Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Поставте коефіцієнти в рівняннях реакцій. Постарайтеся скласти якомога більше рівнянь, переходячи з одного рівня на інший, складніший.

І рівень

             І варіант                      ІІ варіант

1.
2Ca+O2=2CaO 1. H2+Br2=2HBr
2. C+O2=CO2 2. 2Ba+O2=2BaO
3. 2Na+S=Na2S 3. C+2H2=CH4
4. H2+Сl2=2HCl 4. 3H2+N2=2NH3
5. Si+2H2=SiH4
5. S+O2=SO2

II рівень

                I варіант                                 II варіант

1. 2Fe+3Cl2=2FeCl3
1. 2Al+3S=Al2S3
2. 2Na+H2=2NaH 2. 2Mn2O7=4MnO2+3O2
3. 2HgO=2Hg+O2 3. 4P+5O2=2P2O5
4. 2P+5Cl2=2PCl5 4. 4B+3O2=2B2O3
5. 2Ag+O3=Ag2O+O2 5. 2Fe2O3+3C=4Fe+3CO2

III рівень

                     I варіант                                   II варіант

1. V2O3+3Ca=2V+3CaO 1. Na2O+2HCl=2NaCl+H2O
2. MgO+2HCl=MgCl2+H2O 2. MoO3+3Ca=Mo+3CaO
3. Cr2O3+2Al=Al2O3+2Cr
3. 4CrO3=2Cr2O3+3O2
4. ZnO+2HNO3=Zn(NO3)2+H2O 4. K2O+2HNO3=2KNO3+H2O
5. K2O+2HBr=2KBr+H2O 5. BaS+2HCl=BaCl2+H2S
6. 2LiOH+H2SO4=Li2SO4+2H2O 6. Al2O3+6HBr=2AlBr3+3H2O

IV рівень

                       I варіант                                     II варіант

1. Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2O 1. FeCl3+3NaOH=3NaCl+Fe(OH)3
2. Cr2O3+6HNO3=2Cr(NO3)3+3H2O 2. H3PO4+3KOH=K3PO4+3H2O
3. Na2S+Pb(NO3)2=PbS↓+2NaNO3 3. 2Al(OH)3+3H2SO4=Al2(SO4)3+6H2O
4. CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2↓+Na2SO4 4. ZnO+2HNO3=Zn(NO3)2+H2O
5. Fe2O3+6HBr=2FeBr3+3H2O 5. MgSO4+2KOH=Mg(OH)2↓+K2SO4

2.             І варіант                                  II варіант

Обчисліть, яка маса кальцію

прореагувала з киснем

масою 3,2 г, якщо утворив-

ся кальцій оксид масою

11,2 г.

Обчисліть, яка маса кисню

прореагувала з воднем 

масою 0,4 г, якщо утвори-

лася вода оксид масою

3,6 г.

Відомо: m(О2)=3,2 г; 

m(СаO)=11,2 г

Знайти: m(Ca)-?

Розв'язання:

2Ca+O2=2CaO

За законом збереження маси

речовини, маса речовини до

реакції дорівнює масі речо-

вини після реакції. Звідси,

маса кальцію дорівнює:

 11,2 г - 3,2 г = 8 г.

Відповідь:  m( Са)=8 г.

Відомо: m(Н2)=0,4 г; 

m(Н2О)=3,6  г

Знайти: m(О2)-?

Розв'язання:

2H2+O2=2H2O

За законом збереження маси

речовини, маса речовини до

реакції дорівнює масі речови-

ни після реакції. Звідси, маса

кисню дорівнює:

3,6 г - 0,4 г = 3,2 г.

Відповідь:  m( О2)=3,2 г.

 Інші завдання дивись тут...

 

  • саша
    Норм
    22 січня 2018 16:12