Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ФРОНТАЛЬНЕ)

1 За назвами оксидів складіть їхні формули і впишіть у таблицю:

Назва оксиду Формула Назва оксиду Формула
Калій оксид K2O Барій оксид BaO
Фосфор (V) оксид P2O5 Хром (VI) оксид CrO3
Карбон (IV) оксид CO2 Сульфур (VI) оксид SO3
Ферум (ІІ) оксид FeO Магній оксид MgO
Нітроген (ІV) оксид NO2 Силіцій (ІV) оксид SiO2
Кальцій оксид CaO Бром (V) оксид Br2O5

І та II рівні

2 Виберіть серед запропонованих явищ фізичні та хімічні: світіння електричної лампочки, горіння фосфору, окиснення мідної дротини, замерзання води, горіння магнію, кипіння води. Поділіть на групи.

Фізичні явища Хімічні явища

світіння електричної

жарівки

горіння фосфору
замерзання води окиснення мідної дротини
кипіння води горіння магнію

 III рівень

3 Дослідіть розчинення у воді таких речовин домашнього вжитку, опишіть ваші спостереження і зробіть відповідний висновок:

а) цукру грудочкою та цукру-піску;

Цукор-пісок розчиняється швидше, ніж цукор грудочкою. Це пояснюється тим, що площа зіткнення речовин є більшою, тому молекули води швидше розчиняють цукор-пісок.

б) кухонної солі у холодній і теплій воді;

Кухонна сіль в теплій воді розчиняється швидше, ніж в холодній. На розчинення речовин у воді впливає і її температура.

в) лимонної кислоти;

Лимонна кислота добре розчиняється у воді.

г) оцту;

Оцет добре розчиняється у воді.

ґ) олії.

Олія не розчиняється у воді. З часом спостерігаємо утворення внизу шару води, в зверху шару олії, це пояснюється різною густиною речовин. 

IV рівень

4 Обчисліть, у якій з речовин: 1) гідроген сульфіді Н2S; б) воді; г) гідроген хлориді (HCl) масова частка Гідрогену є меншою.

Відповідь: у Н2— 6%; у Н2O — 11%; у HCl — 3%.

Відомо: H2S, H2O, HCl                 

Знайти: w(H)-?

Розв'язання

Аr(H)=1, Mr(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34, 

Mr(H2О)=2Ar(H)+Ar)=21+16=18,

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(HCl)=1+35,5=36,5,

Обчислюємо масову частку Гідрогену у гідроген сульфіді:

w(H)=2Ar(H)/Mr(H2S)=21:34=0,06, або,

помноживши це число на 100%, отримаємо 6%

Обчислюємо масову частку Гідрогену у воді:

w(H)=2Ar(H)/Mr(H2О)=21:18=0,11, або 11%

Обчислюємо масову частку Гідрогену у гідроген хлориді:

 w(H)=Ar(H)/Mr(HCl)=1:36,5=0,03, або 3%

Відповідь: у Н2S масова частка Гідрогену 6%, у Н2— 11%, у НCl  3%, тому є найменшою у гідроген хлориді.

 

5 Напишіть рівняння реакцій, поданих схемою: НgО → X → ZпО.  X → Н2 Н2  Назвіть речовину X.

2HgO = 2HgO2 O2 + 2H2 = 2H2O
O2 + 2Zn = 2ZnO 2H2O = 2H2+ O2↑ (ел. струм)

Речовина х — це кисень О2

Інші завдання дивись тут...