Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА). Класифікація гідроксидів.

1. Напишіть формули гідроксидів, що відповідають таким оксидам. Назвіть гідроксиди.

І варіант                                          II варіант

Формула оксиду

і гідроксиду

Назва гідроксиду

Формула оксиду

і гідроксиду

Назва гідроксиду
FeO - Fe(OH)2

ферум (ІІ)

гідроксид

Na2O -  NaOH

натрій

гідроксид

Cr2O3 - Cr(OH)3

хром (ІІІ)

гідроксид

CuO - Cu(OH)2

купрум (ІІ)

гідроксид

K2O - KOH

калій

гідроксид

Al2O3 - Al(OH)3

алюміній

гідроксид

2. Напишіть формули гідроксидів, що відповідають таким оксидам. Назвіть гідроксиди.

                            І варіант                                                   II варіант

Формула оксиду

і гідроксиду

Назва гідроксиду

Формула оксиду

і гідроксиду

Назва гідроксиду
SiO2 - H2SiO3

метасилікатна

кислота

P2O5 - H3PO4

ортофосфатна

кислота

P2O3 - H3PO3

фосфітна

кислота

Cu2O - CuOH

купрум (І) 

гідроксид

ZnO - Zn(OH)2 цинк гідроксид SO3 - H2SO4

сульфатна

кислота

3. Напишіть формули оксидів, що відповідають таким гідроксидам. Назвіть оксиди.

І варіант                                     II варіант


Формула гідроксиду

і оксиду

Назва оксиду


Формула гідроксиду

і оксиду

Назва оксиду
H2SO4 - SO3

сульфур (VІ)

оксид

Cr(OH)3 - Cr2O3

хром (ІІІ)

оксид

Fe(OH)3 - Fe2O3

ферум (ІІІ)

оксид

H3BO3 - B2O3 бор оксид
Cr(OH)2 - CrO

хром (ІІ)

оксид

HClO4 - Сl2O7  хлор оксид
H2SeO4 - SeO3

селен (VI)

оксид

NaOH - Na2O  натрій оксид

 Інші завдання дивись тут...