Інші завдання дивись тут...

І рівень

1. Обчисліть масові частки Оксигену в цинк оксиді (ZnO), карбон (ІІ) оксиді (CO).

Відомо: ZnO, CO       

Знайти: w1(О)-?, w2(О)-?

Розв'язання:  

Аr(O)=16, Mr(ZnO)=Ar(Zn)+Ar(O)=65+16=81

w1(O)=Ar(O)/Mr(ZnO)=16:81=0,198, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 19,8%

Mr(CO)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28

w2(O)=Ar(O)/Mr(CO)=16:28=0,57,або 57%

Відповідь: w1(O)=0,198, або 19,8%; w2(O)=0,57, або 57%

II рівень

Завдання 2. Обчисліть масові частки Хлору у фосфор (III) хлориді PCl3, Оксигену у хром (ІІІ) оксиді Сг2O3

Відомо: Сг2O3, PCl3       

Знайти: w(Cl)-?, w(О)-?

Розв'язання:

Аr(Cl)=35,5, Mr(PCl3)=Ar(P)+3Ar(Cl)=31+335,5=137,5

w(Cl)=3Ar(Cl)/Mr(PCl3)=335,5:137,5=0,775, або 77,5%

Аr(O)=16, Mr(Сг2O3)=2Ar(Сг)+3Ar(O)=252+316=152

w(O)=3Ar(O)/Mr(Сг2O3)=316:152=0,316, або 31,6%

Відповідь: w(Cl)=0,775, або 77,5%; w(O)=0,316, або 31,6%

III рівень

3. Обчисліть масові частки Оксигену в натрій гідроксиді (NaОН), нітратній кислоті HNO3.

Відомо: NaOH, HNO3       

Знайти: w1(О)-?, w2(O)-?

Розв'язання:  

Аr(O)=16, Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40

w1(O)=Ar(O)/Mr(NaOH)=16:40=0,4, або 40%

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+316=63

w2(O)=3Ar(O)/Mr(HNO3)=316:63=0,76, або 76%

Відповідь: w1(O)=0,4, або 40%; w2(O)=0,76, або 76%

IV рівень

4. Обчисліть масові частки Оксигену у глюкозі (С6Н12О6) та оцтовій кислоті (СН3СООН).

Відомо: C6H12O6, CH3COOH       

Знайти: w1(О)-?, w2(О)-?

Розв'язання:  

Аr(O)=16, 

Mr(C6H12O6)=6Ar(C)+12Ar(H)+6Ar(O)=612+121+616=180

w1(O)=6Ar(O)/Mr(C6H12O6)=616:180=0,53, або 53%

Mr(CH3COOH)=2Ar(C)+4Ar(H)+2Ar(O)=212+41+216=60

w2(O)=2Ar(O)/Mr(CH3COOH)=216:60=0,53, або 53%

Відповідь: масова частка Оксигену у глюкозі та оцтовій кислоті однакова і cтановить 53%

 Інші завдання дивись тут...

  • Школьник
    Дякую вам творці цього сайту!Ви всім допомогли:)
    30 січня 2017 21:52