Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА. Реакції розкладу. Поняття про каталізатор.

І та II рівні

1. Перетворіть на хімічні рівняння схеми реакцій. Укажіть, за участю яких речовин можна добути кисень.

І варіант                                                II варіант

1. 2Al(OH)3=Al2O3+3H2O 1. 2La(OH)3=La2O3+3H2O
2. 2Ag2O=4Ag + O2 2.

2КClO3=2КСl+3O2

(за участю каталізатора MnO2)

3.

2O2=2Н2O+ O2

(за участю каталізатора MnO2)

3. 2HgO=2Hg+O2

III рівень

2. Допишіть пропущені формули продуктів реакцій, де це потрібно, та перетворіть схеми на рівняння реакцій.

І варіант                                                 II варіант

1. 2NaNO3=2NaNO2+O2 1.

2O=2Н2+ O2

(за участю ел. струму)

2. 2Fe(OH)3=Fe2O3+3H2O 2.

2H2O2=2H2O+O2

(за участю каталізатора MnO2)

3. 2BaO2=2BaO+O2 3. 2Ag2O=4Ag+O2
4.

2КClO3=2КСl+3O2

(за участю каталізатора MnO2)

4. 2КМnО4=K2MnO4+MnO2+O2
5. 2HgO=2Hg+O2 5. 2KNO3 =2KNO2 + O2

IV рівень

3. Допишіть продукти реакцій розкладу та поставте відповідні коефіцієнти.

І варіант                                                 II варіант

1.

2O=2Н2+ O2

(за участю ел. струму)

1.

2Cr(OH)3 =Cr2O3 + 3H2O

 

2.

CaCO3=CaO + CO2

2.

MgCO3=MgO + CO2

3.

2КМnО4=K2MnO4+MnO2+O2

3.

2КClO3=2КСl+3O2

(за участю каталізатора MnO2)

Інші завдання дивись тут...