Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА. Поняття про оксиди. Окиснення.

І та II рівні

1. Напишіть рівняння реакцій взаємодії речовин з киснем. Позначте кружечком реакції горіння.

       І варіант                                    II варіант

1. 2 + О2 = 2Н2О

1. С + О2 = СO2
2. S + O2 = SO2 2. 2Мg + O2 = 2MgO
3. 4Fе + 3O2 = 2Fe2O3 3. 2Сu + O2 = 2CuO

2. Обчисліть масові частки елементів у:

І варіант - селен(VІ) оксиді - SeO3;

Відомо: SeO3       

Знайти: w(Se)-?, w(О)-?

Розв'язання

Аr(Se)=79, Аr(O)=16, Mr(SeO3)=Ar(Se)+3Ar(O)=79+316=127

w(O)=Ar(Se)/Mr(SeO3)=79:127=0,622, або,

помноживши це число на 100%, отримаємо 62,2%

w(O)=3Ar(O)/Mr(CO)=316:127=0,378, або 37,8%

Відповідь: w(Se)=0,622, або 62,2%; w(O)=0,378, або 37,8%

 

II варіант - ферум (ІІІ) оксиді.                                 

Відомо: Fe2O3       

Знайти: w(Fe)-?, w(О)-?

Розв'язання

Аr(Fe)=56, Аr(O)=16, Mr(Fe2O3)=2Ar(Fe)+3Ar(O)=256+316=160

w(Fe)=2Ar(Fe)/Mr(Fe2O3)=256:160=0,7, або,

помноживши це число на 100%, отримаємо 70%

w(O)=3Ar(O)/Mr(Fe2O3)=316:160=0,3, або 30%

Відповідь: w(Fe)=0,7, або 70%; w(O)=0,3, або 30%

III рівень

3. Напишіть рівняння реакцій горіння з утворенням: а) фосфор (V) оксиду; б) магній оксиду; в) карбон (ІV) оксиду; г) ферум (ІІ, III) оксиду. Поясніть, чому ці реакції називають реакціями горіння.

а) 4P + 5O2 = 2P2O5

в) С + О2 = СO2

б) 2Мg + O2 = 2MgO

г) 4Fе + 3O2 = 2Fe2O3

Ці реакції називають реакціями горіння, бо є реакціями взаємодії з киснем (окиснення) і відбуваються з виділенням тепла й світла.

 

4. Обчисліть масові частки елементів у сполуках: 

І варіант Брому у бром (V) оксиді; 

Відомо: Br2O5     

Знайти: w(Br)-?   

Розв'язання 

Аr(Br)=80, Mr(Br2O5)=2Ar(Br)+5Ar(O)=280+516=240

w(Br)=2Ar(Br)/Mr(Br2O5)=280:240=9,67, або 67%

Відповідь: w(Br)=67%

II варіант Хрому у хром (ІІІ) оксиді.      

Відомо: Cr2O3     

Знайти: w(Cr)-?   

Розв'язання

Аr(Cr)=52, Mr(Cr2O3)=2Ar(Cr)+3Ar(O)=252+316=152

w(Cr)=2Ar(Cr)/Mr(Cr2O3)=252:152=0,68, або 68%

Відповідь: w(Cr)=68%

IV рівень

5. Перетворіть схеми у рівняння реакцій. Укажіть до якого типу вони належать та усно сформулюйте визначення.

І варіант  II варіант

1. 4Li + O2 = 2Li2O  

2. 3Мg + N2 = Mg3N2

3. 3Fе+ 2O2 = Fe3O4

4. 2Сu + O2 = 2СuО

5. 2Na + Сl= 2NaСl

1. 4В + 3O=  2В2O3

2. 2Аl + 3S = Аl2S3

3. 2Са + O2 = 2СаО

4. 3Zn + N2 = Zn3N2

5. 4Br + 7O2 = 2Br2O7

Тип реакцій: сполучення. 

 

6. Поясніть подібність та відмінність між поняттями «окиснення» і «горіння».

Подібність: обидва процеси відбуваються за участю кисню. 

Відмінність: під час горіння виділяється велика кількість теплоти та з'являється полум'я. Окиснення відбувається повільно, та може не супроводжуватися полум'ям. 

Інші завдання дивись тут...

 • Олег
  Спосибо! очень помогли.
  И ваще кто очень крутой сайт .
  19 лютого 2017 18:32
 • Аноним
  Чоткий сайт
  19 лютого 2019 16:36