Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА Хімічний диктант

І рівень

1. Поставте навпроти виразу знак «+», якщо твердження правильне, і «-», якщо хибне.

1. Хімічний символ Оксигену - О. +
2. Порядковий номер Оксигену - 16. _
3. Відносна атомна маса Оксигену - 16. +
4. Оксиген - найпоширеніший елементу природі. _
5. Хімічна формула кисню - О3. _
б. Відносна молекулярна маса кисню - 16. _

II рівень

1. Хімічна формула кисню - О2. +
2. Серед усіх елементів у природі Оксиген посідає друге місце. +
3. Валентність Оксигену в сполуках - два. +
4. Порядковий номер Оксигену - 32. -
5. Кисень легший за повітря, має характерний запах. -
б. За нормальних умов, кисень - рідина. _

III рівень

2. Вставте пропущені слова так, щоб твердження були правильними.

1. Кисень входить до складу повітря.

2. Приблизно четверту частину повітря займає кисень.

3. Кисень переходить у рідкий стан за температури -1830С.

4. Температура тверднення кисню  становить -218,80С.

5. Кисень малорозчинний у воді.

6. Кисневу теорію горіння створив А.Лавуазьє в 1775 р.

IV рівень

1. Першовідкривач кисню    Мао-Хоа    виявив у    повітрі    газ, що підтримує процеси  дихання і горіння.

2. Розкладом  меркурій (ІІ) оксиду  Дж. Прістлі добув  кисень.    .

3. Валентність елементів у сполуках з Оксигеном складу Fe2О3, SiО2, V2О5 відповідно, становить три, чотири, п'ять.

4. Поширення Оксигену в природі пояснюється тим, що він входить до складу: а) води  ; б) гірських порід і мінералів; в) органічних речовин - білків, жирів і вуглеводів.

5. Кисень важчий за повітря у  1,1   разів.

Порівняємо відносні молекулярні маси елементів.

Mr(O2)/Mr(повітря)=2Ar(O)/Mr(повітря)=216/29=1,1

6. Кисень і озон - дві речовини одного і того ж   елемента .

Інші завдання дивись тут...