Інші завдання дивись тут...

Самостійна робота (фронтальна). Значення води і водних розчинів у природі та житті людини.

1. Розгляньте схему та складіть коротке оповідання з тем:

І варіант - «Значення води в житті людини»,

II варіант- «Значення розчинів для живих організмів», конкретизуючи дані схеми, 

III варіант - «Використання води у побуті».

I рівень

2. Обчисліть та позначте масову частку солі, якщо у розчині масою 250 г маса її становить З0 г.

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину) = 250г; 

m(речовини) = 30 г. 

Знайти: W-?

І спосіб.

W=(m(речовини)/m(розчину))•100%

W=(30 г/250 г)100%=0,12100%=12%

Відповідь: 0,12 або 12%.

ІІ спосіб.

Визначаємо масу речовини, що міститься

у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для

цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 250 г розчину - 30 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

250 г / 100 г = 30 г / х г, 

тому х г  250 г = 30 г  100 г, 

х = (30 г 100 г) : 250 г = 12 г, тому

W = 12%

Відповідь: 12% або 0,12.

II рівень

3. Обчисліть та позначте масову частку цукру, якщо у воді масою 350 г розчинили цукор масою 50 г.

Запис умови Розв'язування                                                 

Відомо:

m(води) = 350 г; 

m(цукру) = 50 г. 

Знайти: W-?

І спосіб.

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(цукру)+m(води)

= 50 г + 350 г = 400 г.

2. Знаходимо масову частку цукру в розчині

за формулою: 

W=(m(цукру)/m(розчину))100%

W= (50 г/400 г) 100%0,125100%=12,5%.

Відповідь: 0,125 або 12,5%.

ІІ спосіб.

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(цукру)+m(води)=

= 50 г + 350 г = 400 г.

2. Визначаємо масу цукру, що міститься 

у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для

цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 400 г розчину - 50 г цукру

у 100 г розчину - х г цукру

400 г / 100 г = 50 г / х г, 

тому х г  400 г = 50 г  100 г, 

х = (50 г 100 г) : 400 г = 12,5 г, тому

W = 12,5%

Відповідь: 12,5% або 0,125.

III рівень

4. Обчисліть масову частку цинк хлориду в новому розчині, якщо до нього масою 150 г з масовою часткою солі 0,45 долили воду об'ємом 150 мл.

Запис умови            Розв'язування                                               
Відомо:

m1(розчину)=150 г;

W1=0,45 або 45%;

V(води)=150 мл;

Знайти: 

W2 -?

І спосіб.

1. Знаходимо масу речовини за формулою:

m1(речовини)=m1(розчину)W1

m1(речовини)=150 г • 0,45 = 67,5 г.

2. Знаходимо масу води за формулою: 

m = Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води) = 150 мл  1 г/мл = 150 г.

Бачимо, що для води об'єм відповідає

масі, тому ця дія не є обов'язковою.

3. Знаходимо масу нового розчину:

m2(розчину)= m1(розчину)+m(води)=

= 150 г + 150 г = 300 г.

4. Знаходимо масову частку речовини

в новому розчині за формулою: 

W2=(m1(речовини)/ m2(розчину))100%

W2=(67,5 г/300 г)100%=0,225 100%=22,5 %.

Відповідь: 0,225 або 22,5%.

ІІ спосіб.

1. Масова частка речовини в будь-якому

розчині показує масу розчиненої речовини,

що міститься  у 100 г розчину, тому для

визначення маси речовини у всьому розчині

складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

у 100 г розчину - 45 г речовини

у 150 г розчину - х г речовини

100 г / 150 г = 45 г / х г, 

тому х г  100 г = 45 г 150 г, 

х = (45 г 150 г) : 100 г = 67,5 г, тому

m1(речовини)=67,5 г.

2. Знаходимо масу води за формулою: 

m = Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води) = 150 мл  1 г/мл = 150 г.

Бачимо, що для води об'єм відповідає

масі, тому ця дія не є обов'язковою.

3. Знаходимо масу нового розчину:

m2(розчину)= m1(розчину)+m(води)=

= 150 г + 150 г = 300 г.

4. Визначаємо масу речовини, що міститься 

у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для

цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 300 г розчину - 67,5 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

300 г / 100 г = 67,5 г / х г, 

тому х г  300 г = 67,5 г  100 г, 

х = (67,5 г 100 г) : 300 г = 22,5 г, тому

W2= 22,5%

Відповідь: 22,5% або 0,225. 

IV рівень

5. Обчисліть масову частку калій хлориду в новоутвореному розчині, якщо до його розчину масою 120 г з масовою часткою 20% долили розчин масою 180 г з масовою часткою солі 0,15.

 

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m1(розчину)=120г;

W1(речовини)=20%;

m2(розчину)=180г;

W2(речовини)=0,15;

Знайти: W -?

І спосіб.

1. Знаходимо масу речовини в

першому розчині за формулою:

m(речовини)=(m(розчину)W):100%

m1(речовини)=(120 г • 20%):100% = 24 г.

2. Знаходимо масу речовини в

другому  розчині за формулою:

m(речовини)=m(розчину)W

m2(речовини)=180 г • 0,15) = 27 г.

3. Знаходимо масу речовини (солі) ) у

новоутвореному  розчині:

m(речовини)=m1(речовини)+m2(речовини)=

= 24 г + 27 г = 51 г.

3. Знаходимо масу новоутвореного розчину:

m(розчину)=m1(розчину)+m2(розчину)=

= 120 г + 180 г = 300 г.

4. Знаходимо масову частку речовини (солі)

в новоутвореному розчині за формулою: 

W=(m(речовини)/ m(розчину))100%

W=(51 г/300 г)100% = 0,17100% = 17%.

Відповідь: 0,17 або 17%.

ІІ спосіб.

1. Масова частка речовини в будь-якому

розчині показує масу розчиненої речовини,

що міститься  у 100 г розчину, тому для

визначення маси речовини у всьому розчині

складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

У першому розчині:

у 100 г розчину - 20 г речовини

у 120 г розчину - х г речовини

100 г / 120 г = 20 г / х г, 

тому х г  100 г = 20 г 120 г, 

х = (20 г 120 г) : 100 г = 24 г, тому

m1(речовини)=24 г.

У другому розчині:

у 100 г розчину - 15 г речовини

у 180 г розчину - х г речовини

100 г / 180 г = 15 г / х г, 

тому х г  100 г = 15 г 180 г, 

х = (15 г 180 г) : 100 г = 27 г, тому

m2(речовини)=27 г. 

2. Знаходимо масу речовини (солі) ) у

новоутвореному  розчині:

m(речовини)=m1(речовини)+m2(речовини)=

= 24 г + 27 г = 51 г.

3. Знаходимо масу новоутвореного розчину:

m(розчину)=m1(розчину)+m2(розчину)=

= 120 г + 180 г = 300 г.

4. Визначаємо масу речовини, що міститься 

у 100 г новоутвореного розчину, тобто, масову

частку. Для цього складаємо пропорцію і

розв'язуємо її:

у 300 г розчину - 51 г речовини

у 100 г розчину - х г речовини

300 г / 100 г = 51 г / х г, 

тому х г  300 г = 51 г  100 г, 

х = (51 г 100 г) : 300 г = 17 г, тому

W= 17%

Відповідь: 17% або 0,17. 

Інші завдання дивись тут...