Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Обчислення масової частки речовини в розчині.

І та II рівні

1. Обчисліть масову частку амоній сульфату (мінеральне добриво) в розчині масою 380 г, в якому розчинена сіль масою 15,2 г.

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину)=380 г

m(речовини)=15,2 г

W―?

І спосіб

Знаходимо масову частку речовини (солі

в розчині за формулою: 

W=(m(речовини)/m(розчину))100%

W=15,2 г : 380 г  100%=0,04100%=4%

ІІ спосіб

Визначаємо масу речовини, що міститься

у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для

цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 380 г розчину  15,2 г речовини

у 100 г розчину  х г речовини

380 г / 100 г = 15,2 г / х г, тому

х г  380 г = 15,2 г  100 г, 

х = 15,2 г 100 г : 380 г=4 г, тому W=4%

Відповідь: 4%, або 0,04.

2. Обчисліть масову частку натрій силікату у розчині масою 190 г, в якому розчинена сіль масою 11,4 г.

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину)=190 г

m(речовини)=11,4 г

W―?

І спосіб

Знаходимо масову частку речовини (солі

в розчині за формулою: 

W=(m(речовини)/m(розчину))100%

W=11,4 г : 190 г  100%=0,06100%=6%

ІІ спосіб

Визначаємо масу речовини, що міститься

у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для

цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 190 г розчину  11,4 г речовини

у 100 г розчину  х г речовини

190 г / 100 г = 11,4 г / х г, тому

х г  190 г = 11,4 г  100 г, 

х=11,4 г 100 г : 190 г=6 г, тому W = 6%

Відповідь: 6%, або 0,06.

III та IV рівні

3. Маринад для маринування грибів виготовляють з розрахунку: вода - 500 г, кухонна сіль - 25 г і лимонна кислота - 2 г. Обчисліть масові частки кожної речовини в такому розчині.

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(води)=500 г

m(солі)=25 г

m(кислоти)=2 г

W(солі)―?

W(кислоти)―?

І спосіб

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(солі)+m(кислоти)=

= 500 г + 25 г + 2 г =527 г

2. Знаходимо масову частку речовини (солі,лимонної

кислотив розчині за формулою: 

W=(m(речовини)/m(розчину))100%

W(солі)=(25 г:527 г)100%=0,047100%=4,7%

W(кислоти)=(2 г:527 г)100%=0,004100%=0,4%

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(солі)+m(кислоти)=

=500 г + 25 г + 2 г=527 г

2. Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г

розчину, тобто, масову частку. Для цього складаємо

дві пропорції і розв'язуємо їх.

Пропорція для обчислення масової частки солі:

у 527 г розчину  25 г речовини

у 100 г розчину  х г речовини

527 г / 100 г = 25 г / х г, тому

х г  527 г = 25 г  100 г, 

х=25 г 100 г : 527 г = 4,7 г, тому W=4,7%

Пропорція для обчислення масової частки кислоти:

у 527 г розчину  2 г речовини

у 100 г розчину  х г речовини

527 г / 100 г = 2 г / х г, тому 

х г  527 г = 2 г  100 г, 

х=2 г 100 г : 527 г=0,4 г, тому W=0,4%

Відповідь: масова частка солі 0,047, або

4,7%; лимонної кислоти 0,004, або 0,4%. 

4. Казеїновий клей для склеювання деревини виготовляють розчиненням порошку клею масою 500 г у гарячій воді об'ємом 2 л. Обчисліть масову частку клею в такому розчині. Яку масу клею та об'єм води треба взяти для приготування 1 кг такого розчину?

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m1(речовини)=500 г

V1(води)=2 л =

=2000 мл

m2(розчину)=1 кг =

=1000 г

W―?

m2(речовини)―?

V2(води)―?

1. Знаходимо масу води за формулою: m = Vρ,

де густина води ρ=1 г/мл.

m1(води)=V1(води)ρ(води)=2000 мл  1 г/мл=

=2000 г. Бачимо, що для води об'єм 

відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m1(розчину)=m1(води)+m1(речовини)=

=2000 г + 500 г =2500 г

3. Знаходимо масову частку речовини (клею

в розчині за формулою: 

W=(m1(речовини)/m1(розчину))100%

W=(500 г : 2500 г) • 100%=0,2100%=20%

4. Знаходимо масу речовини (клею) в розчині масою

1 кг з масовою часткою її 20% за формулою: 

m2(речовини)=(Wm2(розчину))/100%

m2(речовини)=20% • 1000 г : 100%=200 г

5. Знаходимо масу води:

m2(води)=m2(розчину)-m2(речовини)=

=1000 г - 200 г=800 г

6. Знаходимо об'єм води за формулою: V =m/ρ, 

де густина води ρ=1 г/мл.

V2(води)=m2(води)/ρ(води)=800 г : 1 г/мл=

=800 мл. Бачимо, що для води об'єм

відповідає масі, тому остання дія не є 

обов'язковою.

Відповідь: для приготування казеїнового

клею масою 1 кг з масовою часткою

клею 20% треба взяти порошок клею

масою 200 г і воду об'ємом 800 мл.

Інші завдання дивись тут...