Інші завдання дивись тут...

Самостійна робота (фронтальна). Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. 

І та II рівні

1. Знайдіть назви кислот, поданих формулами, використовуючи довідковий матеріал, та впишіть у таблицю.

Формула Назва Формула Назва
H2CO3 карбонатна кислота HCl хлоридна кислота
H3PO4 ортофосфатна кислота H2S сульфідна кислота

2. Назвіть гідроксиди, подані формулами, використовуючи довідковий матеріал, та впишіть у таблицю.

Формула Назва Формула Назва
KOH калій гідроксид Fe(OH)2 ферум (ІІ) гідроксид
Ba(OH)2 барій гідроксид Fe(OH)3 ферум (ІІІ) гідроксид

III та IV рівні

3. Напишіть рівняння реакцій взаємодії: І варіант - речовин, поданих формулами K2O, СаО, ВаО; II варіант - CO2, SO3, P2O5 з водою.

І варіант                                    II варіант

а) K2O + H2O = 2KOH

а) CO2 + H2O = H2CO3

б) CaO + H2O = Ca(OH)2 б) SO3 + H2O = H2SO4
в) BaO + H2O = Ba(OH)2 в) P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

4. Впишіть формули та назви гідроксидів, одержаних у результаті реакцій завдання 3, у таблицю та вкажіть, як зміниться забарвлення лакмусу, якщо його долити до розчинів цих речовин.

          І варіант                                                  II варіант

Формула Назва Забарвлення Формула Назва Забарвлення
KOH

калій

гідроксид

синій H2CO3

карбонатна

кислота

червоний
Ca(OH)2

кальцій

гідроксид

синій H2SO4

сульфатна

кислота

червоний
Ba(OH)2

барій

гідроксид

синій H3PO4

ортофосфатна

кислота

червоний

Інші завдання дивись тут...

  • дарія
    дуже класний сайт
    26 квітня 2017 21:30