Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА). Взаємодія кисню зі складними речовинами.

1. Перетворіть схеми реакцій, подані у таблиці, у рівняння, використовуючи правило у підручнику.

1. Горіння метану:

CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O.

2. Горіння гідроген сульфіду:

2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

3. Горіння етанолу:

C2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O

4. Горіння глюкози:

C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O

Зміни 2020 року видання. Установіть відповідність між реагентами і назвами оксидів, що утворилися внаслідок реакцій.

І та II рівні

І варіант                                                     

Рівняння реакцій Назви продуктів реакції
А. CO + O2 → 
1. Ферум (II) оксид
Б. NO + O2   2. Меркурій (II) оксид
В. FeO + O2 →  3. Карбон (IV) оксид
Г. Hg + O2 → 
4. Нітроген (V) оксид

Відповідь: А3, Б4, В1, Г2

ІI варіант                                                     

Рівняння реакцій Назви продуктів реакції
А. SO2 + O2 → 
1. Купрум (II) оксид
Б. Cu2O + O2 
2. Сульфур (VI) оксид
В. FeO + O2 → 3. Карбон (IV) оксид, вода
Г. CН4 + O2 → 

4. Ферум (III) оксид

Відповідь: А―2, Б1, В4, Г3

2. Допишіть продукти реакцій за їхніми назвами й поставте коефіцієнти, перетворивши схеми на рівняння.

І варіант                                                      II варіант

Рівняння реакцій Рівняння реакцій
А. C + O2 = CO2  А. 2H2O2 = 2H2O + O2
Б. CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O Б. 2Cu + O2 = 2CuO
В. 2Mg + O2 = 2MgO В. 3Fe + 2O2 = Fe3O4
Г. 2Н2 + O2 = 2H2O Г. 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

III i IV рівень

3. Перетворіть схеми на рівняння реакцій, поставивши коефіцієнти. Зробіть висновок про взаємодію складних речовин з киснем.

І варіант                             II варіант                              
а) 2S + 3O2 = 2SO2 + 2Н2O а) 2Н4 + 6O2 = 4Н2O + 4СO2
б) 2Н+ 5O2 = 2Н2O+ 4СO2
б) 2ZnS + 3O2 = 2ZnО + 2SO2

Зміни 2020 року видання.

в) 4NH+ 5O2 = 4NO + 6H2O

в) СН+ 2O2 = 2Н2O+ СO2

Зміни 2020 року видання.

в) 2PH+ 4O2 = P2O52O

в) С6Н12O+ 6O2 = 6СO2 + 6Н2O

Висновок: кисень реагує зі складними речовинами, внаслідок чого окиснюється кожний елемент, що входить до складної речовини. 

    

Зміни 2020 року видання. 4. Напишіть рівняння реакцій взаємодії простих і складних речовин з киснем: метану, гідроген сульфіду, міді, фосфору, вуглецю, заліза, сульфур (IV) оксиду, пропену С3Н6, карбон (II) оксиду, алюмінію.

Рівняння реакцій простих речовин Рівняння реакцій складних речовин
1. 2Cu + O2 = 2CuO 1. СH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
2. 4P + 5O2 = 2P2O5 2. 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2
3. C + O2 = CO2 3. 2SO2 + O2 = 2SO3
4. 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3 4. 2C3H6 + 9O2 = 6CO2 + 6H2O
5. 4Al + 3O2 = 2Al2O3 5. 2CO + O2 = 2CO2

4. Перетворіть схеми на рівняння реакцій, поставивши коефіцієнти. Укажіть, до якого типу вони належать. Підкресліть реакції горіння.

Вихідні речовини Рівняння реакції
 CH4 , O2  CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
 H2S, O2  2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O
 Cu, O2  2Cu + O2 = 2CuO
 H2 , O2  2H2 + O2 = 2H2O
 C , O2  C + O2 = CO2
 Fe , O2  4Fe + 3O2 = 2Fe2O3
 S , O2  S + O2 = SO2
 C6H12O6 , O2  C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O

Окиснення - реакції взаємодії речовин з киснем. Горіння - реакції окиснення речовин з виділенням тепла і світла.

5. Напишіть самостійно по три рівняння реакцій сполучення та розкладу.

Реакції сполучення Реакції розкладу

2Zn + O2 = 2ZnO

4Al + 3O2 = 2Al2O3

4P + 5O2 = 2P2O5

2H2O2 = 2H2O + O2

2HgO = 2Hg + O2

2KClO3 = 2KCl + 3O2

Інші завдання дивись тут...