Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Хімічні рівняння. Закон збереження маси речовини.

І та II рівні

1. Перетворіть схеми на хімічні рівняння реакцій.

І варіант                                 II варіант

1. 2HgO=2Hg+O2 1. 3Zn+N2=Zn3N2
2. 2Cr+3Cl2=2CrCl3 2. 2Ba+O2=2BaO
3. 2Zn+O2=2ZnO 3. 4P+5O2=2P2O5
4. C+2H2=CH4 4. 2Na+Cl2=2NaCl
5. 2Mg+O2=2MgO 5. 2Al+3Br2=2AlBr3
6. 2Al+3S=Al2S3
6. 2Ca+O2=2CaO

2. У реакції розкладу меркурій(ІІ) оксиду утворилась ртуть масою 40,2 г і кисень масою 3,2 г. Обчисліть, яка маса меркурій(ІІ) оксиду розклалася.

Відомо: m(Hg)=40,2 г;  m(O2)=3,2 г.  Знайти: m(HgO)-?

Розв'язування:

За законом збереження маси речовини, маса речовини до реакції дорівнює масі речовини після реакції. Звідси, маса меркурій (ІІ) оксиду дорівнює: 40,2 г + 3,2 г=43,4 г.

Відповідь:  m(HgO)=43,4 г.

3. За розкладання кальцій карбонату (СаС03) масою 10 г, утворився кальцій оксид масою 5,6 г і карбон(ІV) оксид. Обчисліть, яка маса останнього утворилася.

Відомо: m(СаСО3)=10 г;  m(СаO)=5,6 г.  Знайти: m( СO2 )-?

Розв'язування:

За законом збереження маси речовини, маса речовини до реакції дорівнює масі речовини після реакції. Звідси, маса карбон (ІV) оксиду дорівнює:

10 г - 5,6 г =4,4 г.

Відповідь:  m( СO2)=4,4 г.

ІІІ-VI рівні

4. Перетворіть схеми на хімічні рівняння реакцій.

                        І варіант                                           II варіант

1. K2S+2HCl=H2S+2KCl 1. AlCl3+3KOH=Al(OH)3+3KCl
2. CuCl2+2NaOH=Cu(OH)2+2NaCl 2. ZnO+2HNO3=Zn(NO3)2+H2O
3. FeO+2HBr=FeBr2+H2O 3. Na2O+2HCl=2NaCl+H2O
4. 2Al(OH)3↓=Al2O3+3H2O 4. Fe(NO3)2+2NaOH=2NaNO3+Fe(OH)2

5. Магній масою 4,8 г прореагував з киснем з утворенням магній оксиду масою 8 г. Обчисліть, яка маса кисню, що вступив у реакцію.

Відомо: m(Mg)=4,8 г; m(MgО)=8 г. Знайти: m( O2) -?
Розв'язування:
За законом збереження маси речовини, маса речовини до реакції дорівнює масі речовини після реакції. Звідси, маса кисню дорівнює: 8 г - 4,8 г =3,2 г.
Відповідь: m( О2)=3,2 г.

6. Алюміній масою 10,8 г прореагував з киснем масою 9,6 г. Обчисліть масу продукту реакції, запишіть відповідне рівняння.

Відомо: m(Al)=10,8 г; m(О2)=9,6 г. Знайти: m( Al2O3) -?

Розв'язування:

Запишемо рівняння реакції.

4Al+3O2=2Al2O3

За законом збереження маси речовини, маса речовини до реакції дорівнює масі речовини після реакції. Звідси, маса алюміній оксиду дорівнює:

10,8 г + 9,6 г =20,4 г.
Відповідь: m( 
Al2O3 )=20,4 г.

Інші завдання дивись тут...

  • ірина
    класно можна дз списувати ---------> а ще краще - це ЗВІРИТИ РОЗВ'ЯЗКИ !!!
    6 березня 2016 11:29