Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА). Класифікація гідроксидів.

1. Напишіть формули гідроксидів, що відповідають таким оксидам. Назвіть гідроксиди.

І варіант                                                  II варіант

Формула оксиду

і гідроксиду

Назва

гідроксиду

Формула оксиду

і гідроксиду

Назва

гідроксиду

FeO ― Fe(OH)2

ферум (ІІ)

гідроксид

Na2O ―  NaOH

натрій

гідроксид

Cr2O3 ― Cr(OH)3

хром (ІІІ)

гідроксид

CuO ― Cu(OH)2

купрум (ІІ)

гідроксид

K2O ― KOH

калій

гідроксид

Al2O3 ― Al(OH)3

алюміній

гідроксид

2. Напишіть формули гідроксидів, що відповідають таким оксидам. Назвіть гідроксиди.

І варіант                                                   II варіант

Формула оксиду

і гідроксиду

Назва

гідроксиду

Формула оксиду

і гідроксиду

Назва

гідроксиду

SiO2 ― H2SiO3

метасилікатна

кислота

P2O5 ― H3PO4

ортофосфатна

кислота

P2O3 ― H3PO3

фосфітна

кислота

Cu2O ― CuOH

купрум (І) 

гідроксид

ZnO ― Zn(OH)2 цинк гідроксид SO3 ― H2SO4

сульфатна

кислота

3. Напишіть формули оксидів, що відповідають таким гідроксидам. Назвіть оксиди.

І варіант                                              II варіант

Формула гідроксиду

і оксиду

Назва

оксиду

Формула гідроксиду

і оксиду

Назва

оксиду

H2SO4 ― SO3

сульфур (VІ)

оксид

Cr(OH)3 ― Cr2O3

хром (ІІІ)

оксид

Fe(OH)3 ― Fe2O3

ферум (ІІІ)

оксид

H3BO3 ― B2O3 бор оксид
Cr(OH)2 ― CrO

хром (ІІ)

оксид

HClO4 ― Сl2O7

хлор (VII)

оксид

H2SeO4 ― SeO3

селен (VI)

оксид

NaOH ― Na2O натрій оксид

4. Напишіть рівняння реакцій взаємодії речовин, поданих формулами, з водою.

І варіант

a) K2O + H2O = 2KOH

б) CaO + H2O = Ca(OH)2

в) BaO + H2O = Ba(OH)2

ІІ варіант

a) CO2 + H2O = H2CO3

б) SO3 + H2O = H2SO4

в) P2O5  + 3H2O = 2H3PO4

 

5. Впишіть формули та назви кислот і основ, отриманих внаслідок реакцій завдання 4. у таблицю та вкажіть, як зміниться забарвлення лакмусу, якщо його долити до розчинів цих кислот.

І варіант                                                   ІІ варіант

Формула Назва Забарвлення Формула Назва Забарвлення

H2CO3

 

Карбонатна

кислота

червоне

 

KOH

 

калій

гідроксид

синє

 

H2SO4

 

Сульфатна

кислота

червоне 

 

Ca(OH)2

кальцій

гідроксид

синє

 

H3PO4

 

Ортофосфатна

кислота

червоне Ba(OH)2

барій 

гідроксид

синє

 

Інші завдання дивись тут...