Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)

І та IV рівні

1. Обчисліть масову частку цукру в розчині масою 150 г, в якому розчинено речовину:

І варіант масою 60 г.

Запис умови Розв'язування                                          

Відомо:

m(розчину) = 150 г; 

m(речовини) = 60 г.

Знайти: W-?

 

І спосіб.

W=(m(речовини)/m(розчину))100%

W=(60 г/150 г)100%=0,4100%=40%

Відповідь: 0,4 або 40%.

ІІ спосіб.

Визначаємо масу речовини, що міститься 

у 100 г розчину, тобто, масову частку.

Для цього складаємо пропорцію і

розв'язуємо її:

у 150 г розчину - 60 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

150 г / 100 г = 60 г / х г, 

тому х г  150 г = 60 г  100 г, 

х = (60 г 100 г) : 150 г = 40 г,

тому W = 40%

Відповідь: 40% або 0,4.

II варіант масою 50 г.

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину) = 150 г; 

m(речовини) = 50 г. 

Знайти: W-?

І спосіб.

W=(m(речовини)/m(розчину))100%

W=(50 г/150 г)100%=0,33100%=33%

Відповідь: 0,33 або 33%.

ІІ спосіб.

Визначаємо масу речовини, що міститься

у 100 г розчину, тобто, масову частку.

Для цього складаємо пропорцію і

розв'язуємо її:

у 150 г розчину - 50 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

150 г / 100 г = 50 г / х г, 

тому х г  150 г = 50 г  100 г, 

х = (50 г 100 г) : 150 г = 33 г, 

тому W = 33%

Відповідь: 33% або 0,33.

2. Обчисліть масову частку цукру в розчині масою 250 г, в якому розчинено речовину масою:

І варіант - 80 г;

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину) = 250 г; 

m(речовини) = 80 г. 

Знайти: W-?

І спосіб.

W=(m(речовини)/m(розчину))100%

W=(80 г/250 г)100%=0,32100%=32%

Відповідь: 0,32 або 32%.

ІІ спосіб.

Визначаємо масу речовини, що міститься

у 100 г розчину, тобто, масову частку.

Для цього складаємо пропорцію і

розв'язуємо її:

у 250 г розчину - 80 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

250 г / 100 г = 80 г / х г, 

тому х г  250 г = 80 г  100 г, 

х = (80 г 100 г) : 250 г = 32 г, 

тому W = 32%

Відповідь: 32% або 0,32.

II варіант - 30 г.

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину) = 250 г; 

m(речовини) = 30 г. 

Знайти: W-?

І спосіб.

W=(m(речовини)/m(розчину))100%

W=(30 г/250 г)100%=0,12100%=12%

Відповідь: 0,12 або 12%.

ІІ спосіб.

Визначаємо масу речовини, що міститься

у 100 г розчину, тобто, масову частку.

Для цього складаємо пропорцію і

розв'язуємо її:

у 250 г розчину - 30 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

250 г / 100 г = 30 г / х г, 

тому х г  250 г = 30 г  100 г, 

х = (30 г 100 г) : 250 г = 12 г, 

тому W = 12%

Відповідь: 12% або 0,12.

III рівень

3. Для підживлення рослин використовують розчин амоніачної селітри. Обчисліть масову частку речовини в розчині масою 5 кг, якщо маса розчиненої речовини:

І варіант - 50 г;

 

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину) = 5 кг = 5000 г; 

m(речовини) = 50 г. 

Знайти: W-?

І спосіб.

W=(m(речовини)/m(розчину))100%

W=(50 г/5000 г)100%=0,01100%=1%

Відповідь: 0,01 або 1%.

ІІ спосіб.

Визначаємо масу речовини, що міститься

у 100 г розчину, тобто, масову частку.

Для цього складаємо пропорцію і

розв'язуємо її:

у 5000 г розчину - 50 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

5000 г / 100 г = 50 г / х г, 

тому х г  5000 г = 50 г  100 г, 

х = (50 г 100 г) : 5000 г = 1 г, 

тому W = 1%

Відповідь: 1% або 0,01.

II варіант- 70 г.

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину) = 5 кг = 5000 г; 

m(речовини) = 70 г. 

Знайти: W-?

І спосіб.

W=(m(речовини)/m(розчину))100%

W=(70 г/5000 г)100%=0,014100%=1,4%

Відповідь: 0,014 або 1,4%.

ІІ спосіб.

Визначаємо масу речовини, що міститься

у 100 г розчину, тобто, масову частку.

Для цього складаємо пропорцію і

розв'язуємо її:

у 5000 г розчину - 70 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

5000 г / 100 г = 70 г / х г, 

тому х г  5000 г = 70 г  100 г, 

х = (70 г 100 г) : 5000 г = 1,4 г, 

тому W = 1,4%

Відповідь: 1,4% або 0,014.

IV рівень

4. Виготовіть розчин, за розв'язком задачі З, зменшивши маси розчинів і розчинених у них речовин у 100 разів і, якщо у вас наявні кімнатні рослини в кабінеті, підживіть їх цим добривом. Поясніть послідовність дій.

І варіант 

Відомо:

m(розчину) = 5 кг : 100 = 5000 г : 100 = 50 г; 

m(речовини) = 50 г : 100 = 0,5 г. 

Знайти: m(води) -? 

Розв'язання.

Обчислюємо масу води.

m(води)=m(розчину)-m(речовини)

m(води)=50 г - 0,5 г = 49,5 г

Послідовність дій.

1. Обчислюємо масу води.

2. Відважуємо масу аміачної селітри та висипаємо у посудину.

3. Відмірюємо відповідний об'єм води (відповідає масі) мірним циліндром, доливаємо до речовини і ретельно перемішуємо. 

ІІ варіант 

Відомо:

m(розчину) = 5 кг : 100 = 5000 г : 100 = 50 г; 

m(речовини) = 70 г : 100 = 0,7 г. 

Знайти: m(води) -?

Розв'язання.

Обчислюємо масу води.

m(води)=m(розчину)-m(речовини)

m(води)=50 г - 0,7 г = 49,3 г

Послідовність дій.

1. Обчислюємо масу води.

2. Відважуємо масу аміачної селітри та висипаємо у посудину.

3. Відмірюємо відповідний об'єм води (відповідає масі) мірним циліндром, доливаємо до речовини і ретельно перемішуємо. 

5. Для виготовлення розсолу для засолювання огірків на 1 банку об'ємом 1 л, використовують воду об'ємом 430 мл і натрій хлорид массою 20 г. Обчисліть масову частку солі в розчині, яким засолюють банку огірків об'ємом 3 л.

Знаємо, що масова частка солі у розчині для засолювання огірків  на банку об'ємом 1 літр чи 3 літри завжди однакова, бо масова частка речовини - це маса речовини, що міститься у 100 г розчину. Масову частку речовини можна знайти двома способами: за формулою або скласти пропорцію.

Відомо: V(води)=430 мл; m(солі)= 20 г. 

Знайти: W(солі) -?

І спосіб.

1. Знаходимо масу води за формулою: m = Vρ, де густина води 

ρ(води)=1 г/мл.

m(води) = V(води) • ρ(води) = 430 мл  1 г/мл = 430 г.

Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(солі)= 430 г + 20 г = 450 г.

3. Знаходимо масову частку речовини (солі) в розчині за формулою: 

W=(m(речовини)/m(розчину)) 100 %.

W(солі)=(20 г/450 г)100%=0,044100%=4,4 %.

Відповідь: для засолювання банки огірків об'ємом 3 л треба приготувати розчин розсолу з масовою часткою солі 4,4%. 

ІІ спосіб.

1. Знаходимо масу води за формулою: m=Vρ, де густина води 

ρ(води)=1 г/мл.

m(води) = V(води) • ρ(води) = 430 мл  1 г/мл = 430 г.

Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(солі)= 430 г + 20 г = 450 г.

3. Визначаємо масу кухонної солі, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку солі.

Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 450 г розчину - 20 г кухонної солі

у 100 г розчину - х г кухонної солі

450 г / 100 г = 20 г / х г, 

тому х г  450 г = 20 г  100 г, 

х г = (20 г  100 г) : 450 г = 4,4 г, тому W(солі)=4,4%

Відповідь: для засолювання банки огірків об'ємом 3 л треба приготувати розчин розсолу з масовою часткою солі 4,4%. 

Інші завдання дивись тут...