Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І рівень

1. Поставте коефіцієнти у реакціях, поданих схемами.

      I варіант                      II варіант

1. 2Sr+О2=2SrO 1. 2Ва + O2 =2ВаО
2. 4Li+O2=2Li2O 2. 2+O2=2Н2O
3. 4V + 5O2= 2V2O5
3. 2W + 3O2= 2WО3

II рівень

2. Перетворіть схеми на рівняння реакцій.

І варіант  II варіант

а) 4P+5O2=2P2O5

б) 4B+3O2=2Ba2O3   

в) 2Ca+O2=2CaO      

г) 2Ba+O2=2BaO

а) 2Hg+O2=2HgO

б) 2Na+O2=Na2O2     

в) 4Al+3O2=2Al2O3         

г) S+O2=SO2 

III та IV рівні

3. Напишіть праві частини схем реакцій за формулами продуктів реакцій, що запропоновані нижче, та поставте коефіцієнти.

         I варіант                         II варіант

1. 2Са + O2 = 2СаО 1. 2Мg + O2 = 2МgО
2. 4Аl + 3O2 = 2Аl2О3 2. C + O2 = CО2
3. 4P + 5O2 = 2P2О5
3. 2Ba + O2 = 2BaО
4. S + O2 = 2
4. 3Fe + 2O2 = Fe3О4

4. Напишіть рівняння реакцій за поданими схемами:

а) Н2O2 → O2 → Сl2O7 б) НgО  O2  МgО

1. 2H2O2 = 2H2O + O2 

2. 7O2 + 2Cl2 = 2Cl2O7

1. 2HgO = 2Hg + O2 

2. O2 + 2Mg = 2MgO

Інші завдання дивись тут...

  • Ліна
    Cynep
    28 березня 2017 19:17
  • Tatas
    Спс
    15 березня 2018 18:18