Інші завдання дивись тут...

Самостійна робота (фронтальна). Значення води і водних розчинів у природі та житті людини.

1. Розгляньте схему та складіть коротке оповідання з тем:

І варіант - «Значення води в житті людини»,

II варіант- «Значення розчинів для живих організмів», конкретизуючи дані схеми, 

III варіант - «Використання води у побуті».

I рівень

2. Обчисліть та позначте масову частку солі, якщо у розчині масою 250 г маса її становить З0 г.

Запис умови Розв'язування

Відомо:

m(розчину)=250 г

m(солі)=30 г

Знайти: W-?

І спосіб

W=(m(солі)/m(розчину))•100%

W=(30 г : 250 г)100%=0,12100%=12%

ІІ спосіб

Визначаємо масу солі, що міститься у 100 г розчину, 

тобто масову частку. Складаємо пропорцію і розв'язуємо:

у 250 г розчину міститься 30 г солі

у 100 г розчину ― х г солі

250 г / 100 г = 30 г / х г, звідси х г  250 г = 30 г  100 г,

х=30 г 100 г : 250 г=12 г, тому W=12%

Відповідь: 12%, або 0,12.

II рівень

3. Обчисліть та позначте масову частку цукру, якщо у воді масою 350 г розчинили цукор масою 50 г.

Запис умови Розв'язування                                                 

Відомо:

m(Н2О)=350 г

m(цукру)=50 г

Знайти: W-?

І спосіб

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(цукру)+m(Н2О)=50 г+350 г=400 г

2. Знаходимо масову частку цукру в розчині за формулою: 

W=(m(цукру)/m(розчину))100%

W=(50 г:400 г)100%=0,125100%=12,5%

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(цукру)+m(Н2О)=50 г+350 г=400 г

2. Визначаємо масу цукру, що міститься у 100 г розчину,

тобто, масову частку. Складаємо пропорцію і розв'язуємо:

у 400 г розчину міститься 50 г цукру

у 100 г розчину ― х г цукру

400 г / 100 г = 50 г / х г, звідси х г  400 г = 50 г  100 г

х=50 г 100 г : 400 г=12,5 г, тому W=12,5%

Відповідь: 12,5%, або 0,125.

III рівень

4. Обчисліть масову частку цинк хлориду в новому розчині, якщо до нього масою 150 г з масовою часткою солі 0,45 долили воду об'ємом 150 мл.

Запис умови      Розв'язування                                               
Відомо:

m(розчину)=150 г

W=0,45, або 45%

V(Н2О)=150 мл

Знайти: 

Wн -?

І спосіб

1. Знаходимо масу речовини за формулою:

m(речовини)=m(розчину)W

m(солі)=150 г • 0,45=67,5 г

2. Знаходимо масу води за формулою: m=Vρ, ρ=1 г/мл

m(Н2О)=150 мл  1 г/мл=150 г Для води об'єм

відповідає масі, тому ця дія не є обов'язкова.

3. Знаходимо масу нового розчину:

mн(розчину)=m(розчину)+m(Н2О)=

=150 г+150 г=300 г

4. Знаходимо масову частку речовини в новому розчині

за формулою: Wн=(m(речовини)/ mн(розчину))100%

Wн=(67,5 г:300 г)100%=0,225 100%=22,5 %

ІІ спосіб

1. Масова частка речовини в будь-якому розчині

показує масу розчиненої речовини, що міститься  у

100 г розчину, тому для визначення маси речовини

у всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо:

у 100 г розчину міститься 45 г солі

у 150 г розчину ― х г солі

100 г / 150 г = 45 г / х г, тому х г  100 г = 45 г 150 г

х=(45 г • 150 г) : 100 г=67,5 г

2. Знаходимо масу води за формулою: m=Vρ, ρ=1 г/мл.

150 мл  1 г/мл=150 г Для води об'єм

відповідає масі, тому ця дія не є обов'язкова.

3. Знаходимо масу нового розчину:

150 г + 150 г = 300 г

4. Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г

трозчину, тобто, масову частку. Складаємо пропорцію:

у 300 г розчину міститься 67,5 г солі

у 100 г розчину  х г солі

300 г / 100 г=67,5 г / х г, тому х г  300 г=67,5 г  100 г, 

х=67,5 г 100 г : 300 г=22,5 г, тому Wн=22,5%

Відповідь: 22,5%, або 0,225. 

IV рівень

5. Обчисліть масову частку калій хлориду в новоутвореному розчині, якщо до його розчину масою 120 г з масовою часткою 20% долили розчин масою 180 г з масовою часткою солі 0,15.

Запис умови Розв'язування
Відомо:

m1(розчину)=120г

W1(солі)=20%

m2(розчину)=180г

W2(солі)=0,15

Знайти: W-?

І спосіб

1. Знаходимо масу речовини в першому розчині

за формулою: m(речовини)=(m(розчину)W):100%

m1(солі)=120 г • 20%:100%=24 г

2. Знаходимо масу речовини в другому  розчині

за формулою: m(речовини)=m(розчину)W

m2(солі)=180 г • 0,15)=27 г

3. Знаходимо масу речовини у новоутвореному розчині:

m(солі)=m1(солі)+m2(солі)=24 г + 27 г=51 г

3. Знаходимо масу новоутвореного розчину:

m(розчину)=m1(розчину)+m2(розчину)=

=120 г + 180 г=300 г

4. Знаходимо масову частку солі в новоутвореному

розчині за формулою: W=(m(солі)/ m(розчину))100%

W=(51 г : 300 г)100%=0,17100%=17%

ІІ спосіб

1. Масова частка речовини в будь-якому розчині

показує масу розчиненої речовини, що міститься  у

100 г розчину, тому для визначення маси речовини у

всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо.

У першому розчині:

у 100 г розчину міститься 20 г солі

у 120 г розчину ― х г солі

100 г / 120 г=20 г / х г, тому х г  100 г=20 г 120 г, 

х=20 г 120 г : 100 г=24 г

У другому розчині:

у 100 г розчину міститься 15 г солі

у 180 г розчину  х г солі

100 г / 180 г=15 г / х г, тому х г  100 г=15 г 180 г, 

х=15 г 180 г : 100 г=27 г

2. Знаходимо масу солі у новоутвореному розчині:

24 г + 27 г=51 г

3. Знаходимо масу новоутвореного розчину:

120 г + 180 г=300 г

4. Визначаємо масу солі, що міститься у 100 г

новоутвореного розчину, тобто, масову частку.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 300 г розчину міститься 51 г солі

у 100 г розчину  х г солі

300 г / 100 г=51 г / х г, тому х г  300 г=51 г  100 г, 

х=51 г 100 г : 300 г=17 г, тому W=17%

Відповідь: 17%, або 0,17. 

Інші завдання дивись тут...