Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА. Вода, склад її молекули. Фізичні властивості.

І рівень

1 Напишіть хімічну формулу води та обчисліть її відносну молекулярну масу.

Н2О

Mr(H2О)=2Ar(H)+Ar)=2•1+16=18

 

2 Укажіть умови, за яких вода перетворюється в:

а) пару; При температурі 100оС

б) лід. При температурі 00С

 

3 Опишіть, що вам відомо про поширеність води у природі з інших предметів та власного досвіду.

У тваринах ― 66% води, 90%  у риб; 90%  в рослинах, (99%  в оці, 90%  в крові, 75%  у мязах)  це все 60% від маси тіла людини.

II рівень

4 Напишіть хімічну формулу води та поясніть, які відомості можна одержати про воду за її формулою та які обчислення можна провести.

Хімічна

формула

Відомості про 

воду за формулою

Обчислення на основі формули води
Н2О

Молекула води

складається з

одного атома

Оксигену й двох

атомів Гідрогену

1. Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar)=2•1+16=18

2. w(H)=2Ar(H):Mr(H2O)=21:18=0,11

3. w(O)=Ar(O):Mr(H2O)=16:18=0,88

III рівень

5 Намалюйте модель будови молекули води та з'ясуйте, чому вона виявляє здатність розчиняти речовини.


Атом Оксигену сполучається з атомами Гідрогену під кутом 105°. Тому електричні заряди, що виникають всередині молекули, розподіляються нерівномірно. Унаслідок цього на її полюсах є негативний заряд на атомі Оксигену та позитивний — на атомах Гідрогену. Це надає молекулі специфічних властивостей, зокрема здатності розчиняти багато речовин.

 

б Виберіть речовини добре розчинні та нерозчинні у воді з даного переліку: оцтова кислота, вуглець, кухонна сіль, вуглекислий газ, лимонна кислота, кисень, мило, ферум (ІІ) оксид, глюкоза, крохмаль та впишіть у таблицю.

Розчинні у воді

речовини

Нерозчинні у воді

речовини

оцтова кислота вуглець
кухонна сіль

кисень

(малорозчинний)

вуглекислий газ

мило

(малорозчинне)

лимонна кислота ферум (ІІ) оксид
глюкоза крохмаль

IV рівень

7 Обчисліть, у якому з оксидів  купрум (ІІ) оксиді чи воді  масова частка Оксигену є більшою.

Відповідь: у СuО 20%; у Н2 89%.

Відомо: CuO, H2O                  

Знайти: w(O)-?

Розв'язання:

Аr(O)=16, Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(S)=64+16=80

Mr(H2О)=2Ar(H)+Ar)=2•1+16=18

Обчислюємо масову частку Оксигену у купрум (ІІ) оксиді:

w(О)=Ar(О)/Mr(CuO)=16/80=0,2

або, помноживши це число на 100%, отримаємо 20%

Обчислюємо масову частку Оксигену у воді:

w(О)=Ar(О)/Mr(H2О)=16/18=0,89, або 89%

Відповідь: масова частка Оксигену є більшою у воді.

 

8 Напишіть рівняння реакцій, поданих схемою:

Н2O2 ⟶ X  СO2. X ⟶ Al2O3. X ⟶ P2O5

Назвіть речовину X. 

2H2O= 2H2O+O2

С + О2 = СО2

3О2 + 4Al = 2Al2O3

5О2 + 4P = 2P2O5

Речовина Х  це кисень О2

Інші завдання дивись тут...

  • Gzgzg
    :):):):):):):):):(:(:(:(:(:(:(:):(:(:(:):):):)):):):):):):):)):
    7 травня 2020 13:59
  • макс
    спасибо
    20 березня 2021 11:16