Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА. Вода, склад її молекули. Фізичні властивості.

І рівень

1. Напишіть хімічну формулу води та обчисліть її відносну молекулярну масу.

Н2О

Mr(H2О)=2Ar(H)+Ar(О)=2•1+16=18

2. Укажіть умови, за яких вода перетворюється в: а) пару; б) лід.

а) при температурі 100оС; б) при температурі 00С.

3. Опишіть, що вам відомо про поширеність води у природі з інших предметів та власного досвіду.

У тваринах - 66% води, 90% - у риб; 90% - в рослинах, (99% - в оці, 90% - в крові, 75% - у мязах) - це все 60% від маси тіла людини.

III рівень

б. Виберіть речовини добре розчинні та нерозчинні у воді з даного переліку: оцтова кислота, вуглець, кухонна сіль, вуглекислий газ, лимонна кислота, кисень, мило, ферум (ІІ) оксид, глюкоза, крохмаль та впишіть у таблицю.

Розчинні у воді речовини Нерозчинні у воді речовини
оцтова кислота вуглець
кухонна сіль кисень (малорозчинний)
вуглекислий газ мило (малорозчинне)
лимонна кислота ферум (ІІ) оксид
глюкоза крохмаль

IV рівень

7. Обчисліть, у якому з оксидів - купрум (ІІ) оксиді чи воді - масова частка Оксигену є більшою.

Відповідь: у СuО 20%; у Н2O - 89%.

Відомо: CuO, H2O                  Знайти: W(O)-?

Розв'язання:

Аr(O)=16      

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(S)=64+16=80

Mr(H2О)=2Ar(H)+Ar(О)=2•1+16=18

Обчислюємо масову частку Оксигену у купрум (ІІ) оксиді.

W(О)=Ar(О)/Mr(CuO)=16/80=0,2

або, помноживши це число на 100%, отримаємо 20%

Обчислюємо масову частку Оксигену у воді.

W(О)=Ar(О)/Mr(H2О)=16/18=0.89

або, помноживши це число на 100%, отримаємо 89%

Відповідь: масова частка Оксигену є більшою у воді.

8. Напишіть рівняння реакцій, поданих схемою: Н2O2 —>X —> СO2. X —> Al2O3

Назвіть речовину X. 

2H2O= 2H2O+O2

С + О2 = СО2

3О2 + 4Al = 2Al2O3

Речовина Х - це кисень О2.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...