Інші завдання дивись тут...

Мета: дослідити дію водних розчинів кислот і лугів на індикатори.

Реактиви: розчини сульфатної та нітратної кислот, розчини калій, кальцій та натрій гідроксидів, розчини лакмусу, фенолфталеїну, метил оранжевого. 

Обладнання: штатив для пробірок, п'ять пробірок або планшетка, три піпетки.

1. Налийте у дві пробірки розчинів сульфатної та нітратної кислот. До першої пробірки крапніть кілька крапель лакмусу, до другої - метилового оранжевого. Опишіть ваші спостереження.

2. Налийте у три пробірки розчинів калій, кальцій та натрій гідроксидів. До першої додайте кілька крапель фенолфталеїну, до другої - лакмусу, до третьої - метилового оранжевого. Опишіть ваші спостереження. Зробіть висновок про зміну забарвлення індикаторів у кислотах та лугах. Дані досліджень оформіть у таблицю.

Що робили?                     Що спостерігали? Висновок
1.

До розчину сульфатної

кислоти крапнули

кілька крапель лакмусу

лакмус

став 

червоний

змінилося

забарвлення

індикатора

2.

До розчину нітратної

кислоти крапнули

кілька крапель 

метилового оранжевого

метиловий

оранжевий

став рожевий

змінилося

забарвлення

індикатора

3.

До розчину калій гідроксиду

додали кілька крапель

фенолфталеїну

фенолфталеїн

став 

малиновий

змінилося

забарвлення

індикатора

4.

До розчину кальцій гідроксиду

додали кілька крапель

лакмусу

лакмус

став 

синій

змінилося

забарвлення

індикатора

5.

До розчину натрій гідроксиду

додали кілька крапель

метилового оранжевого

метилоранж

став

жовтий

змінилося

забарвлення

індикатора

Висновок. Дія індикаторів на розчини кислот і лугів є універсальною, за їх допомогою можна виявити наявність кислоти чи лугу у розчині. Кислоти у водних розчинах змінюють забарвлення індикаторів так: лакмус стає червоним, а метиловий оранжевий – рожевим, а розчини лугів – лакмус стає синій, метиловий оранжевий – жовтий, фенолфталеїн – малиновий.

Інші завдання дивись тут...