Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА. Поняття про оксиди. Окиснення.

І та II рівні

1. Напишіть рівняння реакцій взаємодії речовин з киснем. Позначте кружечком реакції горіння.

       І варіант                                    II варіант

1. 2 + О2 = 2Н2О 1. С + О2 = СO2
2. S + O2 = SO2 2. 2Мg + O2 = 2MgO
3. 4Fе + 3O2 = 2Fe2O3 3. 2Сu + O2 = 2CuO

2. Обчисліть масові частки елементів у: І варіант - селен(VІ) оксиді - SeO3; II варіант - ферум(ІІІ) оксиді. 

І варіант                                 

Відомо: SeO3       Знайти: W(Se)-?    W(О)-?

Розв'язання:  

Аr(Se)=79    Аr(O)=16

Mr(SeO3)=Ar(Se)+3Ar(O)=79+316=127

W(O)=Ar(Se)/Mr(SeO3)=79:127=0,62

або, помноживши це число на 100%, отримаємо 62%

W(O)=3Ar(O)/Mr(CO)=316:127=0,38

або, помноживши це число на 100%, отримаємо 38%

Відповідь: W(Se)=0,62 або 62%, W(O)=0,38 або 38%

ІI варіант                                 

Відомо: Fe2O3       Знайти: W(Fe)-?    W(О)-?

Розв'язання:  

Аr(Fe)=56    Аr(O)=16

Mr(Fe2O3)=2Ar(Fe)+3Ar(O)=256+316=160

W(Fe)=2Ar(Fe)/Mr(Fe2O3)=256:160=0,7

або, помноживши це число на 100%, отримаємо 70%

W(O)=3Ar(O)/Mr(Fe2O3)=316:160=0,3

або, помноживши це число на 100%, отримаємо 30%

Відповідь: W(Fe)=0,7 або 70%, W(O)=0,3 або 30%

III рівень

3. Напишіть рівняння реакцій горіння з утворенням: а) сульфур (ІV) оксиду; б) магній оксиду; в) карбон (ІV) оксиду; г) ферум (ІІ, III) оксиду. Поясніть, чому ці реакції називають реакціями горіння.

а) S + O2 = SO2                  б) 2Мg + O2 = 2MgO

в) С + О2 = СO2                       г) 4Fе + 3O2 = 2Fe2O3

4. Обчисліть масові частки елементів у сполуках: І варіант Брому у бром (V) оксиді; II варіант Хрому у хром (ІІІ) оксиді.

І варіант        

Відомо: Br2O5      Знайти: W(Br)-?   

Розв'язання:  

Аr(Br)=80

Mr(Br2O5)=2Ar(Br)+5Ar(O)=280+516=240

W(Br)=2Ar(Br)/Mr(Br2O5)=280:240=0,67

або, помноживши це число на 100%, отримаємо 67%

Відповідь: W(Br)=0,67 або 67%

ІІ варіант        

Відомо: Cr2O3      Знайти: W(Cr)-?   

Розв'язання:  

Аr(Cr)=52

Mr(Cr2O3)=2Ar(Cr)+3Ar(Cr)=252+316=152

W(Cr)=2Ar(Cr)/Mr(Cr2O3)=252:152=0,68

або, помноживши це число на 100%, отримаємо 68%

Відповідь: W(Cr)=0,68 або 68%

IV рівень

5. Перетворіть схеми у рівняння реакцій. Укажіть до якого типу вони належать та усно сформулюйте визначення.

І варіант                                                     II варіант

1. К+ S = К2S                                      1. 4В + 3O=  2В2O3

2. 3Мg + N2 = Mg3N2                             2. 2Аl + 3S = Аl2S3

3. Fе+ O2 = Fe2O3                                 3. 2Са + O2 = 2СаО

4. 2Сu + O2 = 2СuО                               4. Zn + N2 = Zn3N2

5. 2Na + Сl2 = 2NaСl                              5. 4Р + 5O2 = 2Р2O5

Тип реакції сполучення. Реакції, під час яких з двох або більше вихідних речовин утворюється одна складна речовина, називаються реакціями сполучення.

б. Поясніть подібність та відмінність між поняттями «окиснення» і «горіння».

Подібність: обидва процеси відбуваються за участю кисню. 

Відмінність: Під час горіння виділяється велика кількість теплоти та з'являється полум'я. Окиснення відбувається повільно, та може не супроводжуватися полум'ям. 

Інші завдання дивись тут...

 • Олег
  Спосибо! очень помогли.
  И ваще кто очень крутой сайт .
  19 лютого 2017 18:32
 • Аноним
  Чоткий сайт
  19 лютого 2019 16:36