Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.

І та II рівні

1. Хімічний диктант. Поставте знак плюс «+», якщо твердження правильне, і«-», якщо хибне.

1. Поява інею на деревах - явище хімічне. -

2. Горіння деревини - явище фізичне. -

3. Горіння магнію - явище хімічне. +

4. Утворення льоду - явище фізичне. +

5. Під час фізичних явищ речовини не руйнуються. +

6. Випадання осаду - явище фізичне. +

7. Колір, запах, смак - хімічні властивості. -

8. Речовини, що вступають у реакцію, є її продуктами. -

9. Речовини, що утворюються внаслідок реакції, є її продуктами. +

10. Хімічними реакціями називають хімічні явища. +

11. Під час хімічних реакцій відбувається перегрупування атомів. +

12. Речовини реагують за умови приведення їх у контакт. +

III-IV рівні

2. Класифікуйте явища. Дані впишіть у таблицю.

Фізичні явища Хімічні явища
Виділення азоту з повітря, посиніння крохмалю від дії йоду,
плавлення парафіну, горіння спирту,

виготовлення різних за

формою мідних предметів,

утворення зеленого нальоту

на мідних предметах,

виділення бульбашок газу

від доливання до крейди оцту,

горіння фосфору,
випаровування оцтової кислоти, згорання бензину у двигуні,
поширення запаху апельсинів. утворення іржі на залізних виробах.

3. Наведіть приклади не менше ніж трьох фізичних та хімічних явищ спостережуваних вами у природі. 

Фізичні явища Хімічні явища
танення снігу

горінні деревини

замерзання води гниття органічних рештків
утворення сніжинок

вицвітання забарвленої

тканини на сонці

випадання снігу іржавіння заліза
утворення веселки

 утворення зеленого

нальоту на мідних

предметах

поширення запаху   обвуглення деревини

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...