Інші завдання дивись тут...

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ 3. ПРОВЕДЕННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Мета: проведення хімічних реакцій та вивчення ознак, що супроводжують хімічні реакції.

Реактиви: магнієвий дріт, крейда (подрібнена), розчин оцтової кислоти, цукор, вода, розчини купрум (II) сульфату і натрій гідроксиду.

Обладнання: пробірки, спиртівка, тримач (щипці).

Завдання

Спостереження,

схема реакції

Явища, що

супроводжують

реакцію

1.

Взаємодія крейди

з оцтом. Дослід 1.

Опустіть на дно 

пробірки подрібнену

крейду. Долийте

розчину оцту.

Що спостерігаєте?

Бурхливо 

виділяються

бульбашки

газу.

Виділення

газу.

2.

Взаємодія розчинів

СuSO4 з NaОН.

Дослід 2. До розчи-

ну СuSOдолийте

розчин NaОН.

Речовина

синього кольору 

осідає на дно.

Утворення

осаду.

3.

Взаємодія кисню з

міддю. Дослід 3.

Нагрійте у полум'ї

спиртівки мідну плас-

тинку, вмонтовану у

тримач.

Що спостерігаєте?

Чи загорілася мідна

пластинка? Чому?

Мідна пластинка втрачає

свій блиск, покриваючись

чорним нальотом, який

можна легко зіскребти. 

Сu + O2 ⟶ CuO

Мідна пластинка не

горить на повітрі.

Зміна

кольору.

4.

Плавлення та горіння

цукру Дослід 4.

Наcипте в пробірку 

цукру-піску, приб-

лизно на 1/4 об'єму,

крапніть кілька

крапель води, щоб

змочити цукор. 

Прогрійте пробірку

по довжині, а потім

там, де знаходиться

цукор. Що спостері-

гаєте?

Спостерігаємо 

що цукор спершу

плавиться, а при 

подальшому  

нагріванні  обвуг-

люється і стає

темно-коричневим.

 

Зміна

кольору. 

5.

Горіння магнію.

Дослід 5. Вмонтований

у тримач магнієвий дріт

обережно нагрійте в

полум'ї спиртівки до

його займання. 

Що спостерігаєте?

Чому магній горить на

повітрі?

Появляється

сліпуче світло.

Mg + O⟶ MgO

Горить, бо вступає

в реакцію з киснем,

що є в повітрі,

за нагрівання

Виділення

тепла і

світла.

 

 

 

 

 

 

6.

Горіння метану.

Дослід 6. Запаліть

газовий пальник.

Що спостерігаєте?

Потримайте над

полум'ям холодний

предмет. Що спосте-

рігаєте? Потримайте

над горючим газом

пробірку, попередньо

змочену у вапняній

воді. Що спостерігаєте?

Виділяється тепло.

Холодний предмет,

потриманий над

полум'ям, нагріва-

ється. Пробірка при

нагріванні, в місці

змочення вапняною

водою, вкривається

білим нальотом.

Виділення

тепла і

світла,

утворення

осаду.

Висновок:

1. Укажіть умови виникнення та перебігу хімічних реакцій: 

1. Приведення у контакт реагуючих речовин.

2. Дотримання певного температурного режиму.

3. Збільшення  тиску (для газів) та числа молекул (для розчинів)

2. Хімічні реакції супроводжувалися явищами:

Виділення тепла і світла, зміна кольору речовини, виділення газу, випадання (або розчинення) осаду, поява запаху.

Інші завдання дивись тут...