Інші завдання дивись тут...

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ 5. ВИПРОБУВАННЯ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ КИСЛОТ І ЛУГІВ ІНДИКАТОРАМИ

Мета: дослідити дію водних розчинів кислот і лугів на індикатори.

Реактиви: розчини сульфатної та нітратної кислот, розчини калій, кальцій та натрій гідроксидів, розчини лакмусу, фенолфталеїну, метил оранжевого. 

Обладнання: штатив для пробірок, п'ять пробірок або планшетка, три піпетки.

1. Налийте у дві пробірки розчинів сульфатної та нітратної кислот. До першої пробірки крапніть кілька крапель лакмусу, до другої - метилового оранжевого. Опишіть ваші спостереження.

2. Налийте у три пробірки розчинів калій, кальцій та натрій гідроксидів. До першої додайте кілька крапель фенолфталеїну, до другої - лакмусу, до третьої - метилового оранжевого. Опишіть ваші спостереження. Зробіть висновок про зміну забарвлення індикаторів у кислотах та лугах. Дані досліджень оформіть у таблицю.

 

Що робили?                     Що спостерігали? Висновок
1.

До розчину сульфатної

кислоти крапнули

кілька крапель лакмусу

лакмус з фіолетового

змінився на червоний

змінилося забарвлення

індикатора

2.

До розчину нітратної

кислоти крапнули

кілька крапель метилоранж

метилоранж з оранжевого

змінився на рожевий

змінилося забарвлення

індикатора

3.

До розчину калій гідроксиду

додали кілька крапель

фенолфталеїну

фенолфталеїн з

безбарвоного

змінився на малиновий

змінилося забарвлення

індикатора

4.

До розчину натрій гідроксиду

додали кілька крапель

лакмусу

лакмус з фіолетового

змінився на синій

змінилося забарвлення

індикатора

5.

До розчину натрій гідроксиду

додали кілька крапель

метилового оранжевого

метилоранж з оранжевого

змінився на жовтий

змінилося забарвлення

індикатора

Висновок. Дія індикаторів на розчини кислот і лугів є універсальною, за допомогою індикаторів можна виявити наявність кислоти чи лугу у розчині. Кислоти у водних розчинах змінюють забарвлення індикаторів так: лакмус стає червоним, а метилоранж - рожевим, а розчини лугів - лакмус стає синій, метилоранж - жовтий, фенолфталеїн - малиновий.

Інші завдання дивись тут...