Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)

І та IV рівні

1 Визначте розчинні та нерозчинні у воді речовини з даного переліку фор­мул, використовуючи при цьому таблицю розчинності. 

I варіант: КОН, ВаСl2, Сu(ОН)2, Na2S, МgSiO3, СаСO3, Na2SO4, ВаSO4, NaВг, АgСl.

II варіант: Zп(ОН)2, NaNO3, NаСl, СаF2, Сu(ОН)2, К3РO4, Н2SO4, ВаСO3, КВг, Н2SіO3.

І варіант                                     II варіант 

Формули

нерозчинних

Формули

розчинних

Формули

нерозчинних

Формули

розчинних

Сu(ОН)2
КОН Zп(ОН)2
NaNO3

МgSiO3

ВаСl2
СаF2
NаСl
СаСO3

Na2S

Сu(ОН)2
К3РO4
ВаSO4
Na2SO4
ВаСO3
Н2SO4
AgCl NaВг Н2SіO3
КВг

2 Складіть схему складу водних розчинів: кальцій хлориду CaCl2, алюміній сульфату Аl2(SO4)3, оцтової кислоти СН3СООН.

Кальцій хлорид CaCl2 і вода H2O, алюміній сульфат Al2(SO4)3 і вода H2O, оцтова кислота CH3COOH і вода H2O.

ІІ рівень

3 Назвіть не менше трьох розчинів, які ви найчастіше використовуєте у побутових умовах.

Оцет, чай з цукром, розчин миючого засобу для посуду, розчин прального порошку, кава з цукром, маринад для маринування овочів.

IІI та IV рівні

4 Позначте формулу речовини, добре розчинної у воді:

А. МgВг2. Б. Fе(ОН)2. В. ZпS. Г. АgСl.

Дивись  таблицю розчинності основ, кислот і солей у воді.

 

5 Позначте формулу речовини, нерозчинної у воді:

А. МgВг2. Б. Н2SіO3. В. Na2S. Г. К2SiO3.

Дивись  таблицю розчинності основ, кислот і солей у воді.

 

6 Установіть відповідність між формулою речовини та її розчинністю у воді:

A. Al(NO3)3                   1. Малорозчинна.

Б. Ag2SO4.                    2. Нерозчинна.

B. BaSO3.                   3. Добре розчинна.

Відповідь: A.3; Б.1; В. 2

 

7 Поясніть, як практично виготовити розчин, використовуючи знання з при­родознавства.

1. Відважити масу речовини і всипати в посудину.

2. Відміряти відповідний об'єм розчинника (води), долити до речовини і ретельно перемішати. 

Інші завдання дивись тут...