Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)

1 Перетворіть схеми реакцій, подані у таблиці, у рівняння, використовуючи закон збереження маси.

1. Горіння метану:

CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O.

2. Горіння гідроген сульфіду:

2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

3. Горіння етанолу:

C2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O

4. Горіння глюкози:

C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O

І та II рівні

2 Установіть відповідність між реагентами і назвами оксидів, що утворилися внаслідок реакцій.

І варіант                                                     

Рівняння реакцій Назви продуктів реакції
А. CO + O2 → 
1. Ферум (III) оксид
Б. NO + O2   2. Меркурій (II) оксид
В. FeO + O2 →  3. Карбон (IV) оксид
Г. Hg + O2 → 
4. Нітроген (IV) оксид

Відповідь: А3, Б4, В1, Г2

ІI варіант                                                     

Рівняння реакцій Назви продуктів реакції
А. SO2 + O2 → 
1. Купрум (II) оксид
Б. Cu2O + O2 
2. Сульфур (VI) оксид
В. FeO + O2 → 3. Карбон (IV) оксид, вода
Г. CН4 + O2 → 

4. Ферум (III) оксид

Відповідь: А―2, Б1, В4, Г3

III i IV рівень

3 Допишіть продукти реакцій, враховуючи те, що кожний елемент у складній речовині окиснюється. Поставте коефіцієнти.

І варіант                             II варіант                              
а) 2S + 3O2 = 2SO2 + 2Н2O а) 2Н4 + 6O2 = 4Н2O + 4СO2
б) 2Н+ 5O2 = 2Н2O+ 4СO2
б) 2ZnS + 3O2 = 2ZnО + 2SO2

в) 4NH+ 5O2 = 4NO + 6H2O

в) 2PH+ 4O2 = P2O52O

4 Складіть рівняння реакцій взаємодії простих і складних речовин з киснем: метану, гідроген сульфіду, міді, фосфору, вуглецю, заліза, сульфур (IV) оксиду, пропену С3Н6, карбон (II) оксиду, алюмінію.

Рівняння реакцій простих речовин Рівняння реакцій складних речовин
1. 2Cu + O2 = 2CuO 1. СH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
2. 4P + 5O2 = 2P2O5 2. 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2
3. C + O2 = CO2 3. 2SO2 + O2 = 2SO3
4. 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3 4. 2C3H6 + 9O2 = 6CO2 + 6H2O
5. 4Al + 3O2 = 2Al2O3 5. 2CO + O2 = 2CO2

5 Напишіть самостійно по три рівняння реакцій сполучення і розкладу.

Реакції сполучення Реакції розкладу

2Zn + O2 = 2ZnO

4Al + 3O2 = 2Al2O3

4P + 5O2 = 2P2O5

2H2O2 = 2H2O + O2

2HgO = 2Hg + O2

2KClO3 = 2KCl + 3O2

Інші завдання дивись тут...