Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

І рівень

1. Обчисліть масові частки Оксигену в цинк оксиді (ZnO), карбон(ІІ) оксиді (CO).

Відомо: ZnO, CO        Знайти: W(О)-?

Розв'язання:  

Аr(O)=16

Mr(ZnO)=Ar(Zn)+Ar(O)=65+16=81

W(O)=Ar(O)/Mr(ZnO)=16:81=0,198

або, помноживши це число на 100%, одержимо 19,8%

Mr(CO)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28

W(O)=Ar(O)/Mr(CO)=16:28=0,57

або, помноживши це число на 100%, одержимо 57%

Відповідь: W(O)=0,198 або 19,8%, W(O)=0,57 або 57%

II рівень

Завдання 2. Обчисліть масові частки Оксигену у кальцій хлориді СаCl2 (не містить Оксигену)хром(ІІІ) оксиді Сг2O3

Відомо: Сг2O3        Знайти: W(О)-?

Розв'язання:  

Аr(O)=16

Mr(Сг2O3)=2Ar(Сг)+3Ar(O)=252+316=152

W(O)=3Ar(O)/Mr(Сг2O3)=316:152=0,316100%=31,6%

Відповідь: W(O)=0,316 або 31,6%

III рівень

3. Обчисліть масові частки Оксигену в натрій гідроксиді (NaОН), нітратній кислоті HNO3.

Відомо: NaOH, HNO3        Знайти: W(О)-?

Розв'язання:  

Аr(O)=16

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40

W(O)=Ar(O)/Mr(NaOH)=16:40=0,4

або, помноживши це число на 100%, одержимо 40%

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+316=63

W(O)=3Ar(O)/Mr(HNO3)=316:63=0,76

або, помноживши це число на 100%, одержимо 76%

Відповідь: W(O)=0,4 або 40%, W(O)=0,76 або 76%

IV рівень

4. Обчисліть масові частки Оксигену у глюкозі (С6Н12О6) та оцтовій кислоті (СН3СООН).

Відомо: C6H12O6, CH3COOH       Знайти: W(О)-?

Розв'язання:  

Аr(O)=16

Mr(C6H12O6)=6Ar(C)+12Ar(H)+6Ar(O)=612+121+616=180

W(O)=6Ar(O)/Mr(C6H12O6)=616:180=0,53

або, помноживши це число на 100%, одержимо 53%

Mr(CH3COOH)=2Ar(C)+4Ar(H)+2Ar(O)=212+41+216=60

W(O)=2Ar(O)/Mr(CH3COOH)=216:60=0,53

або, помноживши це число на 100%, одержимо 53%

Відповідь: масова частка Оксигену у глюкозі та оцтовій кислоті однакова і рівна W(O)=0,53 або 53%.

 Інші завдання дивись тут...

  • Школьник
    Дякую вам творці цього сайту!Ви всім допомогли:)
    30 січня 2017 21:52