Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Обчислення масової частки речовини в розчині.

І та II рівні

1. Обчисліть масову частку амоній сульфату (мінеральне добриво) в розчині масою 380 г, в якому розчинена сіль масою 15,2 г.

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину)=380 г;

m(речовини)=15,2 г.

W -?

І спосіб.

Знаходимо масову частку речовини 

(солів розчині за формулою: 

W=(m(речовини)/m(розчину))100%

W= (15,2 г/380 г) 100%0,04100%=4%.

Відповідь: 0,04 або 4%.

ІІ спосіб.

Визначаємо масу речовини, що міститься

у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для

цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 380 г розчину - 15,2 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

380 г / 100 г = 15,2 г / х г, 

тому х г  380 г = 15,2 г  100 г, 

х = (15,2 г 100 г) : 380 г = 4 г, тому

W = 4%

Відповідь: 4% або 0,04.

2. Обчисліть масову частку натрій силікату у розчині масою 190 г, в якому розчинена сіль масою 11,4 г.

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину)=190 г;

m(речовини)=11,4 г.

W -?

І спосіб.

Знаходимо масову частку речовини 

(солів розчині за формулою: 

W=(m(речовини)/m(розчину))100%

W= (11,4 г/190 г) 100%0,06100%=6%.

Відповідь: 0,06 або 6%.

ІІ спосіб.

Визначаємо масу речовини, що міститься

у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для

цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 190 г розчину - 11,4 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

190 г / 100 г = 11,4 г / х г, 

тому х г  190 г = 11,4 г  100 г, 

х = (11,4 г 100 г) : 190 г = 6 г, тому

W = 6%

Відповідь: 6% або 0,06.

III та IV рівні

3. Маринад для маринування грибів виготовляють з розрахунку: вода - 500 г, кухонна сіль - 25 г і лимонна кислота -2 г. Обчисліть масові частки кожної речовини в такому розчині.

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(води)=500 г;

m(солі)=25 г;

m(кислоти)=2 г.

W (солі)-?

W (кислоти)-?

І спосіб.

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(солі)+m(кислоти)=

= 500 г + 25 г + 2 г =527 г.

2. Знаходимо масову частку речовини 

(солі, лимонної кислотив розчині

за формулою: 

W=(m(речовини)/m(розчину))100%

W(солі)=(25 г/527 г) 100%0,047100%=4,7%.

W(кислоти)=(2 г/527 г) 100%0,004100%=0,4%.

Відповідь: солі - 0,047 або 4,7%, лимонної

кислоти - 0,004 або 0,4%.

ІІ спосіб.

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(солі)+m(кислоти)=

= 500 г + 25 г + 2 г =527 г.

2. Визначаємо масу речовини, що міститься 

у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для

 цього складаємо дві пропорції і розв'язуємо

 їх.

Пропорція для обчислення масової частки 

солі:

у 527 г розчину - 25 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

527 г / 100 г = 25 г / х г, 

тому х г  527 г = 25 г  100 г, 

х = (25 г 100 г) : 527 г = 4,7 г, тому

W = 4,7%

Пропорція для обчислення масової частки 

кислоти:

у 527 г розчину - 2 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

527 г / 100 г = 2 г / х г, 

тому х г  527 г = 2 г  100 г, 

х = (2 г 100 г) : 527 г = 0,4 г, тому

W = 0,4%

Відповідь: солі - 0,047 або 4,7%, лимонної

кислоти - 0,004 або 0,4%. 

4. Казеїновий клей для склеювання деревини виготовляють розчиненням порошку клею масою 500 г у гарячій воді об'ємом 2 л. Обчисліть масову частку клею в такому розчині. Яку масу клею та об'єм води треба взяти для приготування 1 кг такого розчину?

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m1(речовини)=500 г;

V1(води)=2 л =

=2000 мл;

m2(розчину)=1 кг =

=1000 г;

W -?

m2(речовини)-?

V2(води)-?

1. Знаходимо масу води за формулою: m = Vρ,

де густина води ρ=1 г/мл.

m1(води) = V1(води)ρ(води)=2000 мл  1 г/мл=

= 2000 г. Бачимо, що для води об'єм 

відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m1(розчину)=m1(води)+m1(речовини)=

= 2000 г + 500 г = 2500 г.

3. Знаходимо масову частку речовини 

(клеюв розчині за формулою: 

W=(m1(речовини)/m1(розчину))100%

W=(500 г/2500 г)100%=0,2100%=20%

4. Знаходимо масу речовини (клею) в розчині

масою 1 кг з масовою часткою її 20% за

формулою: 

m2(речовини)=(Wm2(розчину))/100%

m2(речовини)=(20%1000 г)/100%=200 г.

5. Знаходимо масу води:

m2(води)=m2(розчину)-m2(речовини)=

= 1000 г - 200 г = 800 г.

6. Знаходимо об'єм води за формулою: 

V =m/ρ, де густина води ρ=1 г/мл.

V2(води) = m2(води)/ρ(води)=800 г : 1 г/мл=

= 800 мл. Бачимо, що для води об'єм

відповідає масі, ця остання дія не є 

обов'язковою.

Відповідь: для приготування казеїнового

клею масою 1 кг з масовою часткою

клею 20% треба взяти порошок клею

масою 200 г і воду об'ємом 800 мл.

Інші завдання дивись тут...