Інші завдання дивись тут...

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ 3. ПРОВЕДЕННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Мета: проведення хімічних реакцій та вивчення ознак, що супроводжують хімічні реакції.

Реактиви: магнієвий дріт, мідна пластинка, крейда, розчин оцтової кислоти, пробірки з вапняною водою.

Обладнання: пробірки, ложка для спалювання речовин, спиртівка, корок з газовідвідною трубкою, тримач (щипці).

Завдання

Спостереження, схема

реакції

Явища, що супроводжують

реакцію

1.

Горіння магнію.

Дослід 1. Нагрійте у полум'ї

спиртівки магнієвий дріт,

вмонтований у тримач, до

його займання.

Що спостерігаєте?

Чому магній горить на

повітрі?

Спостерігаємо, що магній

горить, випромінюючи

сліпуче світло. Утворюється

нова біла речовина - магній

оксид. Mg + O2-> MgO

Горить, бо вступає в реакцію

з киснем, який є в повітрі.

Виділення тепла і світла

 

 

 

 

 

 

 

2.

Взаємодія кисню з міддю.

Дослід 2. Нагрійте у полум'ї

спиртівки мідну пластинку,

вмонтовану у тримач.

Що спостерігаєте?

Чи загорілася мідна

пластинка? Чому?

Спостерігаємо, що мідна

пластинка, якщо її дуже нагріти,

втрачає свій блиск, покриваючись

чорним нальотом, який можна

легко зіскребти. Сu + O2 -> CuO

Мідна пластинка не вступає

в реакцію з киснем при невисокій

температурі, щоб виникла

реакція сполучення міді з киснем,

треба вдатися до сильного

нагрівання.

 

 Зміна кольору

 

 

 

 

 

 

 

3.

Взаємодія крейди з оцтом.

Дослід 3. Опустіть на дно

пробірки подрібнену крейду.

Долийте розчину оцту.

Що спостерігаєте?

Спостерігаємо бурхливе

виділення бульбашок газу.

 Виділення газу.
4.

Взаємодія СО2 з Са(ОН)2.

Дослід 4. Видозмініть

попередній дослід.

Доливши розчину оцту до

крейди, закрийте отвір корком

з газовідвідною трубкою,

кінець якої опустіть у пробірку

з вапняною водою.

Що спостерігаєте?

Спостерігаємо появу каламуті.

Рідина стає каламутною, бо

в ній утворюється дрібний

білий порошок, схожий на

крейду. Порошок поступово

осідає на дно посудини.

Ca(OH)2+CO2->CaCO3+H2O

 Випадання осаду
5.

Горіння метану.

Дослід 5. Запаліть газовий

пальник.

Що спостерігаєте?

Потримайте над полум'ям

холодний предмет.

Що спостерігаєте?

Потримайте над горючим

газом пробірку, попередньо

змочену у вапняній воді.

Що спостерігаєте?

Спостерігаємо, що виділяється

тепло.

Холодний предмет, потриманий

над полум'ям, нагрівається.

Пробірка при нагріванні, в

місці змочення вапняною водою,

вкривається білим нальотом.

Виділення тепла і світла.

 

 

 

 

 

Утворення осаду.

6.

Взаємодія розчинів СuSO4 з NaОН.

Дослід б. До розчину СuSO4

долийте розчин NaОН.

Рідина набуває синього кольору.

З часом речовина синього кольору

осідає на дно.

 Випадання осаду.

 

 

Висновок:

1. Укажіть умови виникнення та перебігу хімічних реакцій: 

1. Приведення у контакт реагуючих речовин.

2. Дотримання певного температурного режиму.

3. Збільшення  тиску (для газів) та числа молекул (для розчинів)

2. Хімічні реакції супроводжувалися явищами:

Виділення тепла і світла, зміна кольору речовини, виділення газу, випадання (або розчинення) осаду, поява запаху.

Інші завдання дивись тут...