Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)

І та IV рівні

1 Обчисліть масову частку цукру в розчині масою 150 г, в якому розчинено речовину:

І варіант масою 60 г

Запис умови Розв'язування                                          

Відомо:

m(розчину) = 150 г

m(цукру) = 60 г

Знайти: w-?

 

І спосіб

w=(m(речовини)/m(розчину))100%

w=60 г : 150 г • 100%=0,4100%=40%

ІІ спосіб

Визначаємо масу речовини, що міститься 

у 100 г розчину, тобто, масову частку.

Для цього складаємо пропорцію і

розв'язуємо її:

у 150 г розчину ― 60 г цукру

у 100 г розчину ― х г цукру

150 г / 100 г = 60 г / х г, тому

х г  150 г = 60 г  100 г, 

х = 60 г 100 г : 150 г=40 г,

тому w=40%

Відповідь: 40%, або 0,4.

II варіант масою 50 г

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину) = 150 г

m(цукру) = 50 г

Знайти: w-?

І спосіб

W=(m(речовини)/m(розчину))100%

W=50 г:150 г100%=0,33100%=33%

ІІ спосіб

Визначаємо масу речовини, що міститься

у 100 г розчину, тобто, масову частку.

Для цього складаємо пропорцію і

розв'язуємо її:

у 150 г розчину ― 50 г цукру

у 100 г розчину ― х г цукру

150 г / 100 г = 50 г / х г, тому

х г  150 г = 50 г  100 г, 

х = 50 г 100 г : 150 г=33 г, 

тому w=33%

Відповідь: 33%, або 0,33.

2 Обчисліть масову частку натрій нітрату в розчині масою 250 г, в якому розчинено речовину масою:

І варіант - 80 г

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину) = 250 г

m(речовини) = 80 г

Знайти: w-?

І спосіб

w=(m(речовини)/m(розчину))100%

w=80 г:250 г100%=0,32100%=32%

ІІ спосіб

Визначаємо масу речовини, що міститься

у 100 г розчину, тобто, масову частку.

Для цього складаємо пропорцію і

розв'язуємо її:

у 250 г розчину  80 г речовини

у 100 г розчину  х г речовини

250 г / 100 г = 80 г / х г, тому

х г  250 г = 80 г  100 г, 

х = 80 г 100 г : 250 г=32 г, 

тому w=32%

Відповідь: 32%, або 0,32.

II варіант - 30 г

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину) = 250 г

m(речовини) = 30 г

Знайти: w-?

І спосіб

w=(m(речовини)/m(розчину))100%

w=30 г:250 г100%=0,12100%=12%

ІІ спосіб

Визначаємо масу речовини, що міститься

у 100 г розчину, тобто, масову частку.

Для цього складаємо пропорцію і

розв'язуємо її:

у 250 г розчину  30 г речовини

у 100 г розчину  х г речовини

250 г / 100 г = 30 г / х г, тому 

тому х г  250 г = 30 г  100 г, 

х = 30 г 100 г : 250 г=12 г, 

тому w=12%

Відповідь: 12%, або 0,12

III рівень

3 Для підживлення рослин використовують розчин амоніачної селітри. Обчисліть масову частку речовини в розчині масою 5 кг, якщо маса розчиненої речовини:

І варіант - 50 г;

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину) = 5 кг = 5000 г

m(речовини) = 50 г

Знайти: w-?

І спосіб

w=(m(речовини)/m(розчину))100%

w=50 г:5000 г100%=0,01100%=1%

ІІ спосіб

Визначаємо масу речовини, що міститься

у 100 г розчину, тобто, масову частку.

Для цього складаємо пропорцію і

розв'язуємо її:

у 5000 г розчину  50 г речовини

у 100 г розчину  х г речовини

5000 г / 100 г = 50 г / х г, тому

х г  5000 г = 50 г  100 г, 

х = 50 г 100 г : 5000 г=1 г, 

тому w=1%

Відповідь: 1%, або 0,01.

II варіант - 70 г.

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину) = 5 кг = 5000 г

m(речовини) = 70 г

Знайти: w-?

І спосіб

w=(m(речовини)/m(розчину))100%

w=70 г:5000 г100%=0,014100%=1,4%

ІІ спосіб

Визначаємо масу речовини, що міститься

у 100 г розчину, тобто, масову частку.

Для цього складаємо пропорцію і

розв'язуємо її:

у 5000 г розчину  70 г речовини

у 100 г розчину  х г речовини

5000 г / 100 г = 70 г / х г, тому

х г  5000 г = 70 г  100 г, 

х = 70 г 100 г : 5000 г=1,4 г, 

тому w=1,4%

Відповідь: 1,4%, або 0,014.

IV рівень

4 Виготовіть розчин, за розв'язком задачі З, зменшивши маси розчинів і розчинених у них речовин у 100 разів і, якщо у вас наявні кімнатні рослини в кабінеті, підживіть їх цим добривом. Поясніть послідовність дій.

І варіант 

Відомо:

m(розчину) = 5 кг : 100 = 5000 г : 100 = 50 г

m(речовини) = 50 г : 100 = 0,5 г. 

Знайти: m(води) -? 

Розв'язання

m(води)=m(розчину)-m(речовини) 50 г - 0,5 г = 49,5 г

Послідовність дій.

1. Обчислюємо масу води.

2. Відважуємо масу аміачної селітри та висипаємо у посудину.

3. Відмірюємо відповідний об'єм води (відповідає масі) мірним циліндром, доливаємо до речовини і ретельно перемішуємо. 

ІІ варіант 

Відомо:

m(розчину) = 5 кг : 100 = 5000 г : 100 = 50 г

m(речовини) = 70 г : 100 = 0,7 г. 

Знайти: m(води) -?

Розв'язання

m(води)=m(розчину)-m(речовини) 50 г - 0,7 г = 49,3 г

Послідовність дій.

1. Обчислюємо масу води.

2. Відважуємо масу аміачної селітри та висипаємо у посудину.

3. Відмірюємо відповідний об'єм води (відповідає масі) мірним циліндром, доливаємо до речовини і ретельно перемішуємо. 

 

5 Для виготовлення розсолу для засолювання огірків на 1 банку об'ємом 1 л, використовують воду об'ємом 430 мл і натрій хлорид массою 20 г. Обчисліть масову частку солі в розчині, яким засолюють банку огірків об'ємом 3 л.

Знаємо, що масова частка солі у розчині для засолювання огірків  на банку об'ємом 1 літр чи 3 літри завжди однакова, бо масова частка речовини  це маса речовини, що міститься у 100 г розчину. Масову частку речовини можна знайти двома способами: за формулою або скласти пропорцію.

Відомо: V(води)=430 мл; m(солі)= 20 г

Знайти: w(солі)-?

І спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m = Vρ, де густина води ρ(води)=1 г/мл.

m(води)=V(води) • ρ(води)=430 мл  1 г/мл=430 г

Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(солі)= 430 г + 20 г = 450 г

3. Знаходимо масову частку речовини (солі) в розчині за формулою: W=(m(речовини)/m(розчину))100%

w(солі)=(20 г : 450 г• 100%=0,044100%=4,4 %

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m=Vρ, де густина води ρ(води)=1 г/мл.

m(води)=V(води) • ρ(води)=430 мл  1 г/мл=430 г

Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(солі)= 430 г + 20 г=450 г

3. Визначаємо масу кухонної солі, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку солі. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 450 г розчину  20 г кухонної солі

у 100 г розчину  х г кухонної солі

450 г / 100 г = 20 г / х г, тому за властивістю пропорції

х г  450 г = 20 г  100 г, 

х г = 20 г  100 г : 450 г = 4,4 г, тому w(солі)=4,4%

Відповідь: для засолювання банки огірків об'ємом 3 л треба приготувати розчин розсолу з масовою часткою солі 4,4%. 

Інші завдання дивись тут...