Fе2O3.

А. 68%, 32%. Б. 62%, 38%. В. 70%, 30%. Г. 69%, 31%.

Відомо: Fe2O3            

Знайти: w(Fe)-?, w(O)-?

Розв'язування

Mr(Fe2O3)=2Ar(Fe)+3Ar(O)=256+316=160

w(Fe)=2Ar(Fe)/Mr(Fe2O3)=256:160=0,7, або 70%

w(O)=100%-w(Fe)=100%-70%=30%

Відповідь: w(Fe)=70%; w(O)=30%

 

7. Обчисліть та позначте масові частки елементів у сульфатній кислоті Н2SO4.

A. 2,04%, 32,65%, 65,31 %

Б. 2,08%, 38,4%, 59,52%

B. 4,4%, 30,6%, 65%

Г. 4,8%, 31,2%, 64%

Відомо: H2SO4            

Знайти: w(H)-?, w(S)-?, w(O)-?

Розв'язування:

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+416=98

w(H)=2Ar(H)/Mr(H2SO4)=21:98=0,0204, або 2,04%

w(S)=Ar(S)/Mr(H2SO4)=32:98=0,3265, або 32,65%

w(O)=100%-w(H)-w(S)=100 %-2,04%-32,65%=65,31%

Відповідь: w(H)=2,04%; w(S)=32,65%; w(O)=65,31%

 

8. Обчисліть та позначте, відповідно, масові частки Калію, Мангану та Оксигену в калій перманганаті КМnO4.

A. 24,78%, 34,71 %, 40,51 %

Б. 24,88%, 34,71 %, 40,4%

B. 24,68%, 34,81 %, 40,51 %

Г. 25%, 35%, 40%

Відомо: KMnO4            

Знайти: w(K)-?, w(Mn)-?, w(O)-?

Розв'язування

Mr(KMnO4)=Ar(K)+Ar(Mn)+4Ar(O)=39+55+416=158

w(K)=Ar(K)/Mr(KMnO4)=39:158=0,2468 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 24,68%

w(Mn)=Ar(Mn)/Mr(KMnO4)=55:158=0,3481, або 34,81%

w(O)=100%-w(K)-w(Mn)=100 %-24,68%-34,81%=40,51%

Відповідь: w(K)=24,68%; w(Mn)=34,81%; w(O)=40,51%

Інші завдання дивись тут...

  • Алла
    Будь ласка швидке видавайте гдз наступних сторінок
    8 грудня 2015 19:45